Now Reading
H. Eskriva: Ceļš uz svētumu, pildot ikdienas pienākumus

H. Eskriva: Ceļš uz svētumu, pildot ikdienas pienākumus

26. jūnijā tiek atzīmēta svētā Hosemarijas Eskrivas de Balagera, kurš ir Opus Dei dibinātājs, piemiņas diena. Opus Dei kopš 2004. gada darbojas arī Latvijā, tāpēc šajā dienā institūcijas locekļi Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē pulcējas uz kopīgu Svēto Misi. Svētā Hosemarijas Eskrivas godam veltītais dievkalpojums katedrālē sāksies pl.18.00, un to svinēs Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs.

Kā stāsta Opus Dei loceklis Klaudi Rivera, kuš jau vairākus gadus dzīvo Latvijā un labi pārvalda latviešu valodu, pirmā institūcijas misija Latvijā ir bijusi iemācīties latviešu valodu un atrast darbu, jo Opus Dei misija ir iet svētuma ceļu, pildot ikdienas pienākumus.

Latvijā ir aptuveni 15-20 Opus Dei locekļi – tie ir vīrieši un sievietes no ASV, Spānijas, Argentīnas, Urugvajas un Gvatemalas, kuri dzīvo atsevišķi vīriešiem un sievietēm izveidotos centros. Paralēli Latvijā ir arī līdzstrādnieki un Opus Dei atbalstītāji, kuri nedzīvo kopā ar pārējiem locekļiem, bet piedalās dažādās aktivitātēs, piemēram, nometnēs, semināros, rekolekcijās, tikšanās reizēs, liturģijā.

Opus Dei ir Katoliskās Baznīcas institūcija, ko 1928. gadā dibinājis svētais Hosemarija Eskriva de Balagers. 98% Opus Dei locekļu ir laji, bet pārējie divi procenti – priesteri, un institūcijas centri ir aptuveni 80 valstīs. Lielākā daļa locekļu dzīvo ģimenēs, ir precējušies – viņus dēvē par supernumerārijiem. Un šo cilvēku galvenais pienākums ir svētdarīt savu laulības dzīvi. Daļa locekļu dzīvo Opus Dei centros – tie ir numerāriji , kas dzīvo celibātā, bet paralēli strādā pasaulē.

Opus Dei misija ir palīdzēt cilvēkiem kļūt svētiem pasaulē, pildot savus ikdienas pienākumus, dodoties uz darbu. Tāpēc darbs Opus Dei locekļiem ir līdzeklis ceļā uz svētumu. Viņi strādā vietējās universitātēs, skolās, citās institūcijās un ar savu piemēru liecina par Kristu.

Ir valstis, kur insitūcija veido arī savas slimnīcas, universitātes, bet Rīgā šā gada nogalē paredzēts atvērt studentu viesnīcu gan ticīgiem, gan neticīgiem jauniešiem, kurā studenti varēs dzīvot, kā arī gūt garīgu barību.

Šai laikā latviešu valodā ir iznākusi arī Opus Dei dibinātāja grāmata “Kad garām iet Kristus”. K. Rivera skaidro, ka Opus Dei dibinātājs savos sprediķos uzsvēra, ka svētuma ceļš ir laimes ceļš visiem. Svētums ir jebkura cilvēka galvenais mērķis, nevis izredzēto privilēģija, jo mums jābūt pilnīgiem, kā Dievs ir pilnīgs. Tāpēc arī grāmata ir visiem cilvēkiem. Grāmata runā uz 21. gadsimta cilvēkiem, un tajā izskan aicinājums pildīt savus ikdienas pienākumus, mīlēt apkārtējos, būt uzticīgam mazās lietās. „Lasot grāmatu, rodas pārliecība, ka ir forši dzīvot ar Dievu un pasaule ir forša, ja tajā dzīvojam ar Dievu,” teic K. Rivera.

Hosemarija Eskriva de Balagers ir dzimis Barbastro (Spānijā, Ueskas (Huesca) provincē) 1902. gada 9. janvārī. Viņam bija pieci brāļi un māsas. Vecāki dāvāja saviem bērniem dziļu kristīgo izglītību. 1915. gadā tika slēgts tēva uzņēmums, un viņam nācās pārcelties uz dzīvi Logronjo, kur viņš atrada citu darbu. Šajā pilsētā Hosemarija pirmo reizi apjauta, ka Dievs viņu aicina. Toreiz jauneklis nodomāja, ka viņam būtu jākļūst par priesteri, un sāka tam gatavoties. Kā brīvklausītājs viņš apguva arī civilās tiesības.

1925. gada 28. martā viņu ordinēja par priesteri, un viņš sāka pildīt priestera pienākumus kādā lauku draudzē netālu no Saragosas. 1927. gadā Hosemarija Eskriva ar sava bīskapa atļauju pārcēlās uz Madridi, lai varētu pabeigt doktorantūras studijas jurisprudencē. 1928. gada 2. oktobrī garīgo vingrinājumu laikā Hosemarija saprata, ko Dievs no viņa sagaida, un nodibināja Opus Dei. Sākot ar šo brīdi, viņš darbojās jaundibinātajā institūcijā, vienlaikus pildot priestera pienākumus ļoti trūcīgos reģionos, kalpojot nabadzīgajiem un slimajiem.

1946. gadā Hosemarija Eskriva pārcēlās uz dzīvi Romā. Viņš ieguva doktora grādu teoloģijā Laterāna universitātē. Viņu iecēla par konsultantu divām Vatikāna kongregācijām, par goda locekli Teoloģijas Pontifikālajā akadēmijā un par viņa Svētības goda prelātu. Svētais Hosemarija nomira Romā 1975. gada 26. jūnijā.

Pēc viņa nāves uz Romu tika sūtītas vēstules ar lūgumu uzsākt Hosemarijas Eskrivas beatifikācijas un kanonizācijas procesu. Ar svētā aizbildniecību notika vairāki brīnumi, tostarp daži medicīniski neizskaidrojami dziedināšanas gadījumi. Brīnums, kas tiek minēts mons. Eskrivas beatifikācijas lietā, ir Tuvākmīlestības karmelītu māsas, kura bija uz nāves gultas, dziedināšana 1976. gadā.

Pāvests Hosemariju Eskrivu de Balageru beatificēja 1992. gada 17. maijā Svētā Pētera laukumā Romā. Jānis Pāvils II viņu kanonizēja 2002. gada 6. oktobrī.

Ilze Mežniece, foto: www.opusdei.org.

Scroll To Top