Now Reading
Arhibīskaps apmeklē Suntažu Sv. Trīsvienības draudzi

Arhibīskaps apmeklē Suntažu Sv. Trīsvienības draudzi

17. jūnijā Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs vizitācijas ietvaros apmeklēja Suntažu Vissvētākās Trīsvienības katoļu draudzi.

Kristīgās ticības aizsākumi Suntažos meklējami 1223. gadā, kad vienlaicīgi ar pili tika uzcelta pirmā koka baznīca, kurā pulcējās katoļu draudze. V. E. metropolīts Zbigņevs Stankevičs izteica prieku par laikmetu griežos saglabāto ticības spēku, kuru te iepazinis jau 1998. gadā, kad, būdams Rīgas Sv. Franciska Romas katoļu draudzes vikārs, kalpoja par priesteri Suntažu katoļu draudzē.
Augstu vērtējot jaunuzcelto dievnamu, metropolīts aicināja nākt šurp ne tikai tad, kad ir sasāpējušas problēmas: „Nāciet uz šejieni, lai pateiktos Dievam arī par to labo, ko esam saņēmuši. Nāciet šurp, lai lūgtos. Mums ļoti vajadzīgi priesteri. Es ticu, ka ir cilvēki, kas sevī izjūt aicinājumu uz priesterību, tikai patērētāju sabiedrības spiediens šo aicinājumu noslāpē.

Dievs ar savu spēku pārveido cilvēku dzīvi, sakārto dvēseles dziļumus, tikai katram pašam jāpaiet pretī – ar ikdienas lūgšanām un Dieva vārdu lasīšanu, ar iesaistīšanos draudzē, palīdzot nest labo vēsti vidē, kurā atrodamies. Lai Suntaži var piedzīvot Dieva pieskārienu. Lai mainās gaisotne. Ja arī notikumi paliek tie paši, lai mainās attieksme.
Dievs ir gaisma. Kad nāk gaisma, tumsa izklīst. Kad mēs nostājamies Dieva priekšā un kad Dievs iespīdina gaismu mūsu dvēselēs, tad atnāk skaidrība par to, kā mums jārīkojas. Atnāk skaidrība par to, kas es esmu. Vienīgais, kas vajadzīgs ,lai atbrīvotu Dieva valstībai sevī vietu, jādod tai gabaliņu sirds.
Es atbraucu pie jums un iedevu mazliet sevis. Bet jūs man tūliņ atdevāt sevi atpakaļ. Es arī te piedzīvoju prieku un svētību.
Mēs varam pateikties Dievam par to, ka tas sakārto mūsu sirdis. Ja sirds ir sakārtota, sākas ugunsgrēks. Labā nozīmē. Garīgās atmodas ugunsgrēks. Es jums no sirds to novēlu.”
V.E. Rīgas arhibīskaps- metropolīts Zbigņevs Stankevičs kopā ar Suntažu draudzes prāvestu Gregoru Ķibuli, Ogres Sv. Meinarda draudzes priesteri Andreju Trapučku un diakonu Renāru Birkovu vadīja Svēto Misi. Dievkalpojuma laikā 11 jaunieši saņēma Iestiprināšanas sakramentu.
Dievkalpojumu kuplināja Kristus Karaļa Romas katoļu draudzes baznīcas kora pārstāvji no Sarkandaugavas, Suntažu kultūras nama vokālais ansamblis „Svīre” un ērģelniece Ieva Rozenbaha.
Benita Trasūne, foto: Andris Linde

Scroll To Top