Now Reading
Latvijas Bīskapu Konferencei ievēlēts jauns priekšsēdētājs

Latvijas Bīskapu Konferencei ievēlēts jauns priekšsēdētājs

Starp daudzajiem ikdienas pienākumiem Latvijas bīskapi 18.oktobrī bija pulcējušies uz kārtējo Bīskapu Konferences pilnsapulci. Viens no galvenajiem jautājumiem darba kārtībā bija jauna Latvijas Bīskapu Konferences (LBK) priekšsēdētāja ievēlēšana, jo šī gada jūnijā ievēlētais bīskaps V.E. Antons Justs līdz ar Jelgavas diecēzes vadītāja pilnvaru izbeigšanos, vairs nevar pildīt priekšsēdētāja pienākumus. Konferencē pirmo reizi piedalījās 10.septembrī ordinētais Jelgavas bīskaps V.E. Edvards Pavlovskis.
Par jauno LBK priekšsēdētāju ir ievēlēts Rēzeknes – Aglonas diecēzes bīskaps V.E. Jānis Bulis (attēlā), kurš līdz šim ir pildījis priekšsēdētāja vietnieka funkcijas. Par jauno priekšsēdētāja vietnieku ir ievēlēts Rīgas arhibīskaps metropolīts V.E. Zbigņevs Stankevičs, savukārt Konferences ģenerālsekretāra amatā paliek Liepājas bīskaps V.E. Vilhelms Lapelis. Saskaņā ar Konferences statūtiem amatu pildīšanas ilgums ir trīs gadi.

Priekšsēdētāja pienākums ir vadīt bīskapu pilnsapulci un pastāvīgo padomi (kan. 452 §2). Viņam ir uzdevums reprezentēt Bīskapu Konferenci, parakstīt tās aktus un dekrētus un caur Apustulisko nunciatūru tos paziņot Svētajam Krēslam, lai iegūtu atzīšanu vai arī vienkārši informētu. Ja priekšsēdētājs kāda pamatota iemesla dēļ nevar pildīt savus pienākumus, tad to dara viņa vietnieks.
Pr. Mihails Volohovs, www.katedrale.lv
 

Scroll To Top