Eiropas dienā aizsākam “Eiropas rubriku”

1950. gada 9. maijā Francijas ārlietu ministrs Robērs Šūmans Parīzē teica runu, kurā nāca klajā ar domu Eiropā ieviest jauna veida politisko sadarbību, lai pēc Otrā Pasaules kara nodrošinātu ilglaicīgu mieru. Viņš aicināja Vāciju un citas Eiropas valstis apvienot ogļu un tērauda ražošanas nozares, kas bija to militārās varas pamats. Robēra Šūmana ideja īstenojās – Beļģija, Francija, Vācija, Itālija, Luksemburga un Nīderlande nodibināja Eiropas Ogļu un tērauda kopienu. Šo 9. maijā izteikto priekšlikumu uzskata par Eiropas Savienības sākumu, un tāpēc tagad šajā datumā svinam Eiropas dienu.

Atzīmējot Eiropas dienu, tīmekļa vietnē www.katolis.lv uzsākam “Eiropas rubriku”, jo Eiropa ir tepat ap mums, un mēs esam tās daļa.

Kaut gan Brisele ar tās iestādēm varbūt šķiet tālu, tajās pieņemtie lēmumi ietekmē mūsu ikdienu – to, cik tīru gaisu elpojam, cik daudz maksājam par mobilā tālruņa sarunām, esot ārpus Latvijas, kāda ir mūsu ceļu satiksmes drošība u.c. Mēs varam padarīt Briseli tuvāku sev, paužot viedokli Eiropas Komisijas izsludinātajās sabiedriskajās apspriešanās portālā “Jūsu balss Eiropā”, rakstot ES amatpersonām tā “Diskusiju” sadaļā un izmantojot citas tajā piedāvātās iespējas. Varētu šķist – kāda gan tam visam saistība ar Baznīcu, taču Katoliskās Baznīcas Katehisms mūs aicina “ar kristīgu dedzību iedzīvināt šās zemes realitātes un būt tajās par miera nesējiem un taisnības aizstāvjiem.” (KBK 2442)

“Miera nesēju” un “taisnības aizstāvju” misija Eiropas Savienībā noteikti ir Eiropas Kopienas bīskapu konferenču komisijai (COMECE), kas pastāv kopš 1980. gada. Latviju tajā kopš 2011. gada pārstāv Rīgas arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs Stankevičs. COMECE sekretariāts atrodas Briselē, Eiropas kvartāla sirdī – dažu minūšu gājienā no Luksemburgas laukuma un Eiropas Parlamenta ēkas, pie kuras plīvo arī Latvijas karogs. COMECE seko līdzi ES politikas iniciatīvām un informē par tām Eiropas Kopienas Bīskapu konferences, kā arī dara zināmu Bīskapu konferenču viedokli Eiropas iestādēm. COMECE redzeslokā ir plašs tēmu spektrs – sākot no patvēruma meklētāju tiesībām, datu aizsardzību, sieviešu tiesībām ieņemt vadošus amatus un beidzot ar klīnisku eksperimentu un mākslīgās apaugļošanas ētisko pusi.

“Eiropas rubrikā” turpmāk iepazīstināsim ar COMECE skatījumu uz ES aktualitātēm.

Šoreiz aicinām ielūkoties vēsturiskajā Šūmana deklarācijā, kas pirms 62 gadiem tapa sadarbībā ar politiķi Žanu Monē. Eiropas bīskapi publikācijā “Eiropas Savienības attīstība un katoļu atbildība” atzīst, ka tā ir bijusi garīgs žests. Kādā ziņā? Lūk, citāts no publikācijas:

