Now Reading
Eiropas bīskapi: ikviens ES pilsonis var iestāties cīņā pret finanšu krīzi

Eiropas bīskapi: ikviens ES pilsonis var iestāties cīņā pret finanšu krīzi

No 26. līdz 28. oktobrim Briselē norisinājās Eiropas Kopienas Bīskapu konferenču komisijas (COMECE) Rudens plenārā asambleja, kurā tika pārspriesta tēma „Finanšu krīze un Eiropas integrācijas nākotne”. Lai pārvarētu krīzi, bīskapi aicina Eiropas Savienību (ES) kopumā un tās pilsoņus pārstāt vainot citam citu. Tā vietā katram ir jāuzņemas atbildība, lai kopīgi rastu risinājumus. Savukārt Eiropas vadītājus bīskapi aicina pieņemt ilgtermiņa plānu krīzes uzveikšanai.
COMECE sanāksmē piedalījās ES valstu pārstāvji – 23 bīskapi, kuru vidū bija Rīgas arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs Stankevičs.

Plenārajā asamblejā bīskapi uzklausīja vairākus speciālistus. Eiropas Komisijas pārstāvis Peters Vāgners iepazīstināja ar jaunizveidoto Grieķijas darba grupu, kas uzsāka darbu šī gada 1. septembrī ar mērķi palīdzēt Grieķijai pārvarēt finanšu krīzi. Prof. Dr. Lans Bovenbergs (Lans Bovenberg) no Tilburgas Universitātes, Dr. Emanuels Van der Mensbrugs (Emmanuel van der Mensbrugghe), Starptautiskā Valūtas fonda Eiropas biroja direktors, un M. Žans Pjērs Žuijē (M. Jean-Pierre Jouyet), Francijas Finanšu tirgu pārraudzības iestādes prezidents, pauda viedokli par ekonomiskajiem un politiskajiem parādu krīzes iemesliem Eiropā.
Krīzes cēloņi ir strukturāli, un tie galvenokārt sakņojas īstermiņa politiskās izvēlēs, kuras pēdējās desmitgadēs ļoti bieži motivējušas vēlēšanas. Šīs izvēles bieži atspoguļo kredītu ņemšanas patēriņa kultūrā raksturīgo uzvedību. Pašreizējā situācijā savstarpēji pārmetumi neko nedos. Lai pārvarētu esošo krīzi, eiropiešiem jābūt vienotiem un jāīsteno solidaritāte. Krīze vēl nenozīmē pagrimumu: tā var būt iespēja atjaunotnei, secināja Eiropas bīskapi.
ES Padomes prezidents Hermanis Van Rompejs (Herman Van Rompuy) COMECE bīskapus iepazīstināja ar 26. oktobra Eiropadomes samita lēmumiem attiecībā uz finanšu krīzes pārvarēšanu. Hermanis Van Rompejs arī atzina, ka eiro krišanas gadījumā, varētu krist ES. Savukārt ES ir Eiropas miera garantija, valstis vienojošais faktors. Diemžēl bez šīs valstu savienības karš būtu iespējams. Ja ES vairs nepastāvētu, valstis atgrieztos koalīcijās, kādreizējie etniskie konflikti varētu ņemt virsroku. Politika ir balanss starp principiem un interesēm. Atbildot uz jautājumu par to, kas ir ES principi jeb vērtības, ES Padomes prezidents minēja mieru, solidaritāti, tuvākmīlestību un citu cilvēku izjūtu.
Finanšu krīzes risināšanai veltītā ES samita rezultātus bīskapi novērtēja pozitīvi. Apzinoties, ka krīzes pārvarēšanai nepietiks vien ar tehniskiem un īstermiņa lēmumiem, garīdznieki uzsvēra nepieciešamību izstrādāt ilgtermiņa vīziju Eiropas institūciju darbībai un to sekmētajam ekonomiskajam un sociālajam modelim. Bīskapi norādīja, ka ir jāņem vērā jaunās paaudzes intereses, kura varētu kļūt par krīzes galveno upuri.
Bīskapi pauda pārliecību, ka Baznīca var būt spēks, kas vieno populisma un sašķeltības apdraudēto Eiropas sabiedrību un dod tai cerību. Galvenie pašreizējās krīzes cēloņi ir morāli un garīgi. Komisijas pārstāvji atzina, ka morālais relatīvisms ilgtermiņā maina personiskās un kolektīvās atbildības un kopējā labumu izjūtu. Baznīca vēršas pret individuālisma tendencēm un tiecas tās pārvarēt, sniedzot sociālus pakalpojumus, palīdzot sabiedrības vājākajiem locekļiem. Baznīca vairo cilvēka cieņu un sekmē kopējo labumu.
COMECE bīskapi arī pieņēma deklarāciju par sociālu tirgus ekonomiku, jēdzienu, kas ietverts ES Lisabonas līgumā. Deklarācija “Solidāra un atbildīga Eiropas Kopiena” vairākās valodās tiks publicēta 2012. gada janvāra sākumā.
Atgriežoties no COMECE sanāksmes, Rīgas arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs Stankevičs uzsver, ka būtiski ir saprast, ko ietver viena no ES Padomes prezidenta nosauktajām vērtībām – miers: „Miers ir taisnības auglis. Miers bez patiesības pārvēršas totalitārismā un diktatūrā,” atsaucoties uz pāvesta Pāvila VI savulaik rakstītajiem vārdiem šo jēdzienu skaidro arhibīskaps. „Mieru nevar padarīt par pašmērķi, jo miers par katru cenu – tas bija Minhenes līgums un arī Molotova Rībentropa pakts,” norāda arhibīskaps. Savukārt kā morālās un garīgās krīzes iemeslus, kas ir izraisījuši finanšu krīzi, arhibīskaps Z. Stankevičs min patiesības „atšķaidīšanu”, objektīvās, Dieva atklātās patiesības neatzīšanu.
Eiropas Kopienas Bīskapu konferenču komisija tiekas divreiz gadā, un tās galvenais uzdevums ir iemiesot Evaņģēlija vērtības ES institūciju darbībā. Komisijas prezidents ir Roterdamas bīskaps V.E. Adrianus van Lins (Adrianus van Luyn), bet viceprezidentu amatus ieņem Minhenes un Frīzingas arhibīskaps V. Em. Reinhards Kardināls Markss (Reinhard Card. Marx) un Varšavas palīgbīskaps V.E. Pjotrs Jareckis (Piotr Jarecki).
COMECE, LRKB IC

 
Scroll To Top