Now Reading
Draudzes un diecēzes atjaunošanas pamatā – komūnija un misija

Draudzes un diecēzes atjaunošanas pamatā – komūnija un misija

Š.g. jūnija vidū Rīgas Garīgajā seminārā notika vairāku dienu rekolekcijas Rīgas arhidiecēzes priesteriem, kuras vadīja „Kustības labākai pasaulei” („Movimento per un Mondo migliore” ) pārstāvis – priesteris Staņislavs Zajoncs (Stanisław Zajonc) no Polijas. Šo rekolekciju mērķis bija iepazīstināt priesterus ar draudzes un diecēzes atjaunošanas programmu. Tās pamatā ir Vatikāna II koncila dokumentos un Baznīcas Maģistērija dokumentos ietvertās idejas. Programma ir ilgstoša, – tā ir domāta 25 gadu ilgam laika posmam.

Lai draudzi atjaunotu, programma paredz iedzīvināt draudzes dzīvē tādas vērtības kā komūniju un misiju. Ikviens cilvēks, kurš ir kristīts, ir līdzdalīgs Kristus pravietiskajā, priesteriskajā un karaliskajā misijā, un ir aicināts sludināt Evaņģēliju, – skaidro priesteris Rihards Rasnacis. Programma ir vērsta uz to, lai draudzes locekļus „iekustinātu” uz sludināšanu, iesaistītu misiju darbā. Kā tas notiek praktiski? Ap prāvestu tiek izveidots draudzes locekļu kodols. Draudzes teritoriju sadala rajonos, un tiek nozīmēts rajona atbildīgais. Katrā no rajoniem pulcējas draudzes locekļu grupa, kurā ir apmēram 5 – 6 ģimenes. Šo mazo grupu jeb „šūnu” misija ir evaņģelizēt ar savas dzīves piemēru: sasniegt „pazudušās avis”, kas ir attālinājušās no Baznīcas un liecināt par Kristu tiem, kas Viņu vēl nepazīst. Katrā šādā šūnā ir viens „sūtītais” – draudzes loceklis, kurš ir atbildīgs par šūnu. Kopā ar prāvestu tiek sastādīta rīcības programma nākamajam vienam līdz trim gadiem. Tuvojoties pasākumu norisei, līdzīgi kā projektu vadībā, tiek sadalīti pienākumi, notiek plānošana, bet pēc pasākuma ir izvērtēšana, – vienkārši un praktiski. „Šādu programmu var īstenot ikviena draudze. Manuprāt, tā ir piemērota Latvijas situācijai,” uzskata priesteris Viktors Stulpins.

Atskatoties uz rekolekcijām, pr. Pauls Kļaviņš saka: „Par Baznīcu kā kopību (gr. koinonia) daudz lasīts un mācīts, bet pr. Staņislava priekšlasījumi palīdzēja saprast kopības pastorālos aspektus draudzes un vietējās Baznīcas atjaunotnei. Bija iespēja piedzīvot un nojaust tās kopības iespējas, kādas paveras priesteru un laju attiecībās evaņģelizācijas ietvaros. Mēs tikām rosināti atvērties laika zīmēm, kas mūs uzrunā caur Dieva Vārdu, Baznīcas mācību un kristiešu pieredzi, lai saliedētu spēkus misijai, uz kuru mūs aicina patreizējie izaicinājumi.”

Lai padziļinātu izpratni par draudzes un diecēzes atjaunošanas programmu, šogad apmācību vēl paredzēts turpināt. „Kustības labākai pasaulei” pārstāvis ir gatavs doties arī uz atsevišķām draudzēm, kas vēlēsies uzsākt atjaunošanas programmu.

„Kustība labākai pasaulei” ir dibināta Romā, atsaucoties pāvesta Pija XII aicinājumam uz atjaunotni. Tās pamatlicējs ir tēvs Rikardo Lombardi S.J. 1952. gadā tika izveidota „Kustības labākai pasaulei” veicināšanas grupa, kas sekmē komūnijas garīgumu, īstenojot atjaunošanas – evaņģelizācijas projektus reliģiskos institūtos, draudzēs un diecēzēs.

LRKB IC

Scroll To Top