Atskatoties uz 2011. gadu

Pēdējā 2011.gada darba dienā LRKB Informācijas centrs veica nelielu aptauju – vairākiem Baznīcas cilvēkiem uzdevām jautājumu: „Kāds pagājušā gada Baznīcas notikums vai ticības piedzīvojums Tev bija visspilgtākais vai nozīmīgākais?”
Tēvs Krišjānis Dambergs, Rīgas Sv.Alberta draudzes prāvests: „Runājot par draudzi – pagājušā gadā svarīgi bija tas, ka starp dažādām draudzes grupiņām ir veicinājusies integritāte, kā arī tas, ka esam atklājuši draudzes karitatīvo darbību, ka ejam tālāk – dzīvojam ne tikai savā vidē, bet ejam arī pie citiem. Karitatīvā darbība, kas tiek uzsvērta arī no arhibīskapa puses, ir atspoguļojusies caur to, ka draudzē ir nodibinājusies „Caritas” grupa, tiek organizētas dažādas aktivitātes, piemēram, tikšanās ar nabagiem, Ziemassvētku eglīte, Pārtikas lāde, notiek draudzes cilvēku apmeklējumi. Mūsu draudzes ticīgajos, arī manā sirdī tas atbalsojas – lai nedzīvojam tikai priekš sevis, bet kalpojam arī tiem, kas ir nabadzīgi un atstumti. Savukārt runājot par to, kas noticis Baznīcā – ir labi, ka vienreiz mēnesī notiek apmācības cilvēkiem, kas grib darboties šai žēlsirdības laukā. Protams, bez šīm aktivitātēm – svarīgi notikumi bija Jelgavas bīskapa Edvarda Pavlovska iesvētīšana, kā arī Ikšķiles klostera baznīcas iesvētīšana.”

Elīna Rimša, Raunas katoļu draudze: „Viens no šī gada spilgtākajiem notikumiem man bija tas, ka iesaistījos kopienā „Chemin Neuf”, kas nesen ir sākusi darboties Latvijā. Pēc Pasaules Jauniešu dienām Madridē, kuras izdzīvoju kopā ar kopienu, pievienojos tās jauniešiem Latvijā. Šī kopiena balstās uz sv. Ignācija no Lojolas garīgumu un tās locekļi lūdzas, lasot Svētos Rakstus. Arī es ikdienā sāku lūgties ar Dieva Vārdu, un tas man palīdzēja skaidrāk sadzirdēt Viņa balsi un sajust Viņa vadību savā dzīvē.”
Žanete Narkēviča, Dr. phil, RARZI un LU docētāja: „Vēlos minēt četrus notikumus, kas man šķita nozīmīgi šajā gadā katoļu Baznīcā Latvijā: 1. Prāvesta Edvarda Pavlovska iecelšana par Jelgavas bīskapu; 2. Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta programmu akreditācija; 3. Karitatīvā centra „Betlēmes žēlsirdības māja” izveidošana; 4. “Caritas Latvija” organizētie brīvprātīgo divu gadu apmācības kursi.”
Māsa Inese Ieva Lietaviete: „Kaut gan pati nepiedalījos Pasaules Jauniešu dienās Madridē, šogad augustā dzīvoju tām līdzi. Atmiņā palicis arī 1. maijs, kad mūsu – māsu kalpoņu – kopienā tika uzņemta māsa Liene. Šajā Žēlsirdības svētdienā Vatikānā notika Jāņa Pāvila II beatifikācija, un Latvijas Universitātē bija svētīgajam pāvestam veltīta konference, kas manā skatījumā bija nozīmīgs punkts Baznīcas dialogā ar sabiedrību. Spilgts notikums bija Aglonas svētki, īpaši slavēšanas vakars un Rīgas arhibīskapa – metropolīta Zbigņeva Stankeviča uzruna, kurā viņš minēja „valsts ekonomikas atpestīšanu” – līdz tam nebiju aizdomājusies, ka Kristus pestīšanas spēks var sasniegt visus līmeņus – arī ekonomiku! Manuprāt, valstiski nozīmīga šogad bija LELB arhibīskapa Jāņa Vanaga uzruna 18. novembra ekumeniskajā dievkalpojumā Rīgas Domā.
Vēl šogad Latvijā bija „brīvprātīgā darba gads”. Piedaloties „Caritas Latvija” brīvprātīgo apmācības semināros, redzēju, cik lielā skaitā cilvēki iesaistās brīvprātīgo darbā. Daudzās draudzēs brīvprātīgie jau reāli sniedz palīdzību cilvēkiem, kam tā nepieciešama. Tāpat brīvprātīgie iesaistās arī „Vecāku mājā”, kurā strādāju. Tas notika gadā, kas bija izsludināts arī par visas Eiropas Brīvprātīgā darba gadu, un man bija liels prieks par šo procesu, kas Latvijā aizsākās līdz ar arhibīskapa uzrunu ingresa dievkalpojumā Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē.”
Ilze Birzniece, Rīgas Metropolijas kūrijas grāmatu galda darbiniece: „Iekšējo garīgās dzīves revolūciju šogad piedzīvoju, piedaloties Rīgas Sv. Alberta baznīcas iekšējās dziedināšanas Svētajās Misēs. Man personīgi svarīga bija dalība apmācībā Labā Gana katehēzē, jo es tajā apguvu iemaņas darbā ar maziem bērniem, kuras tagad izmantoju kalpošanā. Spilgti notikumi bija arī Kristīgās dzīves un evaņģelizācijas vasaras sesijā Aglonā, kā arī rekolekcijas katehētiem – tie stiprināja manu ticību.”
Pr. Arnis Maziļevskis, Medumu, Bebrenes un Grendžu draudzes prāvests: „Jelgavas diecēzē šogad svarīga bija jaunā bīskapa Edvarda Pavlovska iesvētīšana. Kā katru gadu, īpašs bija svētceļojums uz Aglonu, kurā piedalījās ticīgie no dažādām draudzēm. Nozīmīgs bija arī tas, ka Bebrenes un Medumu zupas virtuvēm, kurās kalpo šo draudžu katoļi, bija gada jubileja. Jāmin arī no Ukrainas „importētā” Kristīgās dzīves evaņģelizācijas skola, kas šogad veiksmīgi uzsāka darbību Latvijā. Prieks arī par Mātes Terēzes žēlsirdības misionāru palīgu grupiņu Daugavpilī, kas šogad svinēja gada dienu. Atskatoties uz aizvadīto gadu, redzu, ka Dievs ir uzticīgs saviem apsolījumiem un turpina realizēt savu atmodas plānu mūsu valstī.”
Aicinām arī citus www.katolis.lv lasītājus atrakstīt atbildi uz jautājumu „Kāds pagājušā gada Baznīcas notikums vai ticības piedzīvojums Tev personīgi ir visspilgtākais vai nozīmīgākais?”, to nosūtot uz e-pastu info@catholic.lv.
Paldies visiem par sadarbību šajā gadā! Lai Dievs bagātīgi svētī jauno 2012. gadu un mūsu sirdis dara arvien līdzīgas Savai sirdij!
LRKB IC
 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti