Tas, kurš tic, nekad nav viens!

Nesen poļu žurnālā lasīju par kādu ASV karavīru, kuru miera misijas dienesta laikā Afganistānā smagi ievainoja eksplodējoša spridzekļa šķemba. Vēlāk savā dienasgrāmatā viņš rakstīja par to, kas notika pēc tam. „Kad es sāku zaudēt samaņu pār mani noliecās mūsu kapelāns un sāka lūgties. Es atceros, ka viņš man jautāja: „Vai tu nožēlo visus savus grēkus?” Es čukstēju – JĀ! Pirms es pilnīgi zaudēju samaņu, es sajutu eļļu uz savas pieres. Vienā acumirklī mani pārņēma neparasta sajūta, kādu nekad pirms tam nebiju piedzīvojis. Mani piepildīja milzīgs prieks, ka Jēzus ir kopā ar mani. Es jutos tā, it kā lidotu mākoņos, pilnīgi brīvs no miesas un dvēseles sāpēm.”

Šie dienasgrāmatā pierakstītie karavīra vārdi ir skaista liecība tam, ka Kristus arī šodien dziedina caur Slimnieku svaidīšanas sakramentu. Jēzus saviem mācekļiem sacīja: „Dziediniet slimos!” (Mt 10, 8) Baznīca šo uzdevumu cenšas izpildīt, gan rūpējoties par slimniekiem, gan aizlūdzot par tiem. Svētā Jēkaba vēstule māca kristiešiem, kas viņiem jādara, lai no Kunga saņemtu dziedināšanas žēlastību: „Jūsu vidū kāds ir nevesels? Lai viņš aicina Baznīcas priesterus un lai tie lūdz Dievu par viņu, svaidīdami viņu ar eļļu Kunga vārdā. Ticības pilna lūgšana slimnieku glābs un Kungs viņu piecels. Un ja viņš būtu grēkojis, tad grēki viņam tiks piedoti.” (Jk 5, 14-15).

Slimnieku svaidīšanas sakraments ir kā kanāls, caur kuru plūst Dieva žēlsirdīgā mīlestība, kas šķīstī, atbrīvo un dziedina. Katoliskās Baznīcas katehismā (nr. 1532) ir nosauktas piecas īpašas žēlastības, kuras ticīgais saņem caur Slimnieku svaidīšanu:

1. Ciešu vienotību ar Kristus ciešanām. Ar šī sakramenta žēlastību cilvēks saņem spēku pieņemt slimību un tādējādi kļūt līdzīgākam Kristum, kas cieta cilvēku pestīšanas labā. Pārdzīvotas kopā ar Kristu ciešanas iegūst jaunu jēgu. Slimība palīdz cilvēkam meklēt Dieva gribu un patiesi atgriezties pie Viņa, kā arī atšķirt dzīvē būtisko no nebūtiskā, lai viņš spētu pievērsties svarīgākajām lietām. Māte Terēze no Kalkutas sacīja: „Ciešanas pašas par sevi nenes prieku, taču prieku dāvā Kristus, kuru mēs satiekam savās ciešanās.” Svētās Komūnijas pieņemšana dara ciešāku slimnieka saikni ar Kristu un dod spēku ciešanās un garīgās cīņās.

2. Stiprinājumu, dvēseles mieru un izturību, lai kristīgi paciestu slimības vai vecuma ciešanas. Šī žēlastība ir Svētā Gara dāvana, kas stiprina ticību un paļāvību uz Dievu, kā arī neļauj padoties izmisuma kārdinājumam un bailēm nāves priekšā. Katra slimība var novest cilvēku pie mokošām bailēm, pie noslēgšanās sevī un dažreiz pat līdz bezcerībai un kurnēšanai pret Dievu.

3. Grēku piedošanu. Kaut arī mūsdienu sabiedrībā ir acīmredzama „grēka apzināšanās” krīze, tomēr Gandarīšanas sakraments ir vienīgais ceļš, lai ticīgais iegūtu piedošanu, smagu grēku atlaišanu un atjaunotu vienību ar Kristu un Baznīcu. Jēzus māsai Faustīnei sacīja: „Ja dvēseles grēki būtu pat tik melni kā nakts, ja grēcinieks vēršas pie manas žēlsirdības, viņš man dod vislielāko godu un atzīst manu ciešanu nopelnus. Kad dvēsele slavē manu labestību, sātans dreb tās priekšā un bēg uz pašu elles dibenu.” (Dienasgrāmata, nr. 378)

4. Veselības atgūšanu, ja tas atbilst Dieva gribai un mūžīgajai pestīšanai. Dziedināšana ir arī zīme, kas vēstīja par Dieva Valstības atnākšanu un Kristus uzvaru pār grēku un nāvi.

5. Sagatavo pārejai uz mūžīgo dzīvi. Šī pēdējā svaidīšana dzīves noslēgumā ir kā stiprs vairogs pēdējām cīņām pirms ieiešanas Tēva mājās. Slimnieku svaidīšana nav tikai mirstošo sakraments, kuru būtu jāpieņem neilgi pirms nāves, kad nav vairs nekādu cerību. Vatikāna II koncils mainīja šī sakramenta nosaukumu un noteica, ka ilgstošas slimības laikā šo sakramentu var atkārtot, ja slimības gaita pasliktinās. Slimnieku svaidīšanu var saņemt arī pirms kādas sarežģītas ķirurģiskās operācijas. Tas pats attiecas arī uz gados veciem cilvēkiem, kad viņu spēki izsīkst.

Priesteris Andris ŠEVELS MIC
Preiļu raj. laikraksts „Novadnieks”, 2012.g.janvāris

Attēls: no interneta resursiem

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti