Now Reading
Noslēdzas „Caritas Latvija” brīvprātīgo apmācības

Noslēdzas „Caritas Latvija” brīvprātīgo apmācības

Rudens, ziemas un pavasara mēnešus Vecrīgā norisinājās kursi, uz kuriem no visas Latvijas brauca brīvprātīgie, kas pie katoļu draudzēm darbojas un vēlas vēl aktīvāk iesaistīties žēlsirdības darbu veikšanā. 26.maijā brīvprātīgie saņēma apliecības, ka ir noklausījušies deviņu mēnešu Pieaugušo neformālās izglītības programmas Rīgas Domes Izglītības un sporta departamenta licenzēto kursu „Caritas Latvija brīvprātīgo sagatavotība”.

Šāda „Caritas Latvija” iniciatīva ir atbilde uz Rīgas arhibīskapa-metropolīta Zbigņeva Stankeviča teikto ingresa uzrunā 2010.gada 21. augustā: „Es vēlos aicināt mūsu draudžu locekļus organizēties un ar prāvestu atbalstu pie draudzēm dibināt žēlsirdības darba grupas. Jo Jēzus teica saviem mācekļiem: „Pēc tā jūs visi pazīs, ka esat mani mācekļi, ja būs mīlestība jūsu starpā.” Ja mēs neliekamies ne zinis par tiem, kas cieš, vai mums ir tiesības saukties par īstiem Jēzus mācekļiem? Tāpēc es lūdzu prāvestus atsaukties uz šo aicinājumu un izmantot iespēju pie savām draudzēm dibināt slimo, veco un nespējnieku aprūpes grupas.”

Divu gadu laikā pie vairākām katoļu draudzēm ir izveidojušās „Caritas” grupas, kuras sadarbībā ar prāvestu mobilizē draudzes cilvēkus žēlsirdības darbiem, apzina draudzes cilvēku vajadzības un iespējas sniegt palīdzību, organizē un nodrošina konkrētu palīdzību tiem, kam tā vajadzīga: gados veciem cilvēkiem, slimiem, ģimenēm, bērniem un jauniešiem, trūcīgajiem un tiem, kuri cieš kādas grūtības, kā arī iespēju robežās sadarbojas ar institūcijām un cilvēkiem, kurus skar attiecīgā problēmsituācija. Īpaši aktīvi tās darbojas pie Rīgas Sv. Jēkaba katedrāles un Saldus katoļu draudzēm.

Lai „Caritas” grupu brīvprātīgos nodrošinātu ar zināšanām, kas ir aktuālas žēlsirdības darbu īstenošanai mūsdienu sabiedrībā, „Caritas Latvija” izstrādāja apmācību programmu. Tās mērķis ir attīstīt sociālās atbildības apziņu un izglītot brīvprātīgos, kļūt par starpniekiem sociālās palīdzības sniegšanā starp pašvaldībām un grūtībās nonākušiem cilvēkiem.

Kursos piedalījās 70 brīvprātīgie no Rīgas, Jelgavas, Valmieras, Pļaviņām, Saulkrastiem, Daugavpils, Alsungas un daudzām citām Latvijas vietām. Lekcijās tika aplūkotas tādas tēmas kā sociālo pakalpojumu organizēšana pašvaldībā, brīvprātīgā tiesības un pienākumi, palīdzības formas ieslodzītajiem un bijušajiem notiesātajiem, sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem, personības izaugsmes iespējas un personības brieduma kritēriji, padomdošanas un psiholoģiskās palīdzības modeļi, palīdzības sniegšanu krīzes situācijā, u.tml. Lekcijas lasīja psiholoģe Inese Ieva Lietaviete, Bolderājas Sociālā dienesta vadītāja Ieva Lāss, Samariešu apvienības vadītājs Andris Bērziņš, priesteris Andrejs Mediņš, u.c.

„Caritas Latvija” noslēdzošais seminārs brīvprātīgajiem 26. maijā sāksās ar Svēto Misi Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē. Semināra turpinājumā  bija Ineses Ievas Lietavietes, Mag. psych., lekcija par tēmu „Izdegšana kalpojot”, bet noslēgumā – Pieaugušo neformālās izglītības programmas “Caritas Latvija brīvprātīgo sagatavotība” – apliecību izsniegšana.

LRKB IC

Scroll To Top