Ticības padziļināšanas programma Cesvaines draudzē

Svētdien 29. aprīlī Rīgas Garīga Semināra (RGS) studenti – diakons I. Zvirgzdiņš, R. Birkovs, P. Skudra, K. Miķelsons, J. Grīgs un R. Andžāns – rektora P. Kļaviņa vadībā devās uz Cesvaini pie prāvesta Andreja Kazakeviča, kur Ticības padziļināšanas programmas ietvaros runāja par Garīgās dzīves ABC. Tematu sagatavoja un prezentāciju par šo tēmu sniedza 5. kursa students Renārs Birkovs. Uzstāšanās laikā viņš detalizētāk pastāstīja par sakramentiem, tuvākmīlestības darbiem un lūgšanu.

Pasākums iesākās ar Sv. Misi, kuru RGS studenti kuplināja ar savu dziedāšanu, un Vissvētākā Sakramenta adorāciju. Tai sekoja agape pie galda, kurā visi draudzīgi un ar interesi runājās par dažādām tēmām un malkoja karstu tēju vai kafiju. Kad sarunas beidzās, sekoja grupu darbs, kurā katrs varēja dot liecību par kādu no tēmām vai arī uzdot jautājumus. Draudzes locekļi bija ļoti atvērti un dalījās savā pieredzē ar ļoti spilgtām liecībām. Noslēgumā bija slavēšana, kurai pievienojās Madonas prāvests Rihards Rasnacis.

Tālāk sekoja neparedzēta Madonas prāvesta vadīta ekskursija. Mēs apciemojām Grašu bērnunamu un rekolekciju māju, kura vēl ir restaurācijas stadijā. Visu noslēdza Sv. Mise Madonas baznīcā, kurā katrs klātesošais seminārists draudzei pastāstīja par sevi. Pateicoties Dieva žēlastībai, diena bija izdevusies.

Mēs pateicamies pr. A. Kazakevičam par piedāvāto iespēju īstenot šo ticības padziļināšanas programmu Cesvaines draudzē tieši šajā Labā Gana svētdienā, kad Katoliskā Baznīca, sekojot pāvesta mudinājumam, lūdzas par aicinājumiem uz priesterību un garīgo kārtu.

RGS 1. kursa studenti J. Grīgs un R. Andžāns;

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti