RTI saņem pozitīvu vērtējumu

14. decembrī starptautiskā līmeņa eksperti teoloģijā un reliģijas zinātnēs – profesors Tonu Lehtsārs no Tartu universitātes Teoloģijas fakultātes, profesors Benas Ulevičus no Viļņas universitātes Katoļu teoloģijas fakultātes un Solveiga Krūmiņa – Koņkova no Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes, Latvijas Zinātņu padomes loceklis Ģirts Krūmiņš, kā arī studentu pārstāvji – Zigmārs Atvars un Dace Treigute – apmeklēja Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāli Rīgas Teoloģijas institūtu (RTI), lai Eiropas Sociālā fonda projekta “Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” ietvaros vērtētu augstskolas darbību un izaugsmes iespējas.

Vispirms komisija tikās ar administratīvo un akadēmisko personālu – RTI direktoru pr. Pauli Kļaviņu, docētājiem pr. Juri Jalinski, pr. Andri Priedi, pr. Viktoru Stulpinu, pr. Andri Kravali, pr. Edgaru Cakulu, pr. Arni Vizbeli, Māru Kiopi, RTI sekretāri māsu Birutu, semināra bibliotekāri māsu Anitu un šī projekta ārējo sakaru koordinatori Marutu Mazlovsku. RTI direktors ievadīja tikšanos ar pārskatu par studiju programmu, kas gatavo katoļu priesterus. Tad klātesošie atbildēja uz komisijas jautājumiem.

Akreditācijas komisija tikās arī ar darba devēju pārstāvi – Rīgas arhibīskapu – metropolītu Zbigņevu Stankeviču un semināra absolventiem – pr. Guntaru Skuteli no Rēzeknes – Aglonas diecēzes, pr. Tomu Priedoliņu no Liepājas diecēzes un pr. Andreju Kazakēviču no Rīgas arhidiecēzes. Tikšanās laikā arhibīskaps Z. Stankevičs atzina, ka priestera profesija vienmēr būs nepieciešama: „Ja būtu vēl 50 priesteri, tad arī viņiem būtu darbs,” sacīja arhibīskaps. Z. Stankevičs arī norādīja, ka pēdējā laikā vērojama situācijas uzlabošanās: seminārā ir palielinājies studentu skaits, reflektanti ir labāk sagatavoti – bieži vien ar jau vienu augstskolas diplomu kabatā, kā arī augstskolu pabeidz procentuāli vairāk mācības uzsākušo audzēkņu.

Komisija tikās arī ar RTI studentu pārstāvjiem. Audzēkņi ekspertus iepriecināja ar himnas „Veni, Creator” dziedājumu, kā arī iepazīstināja ar savu ikdienas dzīvi seminārā. RTI darbojas uz Rīgas Garīgā semināra materiāli tehniskās bāzes. Studijas institūtā ietver gan teoloģisko programmu, gan priesteru cilvēcisko, garīgo un pastorālo formāciju.

Eksperti pozitīvi novērtēja plašo un bagātīgo augstskolas bibliotēku, kā arī modernizēto datorzāli.

Eksperti atzina, ka mācību iestādei ir pietiekama materiālā bāze, lai nodrošinātu kvalitatīvu studiju procesu. Mācību programmu komisija vērtēja kā ilgtspējīgu un Latvijai vajadzīgu. Komisija akcentēja, ka pozitīvi ir arī tas, ka augstskolas absolventi tūlīt pēc studiju beigšanas uzsāk darbu draudzēs, izmantojot iegūto izglītību. Kā izaugsmes iespēju eksperti minēja zinātniskās darbības attīstību, vienlaikus paužot sapratni par docētāju noslogotību, jo pasniedzēja darbu priesteri apvieno ar kalpošanu draudzēs.

LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti