Romā uz ģenerālo asambleju pulcējas organizācijas, kas rūpējas par ģimenes ekoloģiju

No 6. līdz 9.oktobrim Romā norisinājās Eiropas Ģimenes izglītības institūta Ģenerālā asambleja, kas ik gadus no visas Eiropas vienkopus pulcina organizācijas, kas darbojas ģimenes ekoloģijas jomā. Šogad Ģenerālajā asamblejā piedalījās arī trīs pārstāves no Latvijas – „Kustības Par dzīvību” un nesen nodibinātā „Ģimenes ekoloģijas institūta”.

Eiropas institūts, kurš veicina ģimenes vērtības

Starptautiskā organizācija ir izveidota 1992. gadā Francijā un tās uzdevums ir veicināt ģimenes dzīves vērtības, sabiedrības izglītotību par šīm tēmām, kā arī tostarp popularizēt dabīgo ģimenes plānošanu un auglības atpazīšanas metodes.

Ģimenes psihoterapeite Gaļina Masļeņikova no Maskavas, kas ir organizācijas biedre kopš 1994. gada, par institūta misiju saka: „Galvenais ir saglabāt ģimenes tradīcijas, saglabāt ģimeni, lai saglabātu Eiropas civilizāciju, jo tas nav noslēpums, ka Eiropas civilizācija mūsdienu pasaulē izšķīst un zaudē savu pamatu.” Lai gan institūts sevi nedefinē kā kristīgu organizāciju, tomēr gan direktoru padomes locekļi, gan arī lielākā daļa biedru ir praktizējoši kristieši.

Kā pirmo problēmu, ar kuru nodarbojas institūts, G. Masļiņikova min jauniešu sagatavošanu ģimenes dzīvei. „Institūts izskata programmas jauniešiem, kā nodot zināšanas par ģimenes vērtību, par savu auglību, par dzīvības nodošanu, jo masveida atteikšanās no dzīvības nodošanas atgādina lēnu pašnāvību, turklāt slēptu pašnāvību. Tas skar gan Eiropas tautas, gan arī krievu tautu, jo atšķirībā no musulmaņu pasaules, kur ģimenes un bērnu vērtība tomēr saglabājas un tiek uzturēta, kristīgā pasaule šobrīd zaudē mūsu musulmaņu brāļiem. Mums nav nekas pretī, tieši otrādāk, mēs priecājamies, kad dzimst viņu brīnišķīgie bērni, bet mēs gribam, lai bērni dzimst arī Eiropas kristīgajās ģimenēs.”

Liels uzsvars institūta darbā tiek likts uz dabīgās ģimenes plānošanas apmācību programmu izstrādi un veicināšanu. G. Masļiņkova uzsvēra, ka ar dabīgo ģimenes plānošanu tiek saprasta nevis tikai kaut kāda metode, bet tiek uzsvērts, ka tas ir dzīve stils, laulāto attiecību stils, kurā tiek cienīta auglība. „Ja uz to palūkojamies plaši, tad dabiskās ģimenes plānošanas pamatā ir visbrīnišķīgākā grāmata, precīzāk būtu teikt, grāmatu bibliotēka – Bībele,” saka G. Masļiņkova, „Tā ir grāmata par attiecībām. Par cilvēka un Dieva attiecībām, cilvēka attiecībām ar apkārtējo pasauli un attiecībām starp cilvēkiem. Un šajā grāmatā ļoti daudz ir par ģimenes attiecībām. Piemēram, pasaules radīšana ir kā ģimenes radīšana, t.i. tādas vides veidošana, kurā var rasties jauns cilvēks. Dievs piecas dienas smagi strādāja, lai izveidotu šo vidi. Tāpat dabīgajā ģimenes plānošanā pats svarīgākais ir radīt vidi, kurā var ienākt jauns cilvēks. Jebkurš dzīvnieku pasaules mazulis praktiski uzreiz ir patstāvīgs, bet cilvēkam vajag 18 gadus. Lai ieņemtu viņu, pietiek ar 15 minūtēm, lai iznēsātu – vajag deviņus mēnešus, bet, lai izaudzinātu, vismaz 18 gadus. Un tam ir nepieciešamas ļoti noturīgas attiecības. Un šo attiecību veidošana un formēšana arī ietilpst Eiropas ģimenes izglītības institūta programmās. Šeit tas viss tiek pasniegts plašāk – tiek aplūkots antropoloģiskais, filozofiskais pamats, bioētikas jautājumi, cilvēka seksualitāte no kristīga skatupunkta.”

