Now Reading
Ieskandinot Adventu ar gregoriāņiem un gospeļiem

Ieskandinot Adventu ar gregoriāņiem un gospeļiem

„Viss, kas stāsta par Kristu, par Labo Vēsti, tas viss ir gospelis. Gospelmūzika – tā ir mūzika par Dievu, par to, kas notiek starp cilvēku – mani un Viņu,” atzina Rīgas Gospeļkora direktors Jānis Maslovskis, 26. novembrī māsu kalpoņu klosterī vadot semināru “No gregoriāņiem līdz gospeļiem”, kas izvērtās priecīgā slavēšanā, kurā dažādu konfesiju brāļi un māsas vienā balsī, bet nesaplūstot vienā tonī un katram saglabājot savu krāsainību, dziedāja no sirds un slavēja Debesu Tēvu.

Semināra ievadā dziedātājs Jānis Kurševs, atsaucoties uz pagājušā gada tikšanās reizē aplūkoto gregorisko dziedājumu, būvēja tiltu starp abiem dziedāšanas un Dieva slavēšanas veidiem. Viņš tos salīdzināja, piemeklējot attiecīgus Svēto Rakstu fragmentus. “Gregoriku var raksturot ar citātu no Mateja evaņģēlija: “Bet kad Tu Dievu lūdz, tad ej savā kambarī, aizslēdz savas durvis un pielūdz Tēvu slepenībā” (Mt 5,5-6) – gregoriskajā dziedājumā mēs neakcentējam savu personības šarmu, savu tembru, savu personisko spēku. Mēs būtībā visu savācam un atdodam sevi šajā kopīgajā – dominējošajā Tēva tonī,” skaidroja Jānis Kurševs. “Savukārt par gospeli varētu teikt „Lai pasaule zina, ka es Tēvu mīlu un daru, kā Tēvs man ir pavēlējis” (Jņ 14,31) – būtībā tas ir gospelis. Tas vairs nav intraverti, bet gan apliecinoši – es apliecinu Dievu, es esmu izvēlējies ticēt. Un šeit vairs nav vietas tādam “kautrīgumam”. (..) Tāpēc dziedot tik svarīgi atrast sevī šo “bezkaunību”, “bezkaunību Kristū”, šo “kristīgo bezkaunību”, jeb pareizāk sakot – drosmi!”

Māsu kalpoņu klosterī viesojās arī Rīgas Gospeļkora dalībnieki, kas atraktīvi vadīja iedziedāšanos. Pateicoties viņu klātbūtnei un dziedāšanai, semināra dalībniekiem bija arī vieglāk iekļauties gospeļmūzikas ritmos. Savukārt dziedātājs Jānis Kurševs ar savu balsi piešķīra skanējumam īpašu improvizācijas noskaņu.

Adventu sestdienas vakarā ievadīja Svētā Mise, kurā priesteris Ilmārs Tolstovs semināra dalībniekiem atgādināja: “Jūs katrs esiet gospelis – Labā Vēsts cilvēkiem, kuri jūs redz.” Svētās Mises laikā pirmo reizi tika izdziedāti Jāņa Kurševa komponētās Mises liturģiskie dziedājumi, kuru skanējumā apvienojās gan gregoriāņiem, gan gospeļiem raksturīgais. Tika aizdegta arī pirmā svece Adventa vainagā un mazais Jēzus Bērniņš, ko simbolizēja figūriņa, guldīta mazā groziņā, uzsāka savu ceļu – no ģimenes uz ģimeni. Un tā līdz Ziemassvētkiem!

Māsas kalpones, LRKB IC

Scroll To Top