Now Reading
Eksperti pozitīvi novērtē RARZI

Eksperti pozitīvi novērtē RARZI

13. decembrī Rīgas Augstāko reliģijas zinātņu institūtu (RARZI) apmeklēja trīs eksperti: profesors Tonu Lehtsārs no Tartu universitātes Teoloģijas fakultātes, profesors Benas Ulevičus no Viļņas universitātes Katoļu teoloģijas fakultātes un Solveiga Krūmiņa – Koņkova no Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes, kā arī studentu pārstāve Dace Treigute. Šī vizītes mērķis bija RARZI četru studiju programmu novērtējums Eiropas Sociālā fonda projekta “Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” ietvaros.

„Tagad jūtos kā pēc rekolekcijām,” dienas noslēgumā, pēc tam, kad eksperti bija devušies projām, atzina RARZI direktora p.i. priesteris Aleksandrs Stepanovs. Un iemesls tam bija ne tikai tas, ka līdz ar ekspertu vizīti ir noslēdzies intensīva darba periods. Šo īpašo iespaidu ir radījusi sadarbība un vienotība, kas 13. decembrī valdīja starp studentiem, pasniedzējiem, darba devējiem un visiem citiem šajā procesā iesaistītajiem.

Eiropas Sociālā fonda projekta mērķis ir izvērtēt un tādējādi uzlabot augstākās izglītības kvalitāti Latvijā. Lai gan RARZI kā Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle tajā varēja nepiedalīties, šis izaicinājums tomēr tika pieņemts, kā rezultātā rudens mēneši augstskolas vadībai un administrācijai, kā arī pasniedzējiem pagāja saspringtā darbā, gatavojot pašnovērtējuma ziņojumus un citus nepieciešamos dokumentus. 13. decembrī RARZI uzņēma projekta finansētos ekspertus, kas sagatavos novērtējuma ziņojumu. Šīs dienas laikā ekspertiem bija noorganizētas vairākas tikšanās: ar RARZI administrāciju, pasniedzējiem, studentiem, absolventiem, kā arī darba devējiem, kuru vidū bija Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs, Liepājas un Kurzemes bīskaps Vilhelms Lapelis OP, Jelgavas bīskaps emeritus Antons Justs, Latvijas Onkoloģijas centra Paliatīvās aprūpes nodaļas vadītājs Vilnis Sosārs, Skrīveru Vidusskolas direktors Aldis Rakstiņš, Iļģuciema sieviešu cietuma Sociālās rehabilitācijas daļas priekšniece Inna Zlatkovska, Rīgas Katoļu ģimnāzijas direktors Māris Ozoliņš, u.c. Pēdējā tikšanās bija veltīta studentu zinātniskajam un radošajam darbam, kurā eksperti tika iepazīstināti ar Katoļu studentu dienām, kā arī varēja noklausīties vairākas dziesmas RARZI un RTI kora izpildījumā.

Ekspertu vizītes noslēgumā komisijas vadītājs prof. Tonu Lehtsārs klātesošos iepazīstināja ar pagaidām neoficiālu komisijas viedokli, kas vēlāk tiks apkopots rakstiskā ziņojumā par RARZI. Gan viņš, gan citi komisijas locekļi atzina, ka augstskola viņiem bija sarūpējusi vairākus pozitīvus pārsteigumus. No vienas puses viņš atzina, ka, protams, augstskolai ir jāattīsta materiāli tehniskā bāze, bet sarunas ar administrāciju liecina par to, ka ir konkrēti plāni un ieceres. Tātad ar laiku tas tiks darīts. Tāpat arī ieteica veicināt RARZI studentu sadarbību ar citām, sekulārajām izglītības iestādēm. Savukārt, runājot par pozitīvo, viņš uzsvēra četras lietas. Pirmkārt, norādīja, ka RARZI mācību procesā ir labi integrētas teorētiskās zināšanas ar praksi. Otrkārt, atzinīgi novērtēja to, ka RARZI kā katoliska mācību iestāde būtisku nozīmi ir piešķīrusi ar garīgajai dzīvei – ir kopīgas lūgšanas, studentiem ir iespēja ar pasniedzējiem vai savā starpā dalīties par personīgo garīgo pieredzi, grūtībām.

Kā trešo pozitīvo aspektu prof. Lehtsārs izcēla mācību procesu. Profesors atzina, ka viņa sapnis par mācību modeli ir „Platona akadēmija”, kur ir pasniedzējs un ap viņu neliela grupa mācekļu, ar kuriem viņam ir personiskas attiecības un ar kuriem viņš diskutē. „Un šeit pirmo reizi es redzēju tādu „Platona akadēmiju” – jo ir mazas studentu grupas, personīgs kontakts gan starp studentiem, gan ar pasniedzēju, tostarp ir arī garīgs kontakts,” atzina prof. Lehtsārs. Kā ceturto aspektu, kuru savā īsajā uzrunā izcēla arī Latvijas Universitātes eksperte S.Krūmiņa – Koņkova, viņš minēja akadēmiskā personāla augsto kvalifikāciju. Ja citās nelielās skolās par pasniedzējiem parasti strādā dažādu jomu praktiķi, tad RARZI ir ļoti spēcīgs pasniedzēju kolektīvs. Kad tikšanās laikā pasniedzēji iepazīstināja ar sevi, tad elpu aizraujoši bija dzirdēt, kādās augstskolās viņi ir aizstāvējuši savus zinātniskos grādus. Ar tādu pasniedzēju kolektīvu varētu pat atvērt doktorantūras studijas – piebilda prof. Lehtsārs. Noslēgumā viņš ar sirsnīgu smaidu piebilda, ka vēl nevienā akreditācijā viņam nav dziedājis koris. Savukārt S. Krūmiņa- Koņkova savā īsajā uzrunā izcēla arī RARZI studentu atvērtību.

Pēc vizītes RARZI direktora p.i. pr. A.Stepanovs atzina, ka šajā dienā starp visiem iesaistītajiem valdījusi īpaša sinerģija: „Mūsu institūts atveras uz āru. Tagad vajag turpināt uz šī viļņa un virzīties uz priekšu.” Priekam par Eiropas sociālā fonda projekta ekspertu pozitīvo vērtējumu pievienojas vēl viens prieks – pirms nedēļas RARZI saņēma apstiprinājumu, ka var piedalīties ERASMUS programmā, pateicoties kam varēs notikt apmaksāta studentu un pasniedzēju apmaiņa. „Gan studenti, gan pasniedzēji uz pusgadu varēs doties studēt vai arī praksē uz citām augstskolām,” teica pr. A.Stepanovs.

14.decembrī eksperti devās līdzīgā vizītē uz Rīgas Teoloģijas institūtu.

LRKB IC, foto: Liene Martuzāne

Scroll To Top