Kā trešo institūta uzdevumu G. Masļiņkova minēja pasniedzēju sagatavošanu, kas šo programmu ietvaros var apmācīt citus, bet ceturto – jaunu pētījumu veikšanu socioloģijā, medicīnā, bioētikā, pedagoģijā, psiholoģijā, antropoloģijā.

Organizācijā lielākā daļa biedru darbojas uz brīvprātības principa, paralēli savam pamatdarbam, jo ir pārliecināti, ka šīs tēmas ir ļoti aktuālas. Gandarījumu sagādā tas, ka ir izdevies sasniegt jau konkrētas lietas. G. Masļeņikova atzīst: „Pirms gada un īpaši šajā tikšanās reizē tiek lemti fundamentāli jautājumi, piemēram, par dabīgās ģimenes plānošanas speciālistu akreditāciju Eiropas universitātēs. Tātad tiem, kuri ir nolikuši eksāmenus par dabīgās ģimenes plānošanas tēmām, tos var ieskaitīt kā kredītpunktus Eiropas universitātēs. Tātad tas jau ieiet Eiropas sekulārās izglītības sistēmā. Tas laikam ir galvenais sasniegums.”

Jauni dalībnieki

Eiropas Ģimenes izglītības institūtam pievienojas arvien jaunas dalībvalstis. Šogad tika uzņemti jauni dalībnieki no Ukrainas, Francijas, Slovākijas un Lietuvas. Ukrainas labdarības fonds „Par cilvēku cieņu” izveidojās pirms nepilniem divdesmit gadiem, kad oficiālā statistika rādīja, ka ik gadu valstī abortos tiek nogalināti miljons trīs simti tūkstoši bērnu. Fonda mērķis bija aizstāvēt cilvēka dzīvību no ieņemšanas brīža, abortam un kontracepcijai kā alternatīvu piedāvājot dabīgo ģimenes plānošanu. Fonda priekšsēdētāja Geņa Somborska stāsta, ka situācija šajā laikā valstī ir būtiski uzlabojusies. Abortu skaits samazinājies vairāk nekā septiņas reizes. Tiesa, vienlaikus ir atļauti medikamentozie aborti un līdz ar to reālā abortu statistika līdz galam nav zināma.

Vēl viens sasniegums ir tas, ka sadarbībā ar Ukrainas Baznīcu padomi un citām organizācijām izdevies izmainīt likumdošanu, kas līdz 2005. gadam atļāva abortu pie noteiktiem sociāliem apstākļiem veikt līdz pat sestajam grūtniecības mēnesim. „Par sociāliem rādītājiem tika uzskatīti – trīs un vairāk bērni ģimenē, sievas vai vīra slimība, un citas dzīves situācijas,” stāsta G. Sombrovska. „Un pēc šiem sociālajiem rādītājiem varēja nogalināt bērnu pat sestajā grūtniecības mēnesī. Pateicoties koordinētām aktivitātēm mums izdevās izmainīt Ukrainas likumdošanu. Šobrīd aborti Ukrainā ir atļauti līdz 12. grūtniecības nedēļai pēc sievietes vēlēšanās un līdz 22. nedēļai tikai pēc medicīniskiem rādītājiem. Tātad mākslīgas grūtniecības pārtraukšanas termiņi ir samazināti. Un mēs strādājam tālāk šajā virzienā,” norāda G. Sombrovska.

Jautāta, kāda bija motivācija iestāties Eiropas ģimenes izglītības institūtā, Ukrainas fonda vadītāja saka: „Mēs strādājam ar medicīnas auditoriju un mums ir svarīgi, lai viņi zina, ka neesam vienkārši kaut kāda Ukrainas sabiedriskā organizācija, bet esam starptautiskā apritē. Viņiem ir svarīgi, ka esam saistīti ar Eiropas ģimenes izglītības institūtu.”

Nepieciešami palīgi

Diāna Staņko no „Kustības Par dzīvību” asamblejā ir piedalījusies vairakkārt. Lūkojoties iepriekšējo desmit gadu vēsturē, viņa atzīst, ka situācija Latvijā ir būtiski uzlabojusies: „Vēl pirms dažiem gadiem bija daudz mazāk cilvēku, kas zināja par dabīgo ģimenes plānošanu un, kā tagad ir moderni teikt, laulības ekoloģiju. Interese pieaug, turklāt ne tikai kristiešu, bet arī laicīgu cilvēku vidū. Viņi vēlās dzīvot dabiski, neizmantojot nekādus kontraceptīvos līdzekļus, grib atpazīt savu auglību, saprast, kad ir auglīgi un kad nav spējīgi ieņemt bērnu.”

