Now Reading
Asīzes vēsts pasaulei – lūgšana par mieru un taisnību

Asīzes vēsts pasaulei – lūgšana par mieru un taisnību

27. oktobrī pāvests Benedikts XVI ieradās Asīzē, lai kopā ar kristiešiem, ebrejiem un musulmaņiem, kā arī daudziem neticīgajie lūgtos par mieru un taisnību pasaulē, piedaloties „Pārdomu, dialoga un lūgšanu dienā par mieru un taisnību pasaulē”. Dienas moto bija „Patiesības svētceļnieki, miera svētceļnieki”. Tikšanās dalībnieki Asīzē arī svinīgi atjaunoja apņemšanos vaļsirdīgi meklēt patiesību, veicināt cilvēces patieso labumu un mieru. 28. oktobrī pāvests Vatikānā audiencē pieņēma 300 Asīzes tikšanās dalībniekus.

Benedikts XVI Asīzē: “Esiet patiesības un miera svētceļnieki!”

Nekādā gadījumā nedrīkst veikt vardarbību, atsaucoties uz Dievu. Šo patiesību izteica Asīzes tikšanās dalībnieki. 27. oktobra priekšpusdienā Benedikts XVI ieradās svētā Franciska dzimtajā pilsētā, lai kopā ar reliģiju un kristīgo konfesiju pārstāvjiem lūgtos par mieru un taisnību pasaulē. Pirms divdesmit pieciem gadiem Asīzē notika vēsturiskā tikšanās, kuras iniciators tolaik bija svētīgais pāvests Jānis Pāvils II. 1986. gada 27. oktobrī Asīzē Baznīcu un reliģiju līderi kopīgi lūdzās par mieru pasaulē.

Kāds noskaņojums valdīja Asīzē? Stāsta Ingrīda Puce: “Vakar ieradāmies Asīzē. Jāsaka, ka vienīgais, kas liecināja, ka šodien notiks liels pasākums, bija ārkārtīgi sakoptā stacija, kur redzējām nupat nokrāsotās sienas, kā arī laukums, kurā tika ierīkota skatuve un notika mūziķu mēģinājumi. Cilvēku bija diezgan maz. Asīze mūs sagaidīja klusa un mierīga. Naktī notika divi lūgšanu pasākumi. Viens no tiem bija slavēšanas vakars. Bija iespēja arī piedalīties adorācijā, kas notika Eņģeļu Karalienes bazilikas laukumā.” Lasīt tālāk…

Asīzes tikšanās dalībnieki apsola aktīvi darboties miera labā

27. oktobra pēcpusdienā Asīzē svētā Franciska bazilikas laukumā sanāksmes dalībnieki svinīgi apsolīja darboties miera labā. Deklarācijas tekstu lasīja dažādu reliģiju un kristīgo konfesiju pārstāvji. „Atgriežoties mājās, mēs centīsimies liecināt un sludināt, ka arī šodien miers ir iespējams,” teica Pontifikālās Starpreliģiju dialoga veicināšanas padomes prezidents, kardināls Žans Luī Torāns. Lasīt tālāk…

Asīzes vēsts pasaulei – lūgšana par mieru un taisnību
 
Nekad vairs vardarbības! Nekad vairs terorisma! – Asīzes tikšanās noslēgumā sauca Benedikts XVI. Daudzu klātesošo acīs sariesās asaras, kad svētā Franciska bazilikas laukumā reliģiju un kristīgo konfesiju pārstāvji, turot rokās aizdegtas lampas, svinīgi apsolīja aktīvi darboties miera labā. Tajā brīdī spārnos pacēlās 16 balti baloži. Laukumā iestājās pilnīgs klusums. Visi klātesošie lūdzās par mieru pasaulē. Caur biezu miglu izlauzās saules stars, kas sasildīja tikšanās dalībnieku sejas. Laukumā, kur pirms delegātu ierašanās pulsēja dzīvība, iestājās klusums. Tas bija meditatīvs klusums. Lūgšanu piepildīts klusums. Pēc tam reliģiju un kristīgo konfesiju pārstāvji svinīgi apsolīja iestāties par mieru, novērst terorisma draudus, respektēt katra cilvēka tiesības uz reliģijas brīvību, veicināt dialoga kultūru, palīdzēt trūkumcietējiem. Pontifikālās Starpreliģiju dialoga veicināšanas padomes prezidents, kardināls Žans Luī Torāns teica: „Katrs no mums atgriezīsies savā zemē, savās mājās, liecinot, ka arī šodien miers ir iespējams!” „Lai veidotu patiesu mieru ir nepieciešams mīlēt citus, respektēt citu atšķirības,” atzina Konstantinopoles patriarhs Bartolomejs I. Lasīt tālāk…
Benedikts XVI Vatikānā tiekas ar Asīzes saieta dalībniekiem

28. oktobrī Vatikānā Benedikts XVI pieņēma audiencē 300 Asīzes tikšanās dalībniekus. Uzrunā viņš norādīja, ka 27. oktobrī svētā Franciska pilsētā notikušā saieta dalībnieki savā ziņā pārstāvēja tos miljardus vīriešu un sieviešu visā pasaulē, kuri aktīvi darbojas, lai veicinātu taisnību un mieru. Tikšanās bija reizē draudzības un brālības zīme. Tā bija daudzu cilvēku, kuri darbojas reliģiju dialoga laukā, nesavtīgo pūliņu auglis. Pāvests vēlēja, lai šī draudzība turpinātu veidoties un padziļināties gan dažādām reliģijām piederīgo, gan visu labas gribas cilvēku starpā visā pasaulē. Lasīt tālāk…

Vatikāna Radio

Foto un video ziņas par Asīzes tikšanos: http://www.news.va/en

Scroll To Top