“Par spīti visiem institucionālajiem apsvērumiem viņš izteica vēlmi gan pēc izlīguma ar Vāciju, valsti, kas pirms tam tika uzskatīta par Francijas ienaidnieku, gan arī pēc ļoti īpaša Eiropas vienotības redzējuma. Šāda Eiropas integrācijas procesa sākumam bija jāsniedz atbild uz neizmērojamo vēlmi pēc miera Eiropā. Šī vēlme pēc Otrā Pasaules kara laikā izciestās vardarbības un terora patiešām bija ļoti liela. Šūmana deklarācija tās ievada teikumos par ierosinātā projekta mērķi noteica mieru. Deklarācija arī respektēja tautu un iedzīvotāju vēlmi pēc brīvības un pašnoteikšanās. Šī vēlme bija augusi okupācijas un 20. gs. diktatoru īstenoto represiju apstākļos. Dokumenta autori izvēlējās arī brīvību kā pamata principu attiecībām starp valstīm, kas
apvienotos, lai veidotu kopienu. Visbeidzot, pēc kopējās nabadzības pieredzes tā bija atbilde uz lielajām cerībām ievākt solidaritātes augļus, ko nestu rekonstrukcija. Lai sekmētu solidaritāti, daloties ar materiālajiem labumiem, Šūmana deklarācija varas sadali paredzēja īstenot pēc solidaritātes principiem. Tā distancējās no tāda veida politikas, kas cenšas sasniegt maksimālu labumu īstermiņā, gūstot uzvaru. Pēc mūsu domām, šie ir iemesli, kāpēc Šūmana deklarācijai piemita garīga žesta bagātība. Kā pilsoņi un ticīgie mēs no jauna varam no tās iedvesmoties. Vērīgi iepazīstot šo tekstu, mēs bez šaubām varam iegūt svarīgu orientieri mūsu pašreizējās morālajās izvēlēs un politiskajā līdzdalībā.”

Aicinām iepazīties ar visu Šūmana deklarācijas tekstu:

“Pasaules mieru nav iespējams nosargāt bez radošām pūlēm, kas ir samērīgas ar briesmām, kuras to apdraud. Organizēta un dzīva Eiropa var dot civilizācijai neaizstājamu ieguldījumu miera attiecību uzturēšanā. Vairāk kā 20 gadus uzņēmusies apvienotās Eiropas līdera lomu, Francija vienmēr par savu būtiskāko mērķi ir nospraudusi kalpošanu mieram. Apvienotā Eiropa netika izveidota, un notika karš.

Eiropu neizveidos uzreiz vai saskaņā ar vienotu plānu. To veidos konkrēti sasniegumi, kas pirmām kārtām radīs de facto solidaritāti. Eiropas tautu apvienošanās labad ir jāizbeidz gadiem ilgušais Francijas un Vācijas pretnostatījums. Jebkuram veicamajam pasākumam ir vispirms jāattiecas uz šīm divām valstīm. Tādēļ Francijas valdība ierosina nekavējoties veikt pasākumus vienā šaurā, bet izšķirīgā jomā.

Tā piedāvā nodot Francijas un Vācijas ogļu un tērauda ražošanu kopējas Augstās iestādes pārziņā; šī iestāde vadītu organizāciju, kurai varētu pievienoties citas Eiropas valstis. Ogļu un tērauda ražošanas apvienošanai būtu nekavējoties jānodrošina kopēji pamati ekonomikas attīstībai, kas būtu pirmais solis Eiropas federācijas izveidē un mainītu to reģionu likteni, kuri gadiem ilgi ir ražojuši kaujas munīciju un ir pastāvīgi bijuši šīs munīcijas upuri.

Tādējādi izveidotā solidaritāte ražošanā skaidri parādīs, ka karš starp Franciju un Vāciju ne tikai kļūs neiedomājams, bet arī praktiski neiespējams. Izveidojot šādu spēcīgu ražošanas struktūru, kas būs atvērta visām valstīm, kuras vēlēsies piedalīties un apņemsies nodrošināt visas dalībvalstis ar rūpnieciskās ražošanas pamatizejvielām ar vienādiem noteikumiem, tiks likts patiess pamats šo valstu ekonomiskai apvienībai.

Šī struktūra tiks piedāvāta pasaulei kopumā, nepiešķirot privilēģijas un neizslēdzot nevienu, lai veicinātu dzīves līmeņa uzlabošanos un sekmētu miermīlīgus sasniegumus. Palielinot resursus, Eiropa varēs sekmīgi izpildīt vienu no saviem būtiskākajiem uzdevumiem, proti, Āfrikas kontinenta attīstība.

