Now Reading
Atzīmē Latvijas un Svētā Krēsla diplomātisko attiecību atjaunošanas 20. gadi

Atzīmē Latvijas un Svētā Krēsla diplomātisko attiecību atjaunošanas 20. gadi

Šī gada 13.decembrī, lai atzīmētu 20 gadu jubileju kopš Latvijas un Svētā Krēsla diplomātisko attiecību atjaunošanas, Latvijas vēstnieks pie Svētā Krēsla Einars Semanis un Svētā Krēsla apustuliskais nuncijs Latvijā, arhibīskaps Luidži Bonaci organizēja kopīgu pieņemšanu Romas Katoļu Baznīcas Kūrijas telpās.

Latvijas vēstnieks pie Svētā Krēsla Einars Semanis uzsvēra, ka Latvijas un Svētā Krēsla attiecības ir ļoti labas, tās ir cieņas pilnas un dziļas savstarpējas izpratnes attiecības. „Baznīca Latvijā vienmēr ir iestājusies par tautas morālo un garīgo pamatu tīrību un noturīgumu”, uzvēra vēstnieks. Einars Semanis savā uzrunā izteica pateicību bijušajiem Latvijas vēstniekiem pie Svētā Krēsla – Aija Odiņai, Atim Sjanītim un Albertam Sarkanim, kā arī Svētā Krēsla apustuliskajiem nuncijiem Latvijā Husto Garsijam, Ervīnam Enderam un Pēterim Curbrigenam par ieguldījumu Latvijas un Vatikāna attiecību attīstībā un padziļināšanā.

Svētā Krēsla apustuliskais nuncijs Latvijā, arhibīskaps Luidži Bonaci savā uzrunā uzsvēra, ka Svētais Krēsls starptautiskās darbības laukā izjūt Latvijas valdības atbalstu, risinot vienmēr aktuālos jautājumus saistībā ar cilvēka cieņas aizstāvību. „Šīs svinības nav tikai atskats pagātnē, bet gan nopietna saistību uzņemšanās nākotnei – apņemšanās veicināt Latvijas cilvēcisko, sabiedrisko un garīgo uzplaukumu”, uzsvēra apustuliskais nuncijs.

Apsveikuma vārdus pasākumā teica Latvijas un Svētā Krēsla diplomātisko attiecību atjaunošanas protokola parakstītājs, toreizējais Latvijas ārlietu ministrs Jānis Jurkāns, kā arī tika nolasīta kardināla Audra Juozas Bačka rakstisks apsveikums, kurš diplomātisko attiecību atjaunošanas protokolu 1991.gadā parakstīja no Svētā Krēsla puses.

Pieņemšanā piedalījās Saeimas deputāti, Rīgas Domes un Prezidenta Kancelejas vadība, Ārlietu un Tieslietu ministrijas pārstāvji, ārvalstu vēstnieki Latvijā, kā arī kultūras un sabiedriskie darbinieki, un Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags, Romas katoļu Baznīcas kardināls Jānis Pujats, Rīgas diecēzes arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs Stankevičs, Rēzeknes – Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis, Liepājas diecēzes bīskaps Vilhelms Lapelis, Jelgavas diecēzes bīskaps Edvards Pavlovskis, Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Pēteris Sproģis, Septītās dienas Adventistu Latvijas draudžu savienības bīskaps Viesturs Reķis, kā arī Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas bīskapi, Rīgas reliģiskās draudzes priekšsēdētājs Dāvids Kagans un daudzi citi.

www.am.gov.lv

Foto: Baiba Motivāne

Scroll To Top