Now Reading
Noslēgusies trešā Alfas konference

Noslēgusies trešā Alfas konference

Svētdienas vakarā noslēdzās trešā Alfas konference, kas pulcēja 200 dalībniekus no visas Latvijas. 79 no dalībniekiem bija katoļi no Kuldīgas, Cēsu, Madonas, Siguldas, Pļaviņu, Gulbenes, Glūdas-Nākotnes, Kalsnavas, Jelgavas, Rēzeknes, Salaspils, Talsu, Olaines, Rīgas Sv.Marijas Magdalēnas, Sv.Terēzes no bērna Jēzus, Sv.Alberta un Sv.Franciska draudzes.

Aptuveni puse klātesošo piedalījās pirmās plūsmas semināros, lektoru Riharda Rasnača, Rinalda Granta un Edgara Maža vadībā apgūstot visas nepieciešamās zināšanas, lai uzsāktu Alfa kursu savās draudzēs. Otra puse dalībnieku, kam bija iepriekšēja pieredze Alfa kursu vadīšanā, kopā ar lektoriem no Šveices mācītāja Dominika Raiflera vadībā varēja padziļināt esošās zināšanas, pārrunāt slavas un pielūgsmes, lūgšanu un aizlūgšanu nozīmi, plānot draudzes attīstību un Alfa kursa dalībnieku iesaistīšanu baznīcas dzīvē, kā arī iegūt jaunas idejas darbam ar laulātiem pāriem un ar bērniem.

Alfa kursu visā pasaulē līdz šim ir apmeklējuši jau 17 miljoni cilvēku dažādu konfesiju baznīcās. Šis skaitlis apliecina šī evaņģelizācijas veida popularitāti.

Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs uzskata, ka „Alfa kurss palīdz ne tikai uzrunāt cilvēkus, kuri nav saistīti ar draudzi, un pasludināt tiem Evaņģēlija vēsti aktuālā un saprotamā veidā, bet arī padara dinamiskāku draudzes darbību,” uzskata Mācību procesā ticīgie arvien labāk sāk apzināties, ka Baznīca – tie ir ne tikai garīdznieki, bet arī vienkāršie draudzes locekļi, un ka viņi ir ārkārtīgi svarīgi Baznīcas misijas īstenošanā, konkrēti – evaņģelizācijas jomā. Alfa – tā ir viena no iespējām atdzīvināt kristīgo Baznīcu. Apsveicams ir arī Alfas ieguldījums ekumenisma jomā – kurss veicina kopību un sadraudzību tā dalībnieku starpā neatkarīgi no viņu konfesionālās piederības.”
Viens no Latvijas Alfas atbildīgajiem, katoļu priesteris Rihards Rasnacis ir pārliecināts, ka „Alfa kurss palīdz cilvēkiem attīstīt praktiskas evaņģelizācijas iemaņas, iesaistīt kalpošanā tos, kurus citādi mēs baznīcā neredzētu”. Priesteris ir novērojis, ka tie, kas ir izgājuši Alfu ir daudz motivētāki, ar lielāku atbildības sajūtu par draudzi un dievnamu, vērsti uz sadraudzību. Pateicoties vienotajai Alfa kursa programmai, veidojas arī labs sadraudzības tīkls starp dažādām draudzēm. „Alfa nes pārsteidzošus garīgos augļus. Tā piemēram, uzskatu, ka bez Alfas draudze nebūtu spējusi šogad uzsākt nemitīgo adorāciju Madonā. Aicinu visas draudzes iepazīt šo metodi un izmēģināt! Katram mums jāatbild uz jautājumu: Vai mana draudze veic evaņģelizāciju? Kā? Kādi ir tās augļi? Esmu drošs, ka pēc šis konferences, ko varētu saukt arī par apmācībām vai treniņu, jums būs daudz skaidrāka vīzija, ko darīt tālāk,” – tā pr. Rihards Rasnacis.

Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas draudzē Alfa kurss notiek jau piecus gadus. Tās prāvests Jānis Kolns atzīst, ka Alfa kurss ir piesaistījis jaunus draudzes locekļus. Cilvēki labprāt nāk uz Alfas nodarbībām, jo tās neatgādina skolu vai nopietnu katehēzi. Dalībnieki nepiespiestajā atmosfērā jūtas droši runāt par savu ticību un paust attieksmi par dažādiem jautājumiem. Tie, kas izgājuši Alfa kursu, draudzē ir savējie, nevis skatītāji no malas. Viņi ir gatavi liecināt par savu ticību un iesaistīties draudzes dzīvē. Pēc Alfa kursa cilvēki vēlas satikties, jo ir izveidojušās draudzības saites.

Kaspars Herbsts, kurš jau vienpadsmito reizi piedalās Alfa kursa rīkošanā Rīgas Sv. Alberta draudzē, liecina, ka „Alfa kurss ir brīnišķīga iespēja ienākt Baznīcā, it īpaši tiem cilvēkiem, kuru draugu lokā nav kristiešu un kuriem ir dažādi stereotipi par kristietību. Svarīgs ieguvums Alfa kursa laikā ir iespēja iepazīt dzīvus kristiešus un izveidot draudzīgas attiecības. Vēlāk, jau piedaloties draudzes dzīvē, nav jājūtas kā svešiniekam, jo apkārt redzi cilvēkus, kas ir rīkojuši Alfa kursu un jau ir tavi draugi. Pats Alfa kursa laikā iepazinos ar savu sievu, abi turpinām kalpot komandā. Ļoti vērtīga lieta Alfa kursā ir arī dalīšanās mazajās grupās un liecības. Tādējādi lekcijā dzirdētais nepaliek tikai sausa ticības patiesība, jo tiek parādīts, kā šī teorija tiek izdzīvota konkrēta cilvēka personiskajās attiecībās ar Dievu. Tas stiprina arī mūsu, kursu organizētāju, ticību. Ļoti liela Alfa kursa vērtība ir tā ekumeniskais raksturs – uzmanība tiek koncentrēta uz to, kas visām kristiešu konfesijām ir kopīgs, nevis atšķirīgs.”

Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas draudzē līdz šim Alfa kurss nav noticis, taču draudze ir apņēmusies to rīkot. Alfas konferences dalībnieks dziedātājs Jānis Kurševs no Sv. Marijas Magdalēnas draudzes pēc pasākuma stāstīja, ka viņu uzrunāja arhibīskapa teiktais, ka mums ir vajadzīga personiska Dieva pieredze, lai mēs varētu evaņģelizēt. „Ja mēs stāstīsim sausu informāciju, tā teikt, skaitīsim dzejoļus par Dievu, tas cilvēkus neuzrunās,”secināja J. Kurševs. Viņa skatījumā svarīgi bija arī šveiciešu stāstītais par lūgšanu: „Mēs nevaram uzsākt Alfu, evaņģelizāciju vai jebko citu, ja tam nav lūgšanu pamata. Būtiski ir arī noticēt, ka mūsu lūgšanai ir spēks.” Noslēgumā dziedātājs uzsver, ka Alfa ir evaņģelizācija, un „tas ir Dieva brīnums, ka mēs kā nepilnīgas būtnes varam piedalīties
Dieva darbā, kurš ir pilnīgs.” 

Fonds “Alfa Latvija”, LRKB IC

Scroll To Top