Tādējādi vienkārši un ātri tiks realizēta interešu apvienošana, kas ir nepieciešama kopējās ekonomiskās sistēmas izveidei; tā var būt sākums, kas pāraugs plašākā un dziļākā kopienā starp valstīm, kuras gadiem ilgi atdalījuši asiņaini strīdi.

Apvienojot pamatražošanu un izveidojot jaunu Augsto iestādi, kuras lēmumi būs saistoši Francijai, Vācijai un citām dalībvalstīm, šis priekšlikums liks pirmo konkrēto pamatakmeni Eiropas federācijā, kas ir nepieciešama, lai saglabātu mieru. Lai veicinātu nosprausto mērķu sasniegšanu, Francijas valdība ir gatava sākt sarunas ar šādiem pamatnoteikumiem.

Šīs Augstās iestādes uzdevums būs iespējami īsākā laikā nodrošināt ražošanas modernizāciju un kvalitātes uzlabošanu, ar vienādiem nosacījumiem piegādāt ogles un tēraudu Francijas un Vācijas, kā arī citu dalībvalstu tirgiem, kopīgi attīstīt eksportu uz citām valstīm, izlīdzināt un uzlabot dzīves apstākļus šajā nozarē nodarbinātajiem.

Lai sasniegtu šos mērķus, ņemot vērā, ka šobrīd ražošanas apstākļi dalībvalstīs atšķiras, ierosinām dažus pārejas posma pasākumus, tādus kā ražošanas un investīciju plāna izmantošana, cenu izlīdzināšanas mehānisma izveide un pārstrukturēšanas fonda dibināšana, lai atvieglotu ražošanas racionalizāciju. Ogļu un tērauda aprite starp dalībvalstīm nekavējoties tiks atbrīvota no visiem muitas nodokļiem, un to neietekmēs atšķirīgās transporta pakalpojumu cenas. Pakāpeniski tiks izveidoti apstākļi, kas nodrošinās racionālāku ražošanas sadali ar augstāku ražīguma līmeni.

Pretstatā starptautiskiem karteļiem, kuri mēdz ieviest ierobežojumus sadalei un izplatīšanai valstu tirgos, kā arī uzturēt augstu peļņas līmeni, šī organizācija nodrošinās tirgu apvienošanu un paplašinās ražošanu.

Svarīgākie iepriekš noteiktie principi un saistības tiks iekļautas līgumā, ko parakstīs valstis un ko iesniegs ratificēšanai valstu parlamentiem. Nepieciešamās sarunas par piemērošanas noteikumiem notiks ar šķīrējtiesneša palīdzību, ko iecels pēc kopīgas vienošanās. Viņa uzdevums būs sekot, lai panāktās vienošanās atbilstu noteiktajiem principiem, un strīdīgos gadījumos viņš izlems, kāds risinājums jāpieņem.

Kopējo Augsto iestādi, kurai būs uzticēta šīs sistēmas vadība, veidos valdību ieceltas neatkarīgas personas, nodrošinot vienlīdzīgu pārstāvību. Valdībām kopīgi vienojoties, tiks izvēlēts priekšsēdētājs. Iestādes lēmumi būs piemērojami Francijā, Vācijā un citās dalībvalstīs. Tiks paredzēti atbilstīgi pasākumi iestādes lēmumu apelācijai. Iestādē tiks akreditēts Apvienoto Nāciju pārstāvis, kuram būs divreiz gadā jāsagatavo ziņojums Apvienoto Nāciju Organizācijai, informējot par jaunās organizācijas darba rezultātiem, jo īpaši attiecībā uz tās mērķu īstenošanu.

Augstā iestāde nekādā gadījumā neskars uzņēmumu īpašumtiesības. Veicot savas funkcijas, kopējā Augstā iestāde ņems vērā Starptautiskajai Rūras iestādei piešķirtās pilnvaras un Vācijai uzliktās visa veida saistības, kamēr tās ir spēkā.”

LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti