Tuvojas Katoļu studentu dienas 2012

Jau ceturto gadu tiek rīkotas Katoļu studentu dienas. Šogad no 11. ¬- 12. maijam svētki norisināsies Rīgas Katoļu ģimnāzijā, Sv. Jēkaba katedrālē un Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūta (RARZI) studiju telpās Mazajā Pils ielā 2. To devīze ir „Būt, zināt, gribēt Kunga gaismā!” Pasākumu organizē Rīgas Teoloģijas institūts (Garīgais seminārs), RARZI un Latviešu katoļu studentu un akadēmiķu apvienība „Dzintars”.

Katoļu studentu dienu mērķis, pirmkārt, ir apzināt un apvienot visus Latvijas katoļu studentus un pasniedzējus neatkarīgi no augstskolas, ko katrs pārstāv, kā arī iesaistīt katolisko inteliģenci. Taču Katoļu studentu dienas turpina arī paplašināt savu redzesloku un aicina piedalīties visus interesentus – ne tikai studentus un pasniedzējus, bet arī topošos studentus, absolventus, akadēmiķus un citus, – visus kuri vēlas vienoties sadraudzībā un lūgšanā, zināšanās un kultūrā, un kopā priecāties Kunga Jēzus gaismā.

Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs saka: „Katoļu studentu dienas jau ir kļuvušas par labu tradīciju. To sākotnējā iecere bija veicināt sadraudzību starp RARZI, RTI studentiem un garīdzniekiem, t.sk. arī bīskapiem. Ar katru gadu šī vīzija ir paplašinājusies. Sākumā pievienojās „Dzintara” pārstāvji, pamazām ceram iesaistīt arī citu augstskolu studentus – katoļus. Uzskatu šo iniciatīvu par vērtīgu un atbalstāmu. Aicinu Jūs piedalīties Katoļu studentu dienās!”

Katoļu studentu dienas ir brīnišķīga iespēja katram no mums veidot jaunu vienotības un brālības kultūru. Šīs kultūras aizsācējs ir Jēzus no Nazaretes. Viņš mums atklāj, ka cilvēka esamības cēlonis ir Dieva mīlestība. Viņš mudina izzināt šo pasauli Dieva atklāsmes gaismā, lai nepaliktu malā dažādu sociālo problēmu priekšā, bet aktīvi iesaistītos jaunas pasaules, jauna humānisma celšanā.

Katoļu studentu dienas ir iespēja tikties katoļu studentiem un pasniedzējiem no Latgales, Vidzemes, Kurzemes un Zemgales. Nāciet svinēt svētkus kopā!

Katoļu studentu dienas norisinās divās dienās
Pirmā diena ir veltīta lūgšanai, sadraudzībai un tādām kultūras izpausmēm kā mūzika, vizuālā māksla un sports. Šogad kultūras daļa notiks Rīgas Katoļu ģimnāzijā un sāksies ar Vesperēm pl. 17.00, tālāk sekos koncerts ar dažādiem pārsteigumiem un būs iespēja iestiprināties ar arhibīskapa un Rīgas Metropolijas kūrijas pavāra gatavotām uzkodām. Kultūras daļas noslēgums paredzēts pl. 22.15 ar kompletorija lūgšanu.

Otrā diena ir veidota tā, lai dotu iespēju dalīties ar zināšanām. Tajā iekļautas katoliskās izglītības pamatjomas – teoloģiskā, humanitārā, sociālā un pastorālā. Otrās dienas iesākumā ir Katoļu studentu dienu centrālais notikums – Latvijas katoļu bīskapu koncelebrēta Sv. Mise Sv. Jēkaba katedrālē pl. 10.00. Turpinājumā akadēmiskā konference Mazajā Pils ielā 2, kas noslēgsies ar Katoļu studentu dienu kopsavilkumu RARZI studiju telpās, Sv. Akvīnas Toma zālē pl. 17.00. Vēlāk iespējama neformāla dalīšanās ar piedzīvoto un nākotnes plānu „kalšana”.

Visus, kuri vēlas piedalīties akadēmiskajā konferencē, lūdzam, iesniegt savu referātu pieteikumus aizpildot anketu, kas atrodama RARZI mājaslapā.
Neatkarīgi no tā, vai vēlaties būt aktīvs līdzdalībnieks vai tikai novērotājs, esat laipni aicināti piedalīties, jo būt, zināt un gribēt raksturo katru cilvēku, neatkarīgi no viņa dzimuma, vecuma, rases, tautības vai pārliecības. Papildus informācija pieejama www.rarzi.lv.

Katoļu studentu dienu rīkotāju vārdā,

Mārtiņš Krūklis

 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti