Tezē kopiena vēlas atbalstīt Latviju ceļā uz garīgo atjaunotni

6. februārī Tezē kopienas brālis Matejs tikās ar Rīgas arhibīskapu – metropolītu Zbigņevu Stankeviču, pārrunājot Katoļu Baznīcas Latvijā un Tezē kopienas sadarbību. „Tezē priecājas atbalstīt Latvijas garīgo atjaunotni ar lūgšanām,” pēc tikšanās ar arhibīskapu atzina kopienas brālis. „Mēs arī vienmēr ar prieku uzņemsim jauniešus no Latvijas Tezē, Francijā, kā arī gaidīsim Eiropas tikšanās reizēs,” apliecināja brālis Matejs.

Latvijas apmeklējuma laikā no 3. līdz 7. februārim brālis Matejs viesojās draudzēs Rīgā, Valmierā un Ilūkstē, kā arī Saldus Svētā Gregora kristīgās misijas centrā, lai apciemotu, stiprinātu ticībā un mudinātu aktīvi darboties savās draudzēs Latvijas jauniešus, kas pēdējos gados pabijuši Tezē.

„Piemēram, pēdējās divas vasaras Tezē viesojās jaunieši no Ilūkstes, tāpēc šoreiz es braucu pie viņiem. Viņi mani uzņēma ļoti vienkārši un skaisti. Tas bija īpaši tikties ar šiem Ilūkstes katoļu un luterāņu jauniešiem, kas izdzīvo savu ticību ikdienā. Šādu apmeklējumu laikā es arī vienmēr saņemu kaut ko tādu, par ko varu pēc tam stāstīt saviem brāļiem Tezē,” iespaidos dalījās brālis Matejs.

Brālis Matejs regulāri apmeklē Latviju jau kopš 1995. gada. Kāds ir viņa priekšstats par Latvijas jauniešiem? Pēc viņa domām, šā brīža jauniešiem ir individuālistiskāka pieeja dzīvei nekā tas bija pirms 10-15 gadiem. 1990. gados uz Tezē devās latviešu grupas un bieži vien tie bija nupat nokristījušies un iesvētījušies jaunieši, kuriem tika piedāvāts brauciens uz Tezē. Tagad kopienu apmeklē diezgan daudz tādi jaunieši, kas tur ierodas paši uz savu roku. „Ir arī redzams, ka jaunieši, kas dzīvo Latvijā, ir modernās pasaules daļa. Viņiem ir tādi pat jautājumi un meklējumi kā visiem jauniem cilvēkiem Eiropā,” atzina brālis Matejs.

Pats būdams anglikānis, brālis Matejs Tezē kopienā, kurā ir gan protestanti, gan katoļi, izdzīvo ekumenismu. Kas, viņaprāt, būtu jādara, lai sekmētu ekumenismu Latvijā? “Lūgšana ir ļoti, ļoti svarīga, jo Jēzus pats lūdzās par mācekļu vienotību: “Lai visi ir viens, itin kā Tu, Tēvs, Manī un Es Tevī, lai arī viņi ir Mūsos, lai pasaule ticētu, ka Tu Mani esi sūtījis.” (Jņ 17, 21) Un mums ir izvēle – vai nu iet kopsolī ar šo Jēzus lūgšanu vai arī būt pret to. Kas mums ir jādara? Vispirms mums ir jāpateicas, ka spējam satikties, ka daudzi šķēršļi, kas bija agrāk, ir zuduši. Vēl ir ejams tāls ceļš, bet mēs varam turpināt tikties un izmantot arī iespējas kopā lūgties. Mēs varam darīt, ko varam, bet tai pat laikā jābūt pacietīgiem. Mēs zaudējam drosmi, ja lietas nenotiek tik ātri kā esam cerējuši.”

Latvijas jauniešiem brālis Matejs novēlēja atrast ceļu pie ticības avota, satikt Kristu, ticēt Viņam un kalpot savā draudzē vai kopienā: „Daudzi jaunieši domā par garīgumu. Vairums cilvēku atzīst kāda augstāka spēka esamību, tikai pastāv jautājums – vai tas ir tāds Dievs, kādu mēs, kristieši, pazīstam? Mūsu lielais izaicinājums Tezē ir runāt par Baznīcu un palīdzēt cilvēkiem saprast, ka garīgums – tas nav tikai starp mani un Dievu, bet, ka Kristus mūs aicina būt kopībā ar citiem. Jēzus saviem mācekļiem mācīja lūgšanu “Tēvs mūsu”. Tēvs – “Abba” – šis vārds liecina par ciešām attiecībām ar Dievu. Tai pat laikā Viņš ir “mūsu”. Kristiešu lūgšana ir jāizdzīvo, esot kopā vienam ar otru Baznīcā. Ja mēs dotu Baznīcai šajā laikā iespēju – tas būtu skaisti!”

LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti