Iznākusi „NBS kapelāna rokasgrāmata” – pirmā Latvijas vēsturē

1. martā Rīgā, Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Apvienotajā štābā notika „NBS kapelāna rokasgrāmatas” atvēršanas svētki, kas sakrita ar NBS Kapelānu dienesta 19. gadadienu, kopš oficiāli noslēgta vienošanās starp Aizsardzības ministriju un baznīcu par pastorālā darba veikšanu armijā.
Šos divkāršos svētkus atklāja NBS virskapelāns Elmārs Pļaviņš, pasakoties „NBS Kapelāna rokasgrāmatas” tapšanā iesaistītajiem – luterāņu mācītājam Guntim Kalmem, Dr. theol., kurš uzsāka tās veidošanu, kapelānam kapteinim Dāvidam Šternam, Mg. theol., kurš to turpināja, kā arī visiem pārējiem dažādu kristīgo konfesiju pārstāvjiem, kas tajā ielika savu artavu. Atskatoties uz 19 Kapelānu dienesta darba gadiem, E. Pļaviņš atzina, ka „šajā laikā kapelāni ir bijuši par svētību karavīriem un komandieriem”, un ka ir svarīgi turpināt „darīt kopējo darbu – iedrošināt karavīrus, lai viņi būtu gatavi darīt to, uz ko ir aicināti”.

Aizsardzības ministrs Artis Pabriks atzinīgi novērtēja gan nesen izdoto brošūru „NBS karavīra vērtības un standarti”, gan arī jauno rokasgrāmatu kapelāniem, tās atzīstot par „nopietnu devumu Latvijas aizsardzībā, NBS un zemessardzes nostiprināšanā”. Ministrs uzsvēra, ka karavīram ir būtiski zināt, par kādām vērtībām viņam ir jāiestājas, jo tādējādi viņam ir lielākas iespējas labi pildīt savu uzdevumu. „Vienlīdz svarīgs kā militārais ekipējums mums ir arī garīgais un morālais ekipējums,” sacīja A. Pabriks.
NBS komandieris ģenerālmajors Raimonds Graube uzteica Kapelānu dienestu par degsmi un pateicās par „patiesi svētīgo un svarīgo garīgo pienesumu” bruņotajos spēkos, kas ir loti sarežģīts organisms gan garīgā, gan pienākumu pildīšanas izpratnē. NBS ietver gan cilvēkus, kuri kalpo Dievam un iet uz Baznīcu, gan arī cilvēkus, kuri „domā, nesaprot, maldās un šaubās”. Tāpat NBS ir visu iespējamo valsts darbu spektrs, taču „katrs formas tērpā esošais, dodot zvērestu, sola atdot savu dzīvību, kas ir augstākā izšķiršanās, ko cilvēks var dot kādas idejas vai valsts vārdā”; tāpēc it īpaši sarežģītāko dienesta pienākumu pildītājiem – piemēram, tiem, kas dien Afganistānā – nepieciešams gan komandieru, gan psihologu, gan kapelānu atbalsts.
LELB arhibīskaps Jānis Vanags uzsvēra kapelāna kalpošanas nozīmību, pielīdzinot kapelānu pavadonim, kas ekspedīcijās iet ne tikai līdzi, bet arī rāda ceļu. Saistībā ar brošūru „NBS karavīra vērtības un standarti” J. Vanags minēja citātu no grāmatas „Harijam Poters”: „Par cilvēku vairāk pasaka nevis viņa spējas, bet viņa izvēles.” Kapelāna loma ir būt pavadonim ceļā no karavīra prāta un atmiņas līdz sirdij, kur notiek izvēlas, kā attiecīgā situācijā rīkoties. Kritiskos brīžos nebūs iespējas ielūkoties vērtību sarakstā, tāpēc tām jābūt ierakstītām sirdī. Tiesa, šis ceļš no prāta līdz sirdij var būt vistālākais dzīvē – vēl tālāks kā no Latvijas līdz Afganistānai, sacīja J. Vanags. LELB arhibīskaps īpaši uzsvēra arī to, ka karavīram ir svarīgi atbildēt uz jautājumu, vai viņš ir sastapis Dievu, vai viņa pieredzē ir tikšanās ar Kādu, uz kuru var balstīt savu dzīvi un būt drošs arī tad, kad jebkāda cita drošība ir pagājusi malā.
Pr. Andris Priede, Dr. Hist. Eccl., uzstājoties ar referātu „NBS Kapelāna rokasgrāmata” kā kristīgo konfesiju praktiskās sadarbības modeļa atspoguļojums”, apliecināja, ka grāmata ir aktuāla, tapusi ar izcilu izklāsta loģiku. Tajā ir izdevies izvairīties no banālām frāzēm, tā ir korekta, optimistiska un uz dzīvi virzīta pretēji kādam vienas konfesijas Cara laika izdevumam, kurā kapelānam drīzāk piešķirta „profesionāla raudinātāja” loma.
Pr. Andris Kravalis atzina, ka šīs grāmatas veidotāji ir dziļi iepazinuši un respektējuši dažādas tradīcijas – gan Austrumu, gan Rietumu. Rokasgrāmata ir unikāla ar to, ka tajā atrodamas gan katoļu, gan protestantu un pareizticīgo ticības apliecības, svētki, skaidrojums par gavēni un lūgšanas. „Kapelāns nevar bez lūgšanas, jo tā ir visu attiecību pamatā,” uzsvēra priesteris. A. Kravalis arī atgādināja, ka daudzi svētie, piemēram, sv. Mārtiņš, sv. Francisks no Asīzes un sv. Ignācijs no Lojolas, bijuši saistīti ar armiju un novēlēja kapelāniem būt svētiem attiecībās ar karavīriem un komandieriem, lai tādā veidā apliecinātu Kungu.
„NBS kapelāna rokasgrāmata” ir pirmā šāda veida grāmata Latvijas vēsturē. Tā atklāj Latvijas NBS Kapelānu dienesta darbību un principus, kā arī apkopo kapelānam nepieciešamo informāciju, kas noderīga praktiskajā kalpošanā vienībā ar karavīriem un ārpus tās, sadarbojoties ar kristīgajām konfesijām, dažādām reliģijām, institūcijām un speciālistiem. Lai arī primāri veidota kā orientieris kapelāniem, tā noderēs gan vienību komandieriem, gan visu līmeņu virsniekiem, instruktoriem, štābu personālam un speciālistiem, plānojot un veidojot sadarbību ar kapelānu.
LRKB IC, foto: Harijs Ziemelis

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti