„Caritas Latvija” brīvprātīgie mācās prasmīgi palīdzēt

29. oktobrī Rīgā, Klostera ielā 4, uz otro nodibinājuma „Caritas Latvija” ikmēneša brīvprātīgo apmācības semināru bija pulcējušies ap 90 dalībnieku: katoļu draudžu pārstāvji no visas Latvijas, kā arī interesenti no citām kristīgām konfesijām un apvienībām. Seminārs notika divu gadu brīvprātīgo neformālās izglītības apmācības programmas ietvaros.

Semināru ievadīja kopīga lūgšana „Tēvs mūsu…” un arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča svētība. Uzrunas laikā arhibīskaps uzsvēra, ka šo divu gadu laikā paredzētajai brīvprātīgo formācijai ir trīskāršs nodoms: brīvprātīgais tiek izglītots; veidojas dziļāka izpratne par caritas jomu un būtību; brīvprātīgais tiek sagatavots veikt caritas darbus savā vidē un īpaši draudzē. Arhibīskaps norādīja, ka „Caritas Latvija” rīkotie semināri ir impulss tam žēlsirdības darbu resursam, kas ir jau katrā draudzē, bet nav „sasaistīts kopā” jeb centralizēts. Žēlsirdības darbu veikšanai bieži pat nav vajadzīgi materiāli resursi: „Caritas Latvija” veiktā aptauja Rīgas sv. Jēkaba katedrāles draudzē atklājusi, ka apmēram 70% cilvēku no tiem, kuri vēlas saņemt palīdzību, nevajag naudu vai pārtiku, bet gan otra klātbūtni – kādu, kurš atnāktu un aprunātos ar viņiem.

Arhibīskaps arī atzina, ka „Caritas” darbība pieder pie Evaņģēlija būtības – uz organizācijas plakāta rakstīts „Svētīgi žēlsirdīgie”. Jēzus mācekļus aicina būt žēlsirdīgiem, jo Debesu Tēvs ir žēlsirdīgs. Citā Evaņģēlijā vietā Kungs saka: „Esiet pilnīgi, tāpat kā Debesu Tēvs ir pilnīgs!” Tas norāda uz žēlsirdības un pilnības savstarpējo saikni. Bieži vien ticīgie tomēr aprobežojas tikai ar tādām dievbijības praksēm, kas vērstas uz pašu pilnveidi. Daudziem ārēji dievbijīgiem cilvēkiem nav laika apciemot tos, kam tas nepieciešams, vai iesaistīties kādā citā konkrētā darbībā, jo jāpiedalās rekolekcijās, semināros, lūgšanu grupās vai jābrauc svētceļojumā, – visa enerģija aiziet uz dievbijīgām lietām, kas vērstas tikai uz sevi pašu. Pāvests Jānis Pāvils II ir teicis, ka „cilvēks nevar sasniegt pilnību, nesavtīgi sevi neziedojot”. Līdz ar to „Caritas Latvija” piedāvātā kalpošana ir veids, kā veiksmīgi sabalansēt sevis pilnveidošanu ar sevis došanu, sacīja arhibīskaps.

Semināra turpinājumā Rīgas Sociālā dienesta Bolderājas reģionālā centra vadītāja un supervizore Ievas Lāss pastāstīja par sociālo pakalpojumu organizēšanu pašvaldībā un atbildēja uz daudziem brīvprātīgo darbā būtiskiem jautājumiem, piemēram, kur ieteikt vērsties grūtībās nonākušiem cilvēkiem. Pasniedzēja arī dalījās ar pamatotu atziņu, ko ievērot visiem brīvprātīgā darba veicējiem: „Vislabākā palīdzība otram ir nedarīt viņa vietā to, ko viņš spēj izdarīt pats!” Tāpat Ieva Lāss semināra dalībniekus informēja par sociālā dienesta pienākumiem, funkcijām, darbības modeli un to, kā brīvprātīgais var sadarboties ar Sociālo dienestu. Pēc Ievas Lāss vārdiem, brīvprātīgā darba pieredze sociālajos dienestos ir samērā jauna parādība, tādēļ reizēm nevajag raizēties, ja brīvprātīgo „it kā” nesaprot. Lekcijas noslēgumā pasniedzēja Ieva paskaidroja, kāpēc brīvprātīgais darbs ir veicams par baltu velti: „Brīvprātīgajam neko nemaksā nevis tādēļ, ka tie būtu nevērtīgi, bet gan tāpēc, ka tie ir nenovērtējami!”

Semināra izskaņā māsa Inese Lietaviete iepazīstināja klausītājus ar aktīvās klausīšanās pamatiemaņām un neefektīvās klausīšanās iemesliem. Kā atzina lektore, daudzas problēmas ikdienā rodas no auglīgas un efektīvas komunikācijas trūkuma, no tā, ka cilvēki viens otrā neieklausās. Dalībniekiem bija iespēja arī praktiski izmēģināt un pārbaudīt savu spēju sadzirdēt otra sacīto, praktiskajās nodarbībās mainot lomas stāstītājs – klausītājs – novērotājs.

Nodibinājums „Caritas Latvija” izsaka lielu pateicību lektoriem un ikvienam dalībniekam. Nākamais seminārs notiks jau 26.novembrī Rīgā, Klostera ielā 4. Mīļi gaidīts ikviens! Pieteikšanās līdz 18.novembrim pa e-pastu caritaslatvia@gmail.com vai tel. +371 29552102.

“Caritas Latvija”, LRKB IC

 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti