Now Reading
Bīskapa Sloskāna dienas Mogiļevā

Bīskapa Sloskāna dienas Mogiļevā

No 4. līdz 6. maijam Mogiļevā, Baltkrievijā, norisinājās bīskapa Boļeslava Sloskāna dienas. Ideja par šāda pasākuma rīkošanu radās Mogiļevas dekānam priesterim Ramanam Foksinskim, kurš neatlaidīgi mudināja Baltkrievijā nejauši satikto latviešu žurnālistu Arni Šablovski pielikt pūles, lai iecere īstenotos un Mogiļevas diecēzes katoļiem būtu iespēja iepazīt „savu bīskapu”.

1926. gadā Boļeslavs Sloskāns Maskavā slepus tika iesvētīts par bīskapu un iecelts par Mogiļevas un Minskas apustulisko administratoru. Taču jau 1927. gada 17. septembrī čeka viņu apcietināja un nosūtīja spaidu darbos, bet vēlāk izsūtīja uz Sibīriju. Piedzīvojot spīdzināšanu 17 padomju cietumos, bīskaps Sloskāns nemitīgi lūdzās un ciešanas veltīja par uzticētajiem Mogiļevas katoļticīgajiem. 1933. gadā Latvija panāca bīskapa Sloskāna atbrīvošanu apmaiņā pret padomju spiegu.

Sloskāna dienas Mogiļevā tika atzīmētas ar plašu programmu. Uz pasākuma atklāšanu bija ieradies Minskas un Mogiļevas arhibīskaps metropolīts Tadeušs Kondruševičs, apustuliskais nuncijs Baltkrievijā Klaudio Gudžerotti, Latvijas vēstnieks Baltkrievijā Mihails Popkovs, kā arī deviņu cilvēku delegācija no Latvijas. Katru dienu tika svinēta Svētā Mise. Piektdienas vakarā ar klasiskās mūzikas koncertu uzstājās Baltkrievijas valsts mūzikas akadēmijas Mogiļevas filiāles akadēmiskais koris, bet vakarā kardināls Jānis Pujats vadīja Krustaceļu ar bīskapa Sloskāna apcerēm.

Otrā diena sākās ar akadēmiski zinātnisku konferenci, kas Mogiļevas inteliģences pārstāvjiem deva iespēju vairāk uzzināt gan par bīskapa Sloskāna personību, gan arī par nežēlīgajām ticības vajāšanām šajā Padomju Savienības teritorijā. Dienas otrajā pusē draudzes locekļi pulcējās uz Dzidras Smiltēnas filmas „Lūgšana krustā” prezentāciju. Pēc tās bija paredzētas diskusijas, taču tās izpalika, jo filmā redzētais par bīskapa Sloskāna dzīvi un atstāto garīgo mantojumu mudināja uz iekšējām apcerīgām pārdomām. Bīskapa Sloskāna dienas noslēdzās svētdien ar svinīgu Svēto Misi, kuru piepildītā baznīcā celebrēja kardināls J. Pujats.

Teksts un foto: Ingrīda Puce

1. Mogiļevas katedrālē ir piemiņas plāksne bīskapiem un dekāniem, kas ir kalpojuši šajā baznīcā un cietuši savas ticības dēļ. Viņu vidū arī bīskapa Sloskāna vārds, kurš no 1926. līdz 1927.gadam tur kalpoja.

2. Draudze bija rūpīgi sagatavojusies Bīskapa Sloskāna dienām, tostarp izdevusi kartiņas, uz kurām ir Dieva kalpa attēls un lūgšana par bīskapa beatifikāciju baltkrievu valodā.

3. Mogiļevas katedrālei apkārt saceltas daudzas dzīvojamās mājas. Padomju gados baznīcā bija ierīkots arhīvs, tas pasargāja to no iznīcības. Draudze baznīcu atguva pirms divdesmit gadiem, ir to skaisti atjaunojusi. Laukumā novietots krucifikss visiem tiem, kas cieta savas reliģiskās pārliecības dēļ vajāšanu gados.  

4. Notikumam uzmanību pievērsa arī vietējā pilsētas vara, kas 4.maijā uz tikšanos uzaicināja augstākās Baznīcas amatpersonas.

5. Notika arī preses konference. Notikumu plaši atspoguļoja Mogiļevas privātais televīzijas kanāls, kurā par redaktori strādā Mogiļevas draudzes locekle.

6. Bīskapa Sloskāna dienu svinīga atklāšana. No kreisās: Latvijas vēstnieks Baltkrievijā Mihails Popkovs, apustuliskais nuncijs Baltkrievijā arhibīskaps Klaudio Gudžerotti, kardināls Jānis Pujats, Minskas un Mogiļevas arhibīskaps metropolīts Tadeušs Kondruševičs un Mogiļevas dekāns Ramans Foksinskis.

7., 8., 9. Mogiļevas draudzes locekļi

10. Kardināls Jānis Pujats

11. Latvijas vēstnieks Baltkrievijā Mihails Popkovs

12. Režisore Dzidra Smiltēna

13. Latvijas delegācija Minskas-Mogiļevas diecēzei uzdāvināja fotogrāfiju, kas tapusi pēc Boļeslava Sloskāna iesvētīšanas par bīskapu, un izteica cerību, ka jau drīzumā pēc viņa beatifikācijas varēs uzdāvināt arī bīskapa ikonu.

14. Priesteris A.M.Jerumanis un Latvijas delegācija atklāšanas pasākumā. Tā kā tas bija 4.maijs – LR neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena, tad kopīgi nodziedājām Latvijas himnu.

15. Svētā Mise 4.maija vakarā

16. Uz Svēto Misi 4. maija vakarā bija ieradušies arī vairāki citi priesteri, kas ir saistīti ar Latviju vai bīskapa Sloskāna garīgo mantojumu. Trešais no labās – priesteris Vladislavs Zavaļņuks, kas ir studējis Rīgas Garīgajā seminārā un ilgus gadus kalpojis Latvijas draudzēs, šobrīd kalpo Minskā.

19. Bīskapa Boļeslava Sloskāna dienas bagātināja Baltkrievijas valsts mūzikas akadēmijas Mogiļevas filiāles akadēmiskā kora sniegtais klasiskās mūzikas koncerts.

20., 21. Attēli no akadēmiski zinātniskās konferences.

24. Dzidra Smiltēna piesaka filmu „Lūgšana krustā”.

25., 26. Svinīga Svētā Mise 6.maijā.

27. Latvijas delegācija un dekāns R. Foksinskis Bīskapa Boļeslava Sloskāna dienu noslēgumā.

Scroll To Top