Now Reading
Top Ētikas kodekss darba devējiem Eiropā

Top Ētikas kodekss darba devējiem Eiropā

19. aprīlī, Briselē, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) Darba devēju grupa iepazīstināja ar Ētikas kodeksa Eiropas darba devējiem projektu, aicinot starptautisko organizāciju un iestāžu pārstāvjus paust savu viedokli par šo dokumentu. Tas tapis pēc pērn septembrī Polijas pilsētā Sopotā organizētās tikšanās „Bizness un ētika”, kurā EESK Darba devēju grupa nonāca pie slēdziena, – lai izvairītos no kļūdām, kas novedušas pie pašreizējās ekonomiskās krīzes, ir jārada jauna ekonomiskā kārtība, kurā ētika un morāle ieņem būtiskāku lomu.

Kā uzsvēra EESK Darba devēju grupas prezidents Anri Maloss (Henri Malosse), šis ētikas kodekss izstrādāts, lai piešķirtu uzņēmumiem vienotu Eiropas identitāti, kas būtu balstīta vērtībās, kas ir ES pamatā. Tā kā ekonomiskās krīzes laikā uzņēmumi ir saņēmuši daudz kritikas, ir jāstrādā pie to lomas sabiedrībā, arī no jauna jāveido saikne starp uzņēmumiem un jauniešiem. „Mums ir jāpiedāvā jauniešiem pozitīvas vērtības,” norādīja A. Maloss.

EESK Darba devēju grupas loceklis Pedro Augusto Almeida Freire dalījās novērojumos par to, ka pēdējo 15-20 gadu laikā daudzas starptautiskas organizācijas ir jutušas vajadzību izstrādāt ētikas kodeksu. „Mēs esam pasaulē, kur darbs notiek „tīklā”, tāpēc ir svarīgas attiecības. Kas nosaka attiecības? Nevis likums, bet ētika,” atzina Pedro Augusto Almeida Freire. Tā kā šis ētikas kodekss paredzēts ES valstu darba devējiem, tas ir vispārīgs, jo darba devēji pieder dažādām tautībām. Šī dokumenta mērķis ir radīt vēlmi dalībvalstīm izstrādāt savus ētikas kodeksus, kas balstītos uz šo kopējo dokumentu, paskaidroja Darba devēju grupas loceklis.

EESK Darbinieku grupas pārstāvis Luidži Kaprioli (Luigi Caprioli) atbalstīja ētikas kodeksu, norādot uz nepieciešamību mobilizēt informācijas darbu ES dalībvalstīs, lai dokumenta mērķis tiktu sasniegts pēc iespējas efektīvāk. Eiropas Komisijas Nodarbinātības ģenerāldirektorāta Korporatīvās sociālās atbildības politikas koordinatore Sjūzena Bērda (Susan Bird) pozitīvi novērtēja to, ka dokumentā ir minēta savstarpēja uzticība biznesa vidē. EESK Dažādo interešu grupas locekle Evelīna Pičenota atbalstīja to, ka kodekss attiecas uz darba devēju attiecībām ar dažādām iesaistītajām pusēm – valsts iestādēm, vietējo sabiedrību, biznesa asociācijām, biznesa partneriem, darbiniekiem, pakalpojumu sniedzējiem/ piegādātājiem, klientiem/ patērētājiem un konkurentiem.

Līdztekus pozitīvam vērtējumam starptautisko organizāciju pārstāvji vērsa uzmanību uz dokumenta trūkumiem, kas būtu jānovērš. Piemēram, Eiropas Amatniecības, mazo un vidējo uzņēmumu asociācijas (UEAMPE) pārstāvis Lūks Hendriks (Luc Hendrickx) norādīja, ka uzņēmumiem nevajadzētu uzlikt par pienākumu iesaistīties vietējās sabiedrības dzīvē kā sponsoriem, kaut gan 60% Eiropas uzņēmumu jau ir šāda prakse. L.Hendriks arī oponēja viedoklim, ka ētiska uzvedība ir kļuvusi aktuāla tikai tagad, jo „nevis nauda ir tā, kas vada uzņēmējus, bet gan vērtības”.

Ņemot vērā dažādos viedokļus, kas izskanēja „Ētikas kodeksa Eiropas darba devējiem” apspriešanas laikā, dokuments vēl tiks papildināts. Ar tā projekta pašreizējo versiju var iepazīties Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas tīmekļa vietnē: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.home

LRKB IC

Scroll To Top