Now Reading
Latvijas cietumu kapelāni un brīvprātīgie pulcējas uz pirmajām rekolekcijām

Latvijas cietumu kapelāni un brīvprātīgie pulcējas uz pirmajām rekolekcijām

No 13. līdz 15. februārim Dzintaros notika pirmās rekolekcijas Latvijā Romas Katoļu Baznīcas cietumu kapelāniem un brīvprātīgajiem “Ievads cietumu kalpošanā”, uz kurām bija ieradušies vairāk nekā 30 dalībnieki no visas Latvijas – garīdznieki, klostermāsas un laji, kas jau kalpo ieslodzītajiem vai arī vēlas šādu kalpošanu uzsākt. Rekolekcijas vadīja viesi no Polijas – Žeļonogurskas-Gožovskas diecēzes bīskaps Pāvels Soha un Polijas cietumu virskapelāns monsiņjors Pāvels Vojtas, kā arī Latvijas Republikas Ieslodzījumu vietu pārvaldes speciālisti.

Bīskaps Pāvels Soha rekolekciju dalībniekiem sniedza „garīgo maizi”, stāstot par Ābrahama ticību cietumu kalpošanas kontekstā, mātes Terēzes skatījumu uz mīlestību, atgādinot Jēzus vārdus no Mateja evaņģēlija „Ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man darījuši” (Mt 25, 40), kā arī aplūkoja kristīgo Baznīcu, kurā var realizēties ticība.

Savukārt Ieslodzījumu vietu pārvaldes psihologs iepazīstināja ar ieslodzīto psiholoģiju un uzvedību, lai kalpošanā iesaistītie saprastu, kā veidot saskarsmi ar ieslodzītajiem un kā labāk palīdzēt. Sociālais darbinieks stāstīja par situācijām, ar kuram saskaras ieslodzītie gan apcietinājuma vietās, gan nokļūstot brīvībā, kā arī paskaidroja, kāda ir valsts kompetence, sniedzot atbalstu ieslodzītajiem un norādīja uz „brīvajiem lauciņiem”, kurus, kalpojot esošajiem vai bijušajiem cietumniekiem, varētu aizpildīt draudzes. Ieslodzījuma vietu pārvaldes Iļģuciema cietuma kapelāne, LELB evaņģēliste Rudīte Losāne dalījās pieredzē par attiecībām starp kapelāniem un ieslodzītajiem, kapelāniem un administrācijas pārstāvjiem, kā arī garīgā personāla savstarpējām attiecībām.

Rekolekciju dalībniekus uzrunāja arī bijušais ieslodzītais Aleksandrs Kovaļuks, kurš cietumā atklāja, ka Dievs ir reāla persona, kas ar viņu runā, atbild uz lūgšanām un viņu mīl. Aleksandrs tika atbrīvots 1980. gadu beigās, un tagad ir bards, kurš evaņģelizē, stāstot savu liecību, dziedot paša sacerētas dziesmas un spēlējot ģitāru.

„Būtiski, ka rekolekciju dalībnieki guva izpratni par to, ko nozīmē cietumu kalpošana,” atzīst Latvijas Romas Katoliskās Baznīcas Cietumu kapelānu dienesta virskapelāns Mārtiņš Krūklis. „Tā sākas ar prevenciju jeb noziegumu novēršanu – darbu ar ielas bērniem, nelabvēlīgām ģimenēm, riska grupām, kas var izdarīt noziegumus un nonākt cietumā. Tas ir arī darbs ar ieslodzītajiem, kā arī ar tiem, kas iznāk no cietuma. Ir jāzina, kā strādāt ar bijušajiem cietumniekiem, lai viņi varētu kļūt par patstāvīgiem cilvēkiem un atgriezties sabiedrībā.”

Turpinot iesākto, Latvijas lielāko pilsētu draudzēs ir paredzēts izveidot atbalsta grupas, kurās sākumā varētu būt 2-3 cilvēki, kas būtu gatavi atbrīvotos ieslodzītos pieņemt kā draugus, ikdienā interesēties par viņiem, palīdzēt integrēties draudzē un mācīties pastāvību. „Bijušie ieslodzītie ir zaudējuši spējas darboties sabiedrībā, īpaši tie, kas bijušie cietumā vairāk par pieciem gadiem,” atzīst Martiņš Krūklis. „Viņi ir pieraduši, ka blakus ir apsargs, kurš saka, kas jādara, un cietumnieks to dara. Ja viņam saka – nedari, viņš vairs nedara. Teiksim, viņam saka – mazgā grīdu, un viņš mazgā grīdu. Apsargs pagriežas, un viņš vairs nemazgā. Līdz ar to viņš var izdarīt darbu līdz pusei vai arī vispār tikai iesākt darbu un nepabeigt, jo viņš nesaprot, ka ir jāpabeidz; tāpēc viņiem ir jāmaina domāšana un ir nepieciešami cilvēki, kas palīdz to darīt. Cilvēki, kas saņem aicinājumu kalpot šajā jomā, ir arī jāapmāca, jo ieslodzītajiem ir dažādi ieradumi, piemēram, apmānīt. Viņš varbūt negrib mānīties, bet to dara ieraduma pēc. Tāpat ir ar zagšanu. Viņš pēc tam nožēlo, ka ir zadzis un viņam ir kauns, jo viņam patīk tas cilvēks, kuru viņš ir apzadzis, bet viņš viņam izdara ļaunu. Kauna dēļ viņš vairs neiet pie šī cilvēka un sāk dzert.”

Ņemot vērā, ka ikvienam cietumu kalpošanas jomā iesaistītajam nepieciešamas specifiskas zināšanas, arī turpmāk tiks regulāri piedāvātas apmācības iespējas.

LRKB IC

Scroll To Top