Kādi notikumi gaidāmi Baznīcā 2012. gadā?

Straujiem soļiem tuvojas 2012. gads. Kādi lieli notikumi ir gaidāmi Katoliskajā Baznīcā pasaules mērogā? Piedāvājam ieskatu notikumos, kas nākamgad paredzēti Katoliskajā Baznīcā.

Milānā tiksies ģimenes no visas pasaules

2012. gadā no 28. maija līdz 3. jūnijam Milānā notiks VII Pasaules Ģimeņu tikšanās. Tā būs veltīta tēmai „Ģimene: darbs un svētki”, un to organizēs Milānas diecēze un Pontifikālā Ģimenes padome.

„Darbs un svētki ir cieši saistīti ar ģimeņu dzīvi: tie ietekmē lēmumus, attiecības starp laulātajiem, vecākiem un bērniem, kā arī ģimenes attiecības ar sabiedrību un Baznīcu. Svētie Raksti (sal. 1 Mozus 1-2) vēstī, ka ģimene, darbs un svētki ir dāvanas un svētības, kas mums palīdz dzīvot pilnvērtīgu dzīvi,” šim notikumam veltītajā vēstulē raksta pāvests Benedikts XVI.

Pasaules Ģimeņu tikšanās tiek rīkota reizi trijos gados kopš 1994. gada, kad to ierosināja organizēt pāvests Jānis Pāvils II. Tikšanās līdz šim ir notikusi septiņās pilsētās: Romā (Itālijā, 1994. gadā), Riodežaneiro (Brazīlijā, 1997. gadā): Romā (Itālijā, 2000. gadā), Manilā (Filipīnās, 2003), Valencijā (Spānijā, 2006. gadā) un Mehiko (Meksikā, 2009. gadā).

Dublinā notiks Euharistiskais kongress

2012. gada 10.-17. jūnijā Dublinā, Īrijā notiks 50. Starptautiskais Euharistijas kongress , kura tēma būs “Euharistija: Vienotība ar Kristu un vienam ar otru”. Kongresa mērķis ir veicināt izpratni par Euharistijas centrālo vietu Katoliskās Baznīcas dzīvē un misijā, sekmēt izpratni par liturģiju un labāku liturģijas svinēšanu, kā arī vērst uzmanību uz Euharistijas sociālo dimensiju. Kongress notiek reizi četros gados, un tajā piedalās ticīgie no visas pasaules. Katras kongresa dienas galvenais notikums ir Svētā Mise.

Pirms tam Īrijā Euharistiskais kongress notika 1932. gadā, bet iepriekšējais kongress pasaulē – 2008. gadā Kvebekā, Kanādā, pulcējot 12 tūkstošus cilvēku no 80 valstīm, tai skaitā, 40 kardinālus un 250 bīskapus. Noslēguma Svētajā Misē Kvebekā klātesoši bija vismaz 50 tūkstoši ticīgo.

Vatikānā norisināsies „jaunajai evaņģelizācijai” veltīta Bīskapu sinodes ģenerālā asambleja

No 2012. gada 7. līdz 28. oktobrim Vatikānā notiks 13. Bīskapu sinodes ģenerālā asambleja, kurai izvēlēts temats „Jaunā evaņģelizācija kristīgās ticības tālāknodošanai”. Baznīca grib ar atjaunotu entuziasmu turpināt Kristus uzticēto misiju arī mūsdienās, – tādēļ pāvests Benedikts XVI nākamajā gadā sasauc šo sinodi.

Sinodei veltītajās vadlīnijās norādīts uz evaņģelizācijas darba neatliekamību un katra kristieša pienākumu izplatīt Dieva vārdu. Kristiešiem vienmēr jāpatur prātā tas, ka galvenais varonis jaunās evaņģelizācijas darbā ir Svētais Gars. Jaunajai evaņģelizācijai jākļūst par jaunu Pēdējo vakariņu namu, par vietu, kur Svētā Gara vadībā Baznīca atrastu nevis jaunu Evaņģēliju, bet piemērotu atbildi mūsdienu izaicinājumiem un cilvēku un tautu vajadzībām – var lasīt Bīskapu sinodei veltītajās vadlīnijās.

Vatikāna II koncila 50. gadadienā sāksies „Ticības gads”

2012. gada 11.oktobrī sāksies „Ticības gads”, kas ilgs līdz 2013. gada 24. novembrim, Kristus Karaļa svētkiem. Ticības gads sāksies Vatikāna II koncila atklāšanas piecdesmitajā gadadienā, kā arī divdesmitajā gadadienā kopš Katoliskās Baznīcas katehisma publicēšanas.

Apustuliskajā vēstulē „Porta fidei”, kas Vatikānā tika publicēta 17.oktobrī un ar kuru tika izsludināts „Ticības gads”, Benedikts XVI norāda uz nepieciešamību no jauna atklāt ticības ceļojumu tā, lai mēs arvien skaidrāk izstarotu prieku un entuziasmu par sastapšanos ar Kristu. Pāvests uzsver, ka Vatikāna II koncila dokumenti var kļūt par spēcīgiem Baznīcas atjaunotnes līdzekļiem un aicina ticīgos tos uztvert kā svarīgus un normatīvus Maģistērija tekstus un rūpēties, lai tie kļūst plaši zināmi. Šajā vēstulē pāvests atzīst, ka tieši Katehisms ir viens no vissvarīgākajiem Vatikāna II koncila augļiem un aicina Ticības gadā veltīt laiku, lai no jauna atklātu ticības pamatjautājumus, studējot Katehismu. Skaidrojot ticības būtību, Benedikts XVI uzsver, ka tā ir sastapšanās ar Dievu, kas vēlas iemājot cilvēka sirdī. Personīgo Dieva pieredzi cilvēks nevar ieslēgt sevī, – „ticība nozīmē iesaistīšanos un publiski sniegtu liecību”. Svētā Gara dāvana ir tā, kas „cilvēku dara spējīgu doties misijā un stiprina liecību, darot mūs drosmīgus.” Svētais tēvs aicina arī „stiprināt žēlsirdības liecību”, dāvājot no Jēzus saņemto mīlestību „vismazākajiem brāļiem” (Mt 25, 40).

LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti