Now Reading
Onkoloģijas centra kapelā Jēzus tagad klātesošs Vissvētākajā Sakramentā

Onkoloģijas centra kapelā Jēzus tagad klātesošs Vissvētākajā Sakramentā

11. oktobrī, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) Latvijas Onkoloģijas centra kapelā svinīga dievkalpojuma laikā tika iesvētīts tās altāris un tabernākuls. Svēto Misi svinēja priesteris Ilmārs Tolstovs, un tajā kalpoja diakons Gunārs Konstantinovs. Kopā ar slimniekiem šajā nozīmīgajā un priecīgajā brīdī bija Latvijas Onkoloģijas centra Paliatīvās aprūpes nodaļas vadītājs Dr. Vilnis Sosārs, Latvijas Onkoloģijas centra kapelāns Dr. Juris Meiers, RAKUS kapelānu dienesta vadītāja un kapelāne Inese Lūse, laju apvienības “Marijas leģions” pārstāvji, Rīgas sv. Jēkaba katedrāles draudzes jaunieši u.c. Slimnīcas personāls, pacienti un viņu tuvinieki tagad varēs gūt garīgu stiprinājumu kapelā, kur turpmāk pastāvīgi atradīsies Vissvētākais Sakraments.

„Altāra iesvētīšana vienmēr nozīmē to, ka mēs atzīstam, ka Kungs ir nācis mūsu vidū. Mūsu, kristiešu, Dievs nav tāls un svešs. Viņš ir Dievs, kurš vēlas mājot cilvēku vidū. Jāņa evaņģēlijā ir vārdi: „Vārds tapa miesa, un dzīvoja starp mums.” Burtiski tulkojot, ne tikai dzīvoja starp mums, bet mūsu vidū uzcēla telti. Vēl viena telts tiek uzcelta šeit, Onkoloģijas centra 10. nodaļā, jo Kungs vēlas būt solidārs ar savu tautu. Kungam nav vienaldzīgs cilvēku liktenis. Viņam nav vienaldzīgs tas, ka cilvēkam sāp un ka viņš cieš. Viņš pats gāja pirmais nāvē un cieta par mūsu grēkiem, ” uzrunājot klātesošos, sacīja pr. Ilmārs Tolstovs.

Priesteris pauda pārliecību, ka Jēzus reāli jūtamā un vienlaikus noslēpumainā klātbūtne kapelā nesīs svētību pacientiem un slimnīcas personālam. Kristus klātesamība radīs pārmaiņas cilvēku sirdīs un dzīvēs. Kungs aicinās katru atgriezties un tuvoties Viņam.

Dr. V. Sosārs atzina, ka viņa pārziņā esošās Paliatīvās aprūpes nodaļas darbība kopš tās pirmsākumiem 1979. gadā ir tikusi balstīta uz garīgiem pamatiem. Vēl padomju laikā – 1980. gados – pie ticīgiem pacientiem vajadzības gadījumā slepus tika aicināti priesteri. Nodaļā tika izveidota arī kapela, kas tagad līdz ar altāra iesvētīšanu un adorācijas iespējamību iegūst pavisam jaunu nozīmi. „Tas ir ļoti svarīgi, ka cilvēki šeit varēs nākt un pārdomāt savu dzīvi,” uzsvēra ārsts.

Savukārt diakons Gunārs Konstantinovs atgādināja mūžībā aizgājušā tēva Antona Smeltera nopelnu Rīgas slimnīcu garīgās aprūpes uzsākšanā 1990. gados, kā arī izteica pateicību dominikāņu tēvam Oskaram Jabloņskim, ar kura līdzdalību šī kalpošanas joma tika aizsākta. Runājot par slimnīcu pastorālās aprūpes vēsturi, diakons pieskārās arī katra cilvēka vēsturei, kas nebeidzas ar dzīvi šajā pasaulē, bet turpinās Kungā. Dzīves skaistums ir tikai Kunga esamībā, – uzrunā atzina diakons Gunārs un novēlēja ikvienam būt kopā ar Kungu, būt Viņa mīlestībā.

LRKB IC
Foto: Inese Lūse, Oskars Kiršs

 

Scroll To Top