Now Reading
Bīskapam Jānim Bulim piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis

Bīskapam Jānim Bulim piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis

“Latvijas Vēstnesis” informē, ka Ordeņu kapituls 2012.gada 13.aprīlī nolēma par nopelniem Latvijas valsts labā piešķirt Triju Zvaigžņu ordeni Viņa Ekselencei Romas Katoļu Baznīcas Latvijā Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskapam Jānim Bulim. Bīskapam Jānim Bulim Ordeņu kapituls piešķir II šķiras Triju Zvaigžņu ordeni.

Triju Zvaigžņu ordenis nodibināts 1924.gadā par piemiņu Latvijas valsts tapšanai un atjaunots 1994.gadā. Triju Zvaigžņu ordenis ir visaugstākais valsts apbalvojums un tā devīze ir “Per aspera ad astra” (“Caur ērkšķiem uz zvaigznēm”).

Ar Triju Zvaigžņu ordeni apbalvo par sevišķiem nopelniem Tēvijas labā. Nopelni Tēvijas labā, par kuriem Triju Zvaigžņu ordeni piešķir, var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta vai saimnieciskajā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan atsevišķs izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība, gan īpaši nopelni Latvijas neatkarības atjaunošanas periodā vai valsts tālākas nostiprināšanas laikā.

Bīskapa Jāņa Buļa īsa biogrāfija

Jānis Bulis dzimis 1950. gada 17. augustā Latgalē, Ludzas novada Brigu pagasta Brigos Barisu mājās. Iegūstot vidējo izglītību, 1972. gadā iestājies Rīgas Metropolijas Romas katoļu Garīgajā seminārā, kuru beidzis 1977. gadā un tā paša gada 22. maijā Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē kardināls, toreiz vēl bīskaps Julijans Vaivods Jāni Buli ordinējis par priesteri. Bijis vikārs un prāvests Daugavpilī, prāvests Rēzeknē un Dukstigalā, Rīgā, Ludzas draudzes prāvests un dekanāta dekāns.

1991. gada 24. jūnijā Jānis Bulis Liepājas Svētā Jāzepa katedrālē tika konsekrēts par Liepājas diecēzes bīskapu, konsekrēja Svētā Krēsla sūtnis arhibīskaps Frančesko Kalasuono, asistējot bīskapiem Jānim Cakulam un Vilhelmama Ņukšam. No 1996. gada 6. janvāra Romas Katoļu Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskaps. Latvijas Bīskapu konferences priekšsēdētājs kopš 2011. gada 18. oktobra.

Katedrale.lv

Scroll To Top