Garīgo lietu padome atbalsta Pasaules Jauniešu dienu organizēšanu Latvijā

24. decembrī Kauguros notika jaunās, Dieva žēlsirdībai veltītās baznīcas iesvētīšana, uz kuru bija pulcējušies visu trīs Jūrmalas draudžu ticīgie, kā arī daudzi interesenti no apkārtējām daudzstāvu mājām. Baznīca bija pārpildīta, daudzi ieradās ar saviem krēsliem un par spīti tam, ka dievnams vēl nav pilnībā iekārtots, valdīja svētku noskaņojums. Baznīcas konsekrācijā piedalījās trīs bīskapi: Rīgas arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs Stankevičs, kardināls Jānis Pujats un Jelgavas bīskaps Edvards Pavlovskis.

Padome atbalstīja iniciatīvu organizēt Pasaules Jauniešu dienu (PJD) Latvijā 2015.gada augustā. Oficiālo pieteikumu būs jāiesniedz Vatikānam, tāpēc PJD organizēšanu vēl nepieciešams skatīt valdībai. PJD tradīcijas iniciators ir Jānis Pāvils II, kura vadībā pirmās PJD notika Romā 1984.gadā. Šogad PJD notika Madridē no 16. līdz 22.augustam, bet nākamās paredzētas 2013.gadā Riodežaneiro.

Padomes sēdē reliģisko savienību (baznīcu) pārstāvji ierosināja kristīgās ticības mācību pasniegt skolās arī pēc 3.klases. Padome aicināja šo priekšlikumu līdz nākamajai sēdei izvērtēt Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM). Pašlaik pamatizglītības programmās 1.-3.klasē pēc vecāku vai aizbildņu izvēles izglītojamie apgūst ētiku vai kristīgo mācību. Kristīgās ticības mācību māca pēc IZM apstiprinātas mācību programmas evaņģēliski luteriskās, Romas katoļu, pareizticīgo, vecticībnieku, baptistu, metodistu un septītās dienas adventistu konfesiju pedagogi.

Padomes sēdē apsprieda arī jautājumu par iespēju reliģiskajām organizācijām piedalīties Valsts nodarbinātības aģentūras īstenotajā aktivitātē „Pasākums noteiktām personu grupām”. Sēdes dalībnieki vienojās par nepieciešamību lūgt Labklājības ministriju izvērtēt iespēju arī reliģiskās organizācijas iesaistīt ar bezdarbnieku nodarbināšanu saistīto programmu īstenošanā.

Garīgo lietu padomi vadīja tās priekšsēdētājs Ministru prezidents Valdis Dombrovskis, sēdē piedalījās tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš, Tieslietu ministrijas, IZM un Ārlietu ministrijas speciālisti, kā arī reliģisko organizāciju pārstāvji.

Garīgo lietu padome ir pastāvīga konsultatīva valsts un reliģisko organizāciju sadarbību koordinējoša institūcija, un tās mērķis ir veicināt un pilnveidot valsts un reliģisko organizāciju sadarbību.

www.tm.gov.lv

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti