Arhibīskaps Z.Stankevičs iecelts Pontifikālajā Kristiešu vienotības veicināšanas padomē

Rīgas arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs Stankevičs ir iecelts par Vatikānā esošās Pontifikālās kristiešu vienotības veicināšanas padomes locekli. Pirmā padomes sēde, kurā Z. Stankevičs piedalīsies, notiks 2012. gada novembrī Romā.
Pontifikālās padomes prezidents kardināls Kurts Kohs vēstulē, kas informē par šo Vatikāna valsts sekretāra Tarčisio Bertone nomināciju, izceļ Rīgas arhibīskapa-metropolīta kompetenci ekumenisma jautājumos. Vatikāna lēmums Kristiešu vienotības veicināšanas padomē iekļaut arhibīskapu no Latvijas norāda uz to, ka labās kristiešu attiecības mūsu valstī kalpo par iedvesmojošu kristiešu sadarbības piemēru arī citur pasaulē, atzīst Z.Stankevičs. „Es neuztveru to kā personīgu pagodinājumu, bet gan kā visaugstākā līmeņa apliecinājumu kristiešu sadarbībai Latvijā. Padomju gados izveidojušās labās attiecības starp dažādu konfesiju kristiešiem veicina vienotību ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. Mūsu pienākums ir vēl vairāk tajā augt, jo, tikai būdami vienoti, mēs varam sniegt ticamu liecību par Dievu, kas ir mīlestība.”

Pontifikālās kristiešu vienotības veicināšanas padomes uzdevums ir veicināt ekumenisku nostāju Katoliskajā Baznīcā, kā arī attīstīt dialogu un sadarbību starp Katolisko Baznīcu un citām Baznīcām un kristiešu kopienām. Šobrīd padome ir iesaistījusies starptautiskā teoloģiskā dialogā ar Ortodoksālo baznīcu, Koptu ortodoksālo baznīcu, Anglikāņu kopienu, Pasaules Luterāņu federāciju, Pasaules Metodistu padomi, Pasaules Baptistu aliansi, u.c. Pontifikālo padomi veido apmēram 30 locekļi – kardināli, bīskapi, konsultanti.
Pontifikālās kristiešu vienotības veicināšanas padomes izveidošanās ir cieši saistīta ar Vatikāna Otro koncilu (1962-1965). Pāvests Jānis XXIII vēlējās, lai Katoliskās Baznīcas iesaistīšanās mūsdienu ekumeniskajā kustībā būtu viens no koncila galvenajiem jautājumiem, tāpēc 1960. gadā izveidoja Kristiešu vienotības veicināšanas sekretariātu. Tā uzdevums vispirms bija uzaicināt citu Baznīcu un kristiešu kopienu pārstāvjus piedalīties novērotāju statusā Vatikāna Otrajā koncilā, bet jau no pirmās sesijas tam tika uzticēts izstrādāt vairākus koncila dokumentus par ekumenismu, nekristīgajām reliģijām, u.c. 1988. gadā pāvests Jānis Pāvils II Sekretariātu pārveidoja par Pontifikālo Kristiešu vienotības veicināšanas padomi.
LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti