Now Reading
Arhibīskaps piedalās brīvprātīgā darba veicēju apbalvošanā

Arhibīskaps piedalās brīvprātīgā darba veicēju apbalvošanā

5. decembrī notikušajā Borisa un Ināras Teterevu fonda brīvprātīgā darba godināšanas pasākumā „Gūt var dodot”, kas pulcināja tuvu 300 brīvprātīgā darba veicējus no visiem Latvijas reģioniem, apbalvoti izcili brīvprātīgā darba veicēji deviņās nominācijās. Īpašu atzinību guvuši kopumā 12 brīvprātīgie no visiem Latvijas reģioniem, un balvas tiem pasniedza mecenāte Ināra Tetereva, Rīgas arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs Stankevičs, vēstniece Aija Odiņa un Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Inna Šteinbuka.

Pasākumu „Gūt var dodot” atklāja Latvijas Republikas labklājības ministre Ilze Viņķele un Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Inna Šteinbuka. Ar priekšlasījumu par brīvprātīgā darba nozīmi uzstājās Romas Katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs, koncertēja izcilais pianists Vestards Šimkus, bet ar fonda atbalstu iznākušo jauno grāmatu „Lietišķās un oficiālās uzvedības grāmata” visiem dalībniekiem dāvināja vēstniece Aija Odiņa.

„Mūsu fonds atbalsta tos ļaudis un organizācijas, kas nesēž rokas klēpī salikuši, bet dara visu, lai uzlabotu savu un līdzcilvēku dzīvi. Visā pasaulē brīvprātīgais darbs kļūst cilvēku dzīves neatņemamu sastāvdaļu, tādēļ ceru, ka Latvijā, godinot un izceļot brīvprātīga darba darītājus, mēs motivēsim cilvēkus arvien vairāk iesaistīties brīvprātīgajā darbā un tā atbalstīšanā, lai visi kopā padarītu Latvijas iedzīvotāju dzīvi vieglāku, drošāku un pārtikušāku,” norādīja Ināra Tetereva.

Nomināciju „brīvprātīgie reliģiskā organizācijā” saņēma Miezeru ģimene no Saldus, kas kalpo kā sagādnieki Saldus Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu draudzes zupas virtuvē jau divus gadus kopš tās izveides.

Nominācijā „brīvprātīgais lauku senioru organizācijā” tika apbalvoti Rita Rosa un Dr. Jānis Gailis no Talsiem, nominācijā „brīvprātīgais dzīvnieku aizsardzības organizācijā – Maija Selezņova no Jelgavas, nominācijā „brīvprātīgais lauku sieviešu organizācijā” – Inga Neimane no Staiceles, nominācijā „brīvprātīgais lauku kopienas attīstības organizācijā” – Solvita Bāliņa no Alūksnes, nominācijā „brīvprātīgais – lauku nodaļas vadītājs sociālās jomas organizācijā” – Sarmīte Lucaus no Dobeles, nominācijā „brīvprātīgais – pilsētas organizācijas vadītājs” – Marina Kuzņecova no Rīgas, nominācijā „brīvprātīgais jaunietis” – Rīgas Stradiņa Universitātes students no Rīgas Aleksejs Zavorins un nominācijā „brīvprātīgais pilsētas senioru organizācijā” – Māra Jaunzeme un Laima Elita Jēkabsone no Rīgas.

„Savā laikā pāvests Jānis Pāvils II mīlēja atkārtot, ka, cilvēks nevar īstenoties un rast piepildījumu citādi, kā vien nesavtīgi dāvādams pats sevi. Es domāju, ka brīvprātīgo darbu isnpirē cilvēka augstākais aicinājums, kas ir dāvāt sevi otram. Viens to īsteno, sekodams savai ticībai, bet cits tāpēc, ka tas ir ierakstīts viņa sirdī. Cilvēks nevar kļūt laimīgs citādi kā vien caur sevis dāvāšanu,” savā uzrunā atzina Rīgas arhibīskaps – metropolīts Z.Stankevičs.

Borisa un Ināras Teterevu fonds ir dibināts 2010. gadā ar mērķi veicināt kultūras, mākslas un izglītības attīstību Latvijā un ārpus tās robežām. Šogad ar fonda palīdzību sniegts atbalsts aptuveni 100 tūkstošiem mūsu valsts iedzīvotājiem. Fonda atbalstītajās vairāk kā 100 organizācijās darbojas 2908 brīvprātīgie, kuri viena gada laikā bez atlīdzības nostrādājuši 370 149 stundu apjomā.

Borisa un Ināras Teterevu fonds, LRKB IC

Foto (no kreisās): Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs, Miezeru ģimene, Saldus Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu draudzes prāvests Andrejs Mediņš 

Scroll To Top