Pašā sākumā, kad kustība pievērsās dabīgās ģimenes plānošanas tēmām, Latvijā šajā ziņā bija absolūts tukšums un intereses trūkums. Bet pēc vairāku kursu noorganizēšanas un Polijas, Krievijas speciālistu uzaicināšanas process ir iekustējies. „Un es domāju arī ies uz priekšu un pilnveidosies, bet mums, protams, ir vajadzīgi papildspēki, cilvēki, kas vēlās apgūt, mācīt citiem šīs lietas, to turpināt un attīstīt,” atzīst D. Staņko. Šobrīd Latvijā ir tikai trīs instruktori, kas ir saņēmuši sertifikātus un var apmācīt Auglības atpazīšanas metodes skolotājus. Turklāt to vidū nav neviena ārsta, kas ir nosacījums, lai varētu izveidot apmācības programmu pasniedzējiem.

Savukārt raugoties uz Eiropas kolēģu paveikto, D. Staņko ir pamanījusi, ka pēdējā laikā daudz kas ir pārvērtēts, salikti citi uzsvari. Auglības atpazīšanas metode Rietumeiropas valstīs ir pazīstama jau vismaz piecdesmit gadus, tomēr tikai tagad kolēģi ir sapratuši, ka nepieciešams ne tikai pašu metodi mācīt, bet runāt arī par motivāciju, kāpēc tas ir svarīgi. D. Staņko ar prieku piebilst, ka Latvijā ar to nav problēmas. Jautāta, kāda ir motivācija, D. Staņko atbild: „Dievs mūs ir radījis arī kā seksuālas būtnes, un šī seksualitāte ir neatņemama sastāvdaļa. Dievs vēlās, lai cilvēki savā intīmajā dzīvē gūst baudu un prieku, un ir svarīgi, ka cilvēks dzīvo dabiski un izbauda šo savu seksualitāti tādu, kāda tā ir, bez nekādiem kropļojumiem, neievieš tur nekādas barjeras.”

Ģimenes ekoloģijas institūts Latvijā

Asamblejā pirmo reizi piedalījās Baiba Stikute, kas pastāstīja, ka Latvijā nesen izveidots Ģimenes ekoloģijas institūts, kura mērķis ir rūpēties par Dieva ielikto kārtību ģimenē. Organizācija šobrīd rīko regulārus kursus par Auglības atpazīšanas metodi, uz kuriem var nākt gan pāri, gan meitenes, kas tikai vēl domā par savu aicinājumu. Pēc desmit tikšanās reizēm kursu dalībnieki bieži atzīst, ka ir ne tikai apguvuši metodi, bet arī mainījuši domāšanu, ieraudzījuši pilnīgi citas vērtības. B. Stikute norāda uz vēl vienu skaistu lietu, kas ir šo kursu rezultāts: „Tagad jau mums statistika ir sajukusi, bet vismaz deviņi bērniņi ir pieteikušies pēc šiem kursiem, plānoti un gaidīti. Jo īstenībā šajos kursos vismaz puse ir tādu ģimeņu, kuriem ir problēmas ar auglību un bērniņa pieteikšanos.”

Institūta skolotāji sniedz arī individuālas konsultācijas – pāriem, kuriem ir problēmas ar bērniņa ieņemšanu, un pāriem, kuriem ir aktuāls jautājums par auglības atgriešanos pēc dzemdībām. Tiek organizētas arī grupiņas māmiņām gaidībās, kurās ir gan izglītojošais aspekts, gan sadraudzība, gan arī kopīga lūgšana.

Ģenerālā asambleja – satikšanās un stiprinājuma saņemšanas vieta

Visas trīs latvietes atzina, ka asamblejā jūtas stiprinātas, redzot, ka Eiropā ir tik daudzas organizācijas, kas darbojas ģimeņu ekoloģijas jomā. D. Staņko teica: „Šajā vidē vienmēr ir liela mīlestība, kas dod lielu enerģiju darīt tālāk, strādāt un saprast, ka mēs esam īstajā vietā, īstajā laikā un satiekamies ar īstajiem cilvēkiem. Ka mums ir jāiet tālāk, ka nevajag apstāties, bet turpināt šo darbu, jo Dievs mūs patiešām vada.”

Latvietes uz mājām aizveda arī daudzas interesantas idejas, kuras plāno ieviest savā darbā. Īpašu ievērību izpelnījusies vācu kolēģu izstrādātā pusaudžu apmācības programma, kur māmiņas runā ar meitām un tēti ar dēliem par seksualitāti un auglību. Kontakti ar kolēģiem ir nodibināti, tagad tikai vajag turpināt darbu un meklēt palīgus, lai Latvijā būtu arvien vairāk laimīgu ģimeņu.

Ingrīda Puce,www.radiovaticana.org

 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti