Jauna diakona ordinācija Jelgavas katedrālē 14. aprīlī

Pavisam nesen – sestdien 14. aprīlī Jelgavas katedrālē bijām liecinieki kādam ļoti skaistam notikumam. Šajā dienā varējām priecāties ne tikai tāpēc, ka turpinājās Lieldienu oktāva, kura mums atgādināja par Kristus augšāmcelšanos un uzvaru pār nāvi, bet arī tāpēc, ka Rīgas Garīgā semināra piektā kursa students Ingmārs Zvirgzdiņš no Grīvas draudzes tika ordinēts par diakonu! Tas bija saviļņojošs notikums, uz kuru bija ieradušies priesteri no Jelgavas diecēzes, emeritētais Jelgavas bīskaps V.E. Antons Justs, Rīgas Garīgā semināra pasniedzēji, Ingmāra ģimene, draugi, studiju biedri. Rīgas Kristus Karaļa draudzes koris notikumu padarīja vēl krāšņāku ar savu skaisto dziedāšanu.

Ingmāru ordinēja Jelgavas bīskaps Edvards Pavlovskis. Svētā Mise iesākās ar to, ka Ingmārs publiski apliecināja ticību, parakstīja dokumentus, kuros apliecināja, ka pats brīvi vēlās kalpot Dievam, tic un pieņem to, ko māca Baznīca, ka saprot un apņemas ievērot celibātu. Pēc tam sekoja Svētā Mise. Pēc Evaņģēlija nolasīšanas sprediķi teica bīskaps Edvards Pavlovskis. Viņš atgādināja kandidātam, cik lielu atbildību ir uzņēmies, norādīja uz celibāta skaistumu un nozīmi diakona un vēlāk priestera kalpojumā, atgādināja, ka tas ir kalpojums, nevis kaut kādu privilēģiju iegūšana. Bīskaps aicināja kandidātu būt atvērtam visiem cilvēkiem, priecāties par katru, kas meklē ceļu pie Jēzus, un pašam meklēt tos, kuri vēl Dievu nav iepazinuši, bet spēku savam jaunajam kalpojumam bīskaps ieteica rast lūgšanā un personiskās attiecībās ar Jēzu. Bīskaps citēja svēto Asīzes Francisku, kas mācīja, ka vajag nepārtraukti sludināt Evaņģēliju, un „dažreiz arī ar vārdiem”. Sprediķi bīskaps noslēdza ar aicinājumu būt par piemēru kalpošanā, lūgšanā un dedzībā semināristiem, citiem diakoniem, priesteriem un arī pašam bīskapam.

Pēc sprediķa notika ordinācija. Kandidāts solīja paklausību bīskapam, uzticību Baznīcai, apņēmās lūgties stundu liturģiju. Pēc solījumiem sapulcējušies lūdzās visu svēto litāniju, bet tai sekoja konsekrācijas lūgšana. Pēc konsekrācijas jaunajam diakonam tika uzvilkts diakona liturģiskais apģērbs – stola un dalmatika, kā arī pasniegta Evaņģēlija grāmata, lai jaunais diakons atcerētos, ka viņam tagad ir pienākums cītīgi sludināt labo vēsti par Jēzu Kristu. Jaunā diakona ordinācija klātesošajiem priesteriem un diakoniem bija iespēja atcerēties savu ordinācijas dienu, savukārt semināristiem tā atgādināja, kas viņus pēc kāda laika sagaida.
Pēc ordinācijas rita jaunais diakons uzsāka savu kalpošanu liturģijā ar upurdāvanu sagatavošanu. Pēc Mises jauno diakonu sveica visi klātesošie. Kā pirmais savu prieku un laba vēlējumus pauda V.E. bīskaps Edvards Pavlovskis, pēc tam – studiju biedri no semināra, ģimene, Jelgavas katedrāles aktīvisti un prāva rinda ar draugiem. Kāds pāris bija ieradies pat no Zviedrijas, lai būtu klāt Ingmāra ordinācijā! Ingmāra mamma vēlēja savam dēlam izturību jaunajā kalpojumā un pateicās bīskapam par tēvišķajām rūpēm.
Lielais draugu pulks, kas bija ieradies sveikt Ingmāru, liecina, ka jaunais diakons tik tiešām vēlās kalpot Dievam un Viņa Baznīcai; ka vēlas sludināt Labo Vēsti – Evaņģēliju cilvēkiem sev apkārt. Vairāki cilvēki atzina, ka, iepazīstot Ingmāru, viņiem bija iespēja iepazīt katoļu Baznīcu, bet kāda meitene pateicās par to, ka Ingmārs viņai bija palīdzējis kļūt par kristieti. Tāpat sveikšanas laikā tika uzskaitītas daudzas citas Ingmāra labās īpašības, kuras cilvēki bija ievērojuši laikā, kad Ingmārs bija praksē dažādās draudzēs.
Visus notikuma dalībniekus pildīja pārdabisks prieks – priecājās Jelgavas diecēze, priecājās Jelgavas bīskaps, priecājās Ingmāra ģimene, priecājās semināristi par savu studija biedru… lai šis prieks piepilda arī jūs!
Apsveicu Jelgavas diecēzi un bīskapu ar jauno palīgu dvēseļu aprūpē, kā arī Ingmāra ģimeni, draugus un paziņas. Apsveicu arī pašu Ingmāru un novēlu, lai viņam ir spēks, pacietība, neizsmeļama enerģija, nebeidzamas Dieva žēlastības un Svētā Gara vadība jaunajā kalpojumā un turpmākajā dzīves ceļā!
Seminārists Pēteris Skudra

Fotogrāfiju autore Baiba Motivāne

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti