Atveriet durvis Kristum!

Izdevniecība “Vox Ecclesiae” ir sagatavojusi jaunu grāmatu, kurā apvienoti divu pāvestu darbi, kas veltīti evaņģelizācijas un Baznīcas misijas tēmai, – Pāvila VI apustuliskais pamudinājums “Evangelii nuntiandi” un Jāņa Pāvila II enciklika “Redemptoris missio”.  Šie dokumenti attīsta 1965. gadā Vatikāna II Koncila izdotajā dekrētā Ad gentes formulētās nostādnes par Baznīcas misionāro darbību.

Desmit gadus pēc Vatikāna II Koncila, 1975. gada 8. decembrī, Pāvils VI izsludina apustulisko pamudinājumu Evangelii nuntiandi, kurš tiek dēvēts par viņa pastorālo novēlējumu Baznīcai. Šis darbs top kā pāvesta atbilde evaņģelizācijas jautājumiem veltītās Bīskapu Sinodes lūgumam izstrādāt Sinodes darbu rezumējošo dokumentu: 1974. gadā Sinodes noslēgumā bīskapi nolēma aizsākt jaunu tradīciju, uzticot savu pārdomu augļus pāvestam, lai tie kalpotu par pamatu apustuliskam pamudinājumam.

Arī šodien šim dokumentam ir nozīmīga loma Baznīcas centienos sludināt Evaņģēliju visām tautām. Tas no jauna liek meklēt atbildi uz trim nozīmīgiem jautājumiem, kurus uzstāda Pāvils VI:
• Kas mūsdienās ir noticis ar Labajā Vēstī apslēpto spēku, kurš spēj dziļi ietekmēt cilvēka sirdsapziņu?
• Cik daudz un kā šis Evaņģēlija spēks spēj patiesi pārveidot šī gadsimta cilvēku?
• Kādas metodes, sludinot Evaņģēliju, ir jāizmanto, lai tā spēks varētu īstenoties?

Apustuliskais pamudinājums Evangelii nuntiandi mudina apzināties evaņģelizācijas īsteno mērķi – visas cilvēces atjaunotni: „Evaņģelizācija ir Labās Vēsts nešana visiem sabiedrības slāņiem, lai tās ietekmē pārveidotu no iekšienes un atjaunotu pašu cilvēci: “Lūk, es visu daru jaunu” (Atkl 21,5). Taču jauna cilvēce neveidosies, ja vispirms neradīsies jauni, Kristības atjaunoti cilvēki, kuri dzīvo saskaņā ar Evaņģēliju. Evaņģelizācijas mērķis ir tieši šī iekšējā pārmaiņa” (18).

Savukārt Jāņa Pāvila II enciklika Redemptoris missio iznāk 1990. gada nogalē, kad aprit divdesmit pieci gadi kopš Koncila noslēguma un Dekrēta par Baznīcas misionāro darbību Ad gentes publicēšanas, kā arī piecpadsmit gadi kopš pāvesta Pāvila VI apustuliskā pamudinājuma Evangelii nuntiandi izdošanas. Enciklikā Jānis Pāvils II aicina Baznīcu atjaunot misionāro darbību, jo tā „atjauno Baznīcu, nostiprina ticību un kristīgo identitāti un sniedz kristīgajai dzīvei jaunu entuziasmu un impulsu. Ticība tiek stiprināta tad, kad tā tiek nodota tālāk!” (2). Ar lielu spēku tajā izskan pāvesta aicinājums: „Visas tautas, atveriet durvis Kristum! Viņa Evaņģēlijs nekādā ziņā neierobežo cilvēka brīvību un nemazina cieņu, ko pelnījusi ikviena kultūra, un nenoniecina to, kas ir labs ikvienā reliģijā” (3).

Grāmatu publicēšanai sagatavojuši: pr. Pauls Kļaviņš, Dr.theol., Baiba Brūdere, Dr.theol., Astra Feldmane, Biruta Krivteža, m. Meinarda (CSCIJ), Žanete Narkēviča Dr.phil., Arturs Hansons.

Žanete Narkēviča
Izdevniecības “Vox Ecclesiae” vadītāja

 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti