Decembrī pāvests aicina lūgties par mieru starp tautām

Vispārējā nodomā Benedikts XVI decembrī aicina ticīgos lūgties par mieru starp tautām: lai caur dziļāku savstarpējo iepazīšanos un cieņu citam pret citu visu pasaules tautu vidū pieaug vienotība un miers.

Personas cieņas ievērošana ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem mieram un saskaņai pasaulē – šādu pārliecību Benedikts XVI pauž vēstījumā 40. Pasaules Miera dienā (2007. gada 1. janvāris). Viņš atgādina Svēto Rakstu patiesību, ka cilvēks ir radīts pēc Dieva attēla un līdzības (sal. Rad 1,27). Tieši tajā meklējams cilvēka cieņas pamats. Viņš ir apveltīts ar prātu un brīvo gribu, ar spēju mīlēt un veidot attiecības ar citām personām un pašu Radītāju. Cilvēka lielums pastāv tanī, ka viņš var brīvi pieņemt Dieva mīlestības plānu. Svētais Augustīns norāda, ka Dievs mūs radīja bez mūsu līdzdalības, bet, lai mēs iemantotu pestīšanu, ir vajadzīga mūsu līdzdalība. Mums jāsadarbojas ar Dievu taisnīguma, solidaritātes un miera veicināšanā.

Svētās Mises laikā Pasaules Miera dienā, 1. janvārī, „Kunga eņģelis” lūgšanas laikā, pieminot 11. septembra teroraktus”, 27. oktobrī notikušajā saietā Asīzē, kā arī vairāku vispārējo audienču laikā Benedikts XVI mudināja cilvēci nekad nepadoties vardarbībai. Viņš aicināja valstu vadītājus atteikties no spēka lietošanas un iet dialoga ceļu, bet ticīgos mudināja lūgties par mieru. Pāvests uzsvēra, ka Kristus valstību varam izplatīt vienīgi ar mīlestību un sevis atdevi.

Misiju nodomā Svētais tēvs aicina ticīgos lūgties par bērniem un jauniešiem: lai bērni un jaunieši ir Evaņģēlija vēstneši, lai viņi vienmēr tiek cienīti un pasargāti no jebkādas vardarbības un izmantošanas.

Apustuliskā ceļojuma pa Čehijas Republiku laikā, 2009. gada 26. septembrī, Benedikts XVI apmeklēja Uzvaras Dievmātes baznīcu Prāgā, kur atrodas Jēzus Bērna statuja. Tur pāvests tikās ar ģimenēm. Uzrunā viņš atgādināja, ka Jēzus Bērna attēls pievērš mūsu uzmanību Iemiesošanās noslēpumam, visvarenajam Dievam, kurš kļuva cilvēks. Svētais tēvs atgādināja, ka katrs cilvēks ir vērtīgs nevis ar to, kas viņam pieder, bet ar to, kas viņš ir. Katras personas sejā, neatkarīgi no rasistiskās vai kultūras piederības, atspīd paša Dieva attēls. Līdz ar to, ikvienu esam aicināti pieņemt, cienīt un mīlēt. Kaut mūsdienu sabiedrība spētu to saprast! – sacīja pāvests.

Viņš pauda rūgtu nožēlu par to, ka daudzi bērni netiek mīlēti, pieņemti un cienīti, un stingri pieprasīja, lai tiem tiktu veltīta pienākošās cieņa un uzmanība. Bērni ir cilvēces nākotne un cerība – viņš uzsvēra. Vēršoties pie pašiem bērniem, Benedikts XVI mudināja viņus klausīt savus vecākus un aicināja būt par patiesiem Jēzus draugiem. „Lūdzieties par sevi, par saviem vecākiem, skolotājiem un draugiem, kā arī lūdzieties par mani”, sacīja Svētais tēvs.

J. Evertovskis/ Vatikāna Radio

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti