Now Reading
Mūžībā aizgājusi LTV režisore Indra Bebre

Mūžībā aizgājusi LTV režisore Indra Bebre

25. jūnija naktī, apmēram pl. 4 no rīta, pēc ilgstošas slimības mūžībā aizgāja ilggadējā LTV1 kristīgo programmu režisore Indra Bebre. Izvadīšana notiks šo piektdien, 29. jūnijā, pl. 14.00 no Rīgas Vissvētākās Trīsvienības baznīcas, A. Deglava iela 63a.

Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs izsaka visdziļāko līdzjūtību LTV režisores Indras Bebres tuviniekiem, draugiem un kolēģiem saistībā ar viņas aiziešanu mūžībā. „Indras Bebres dzīve ir nesusi daudz augļu. Latvijai atgūstot neatkarību, viņa stāvēja pie Latvijas Televīzijas kristīgo raidījumu šūpuļa, un kopš tā laika ir rūpējusies par to, lai ik svētdienas LTV būtu skatāmi dažādu kristīgo konfesiju dievkalpojumi. Šobrīd mēs varam pateikties Dievam par visu to, ko viņa ir darījusi Baznīcas un Latvijas labā, un par mīlestību, ko esam caur viņu saņēmuši.”

Rīgas Vissv. Trīsvienības draudzes prāvests Edgars Cakuls Indru Bebri atceras kā aktīvu draudzes locekli, kas gandrīz katru dienu apmeklējusi Svēto Misi. Viņai bijusi apbrīnojami dziļa ticības apziņa. „Esmu drošs, ka Debesīs viņa par mums lūgsies,” saka E. Cakuls.

Būdama katoliete, Indra Bebre ļoti mīlēja Dievmāti, un viņai sirdij tuva bija Aglonas svētvieta. Vienlaikus viņa vienmēr bija atvērta citu konfesiju kristiešiem, stāsta priesteris Vjačeslavs Bogdanovs. Kā apliecinājums viņas labajai sadarbībai ar pareizticīgo Baznīcu, bija apbalvojums – svētā svētmocekļa Rīgas Jāņa I pakāpes medaļa, ar ko 2011. gada 12. oktobrī par ieguldīto darbu Svētās Latvijas Pareizticīgās Baznīcas labā un sveicot 65 gadu jubilejā viņu apbalvoja Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs.

„Indra daudz lūdzās, gribēja visiem darīt labu, taču negribēja, lai viņu godina,” stāsta priesteris Uldis Cēsnieks. Viņa pilnībā upurēja sevi un arī savas ciešanas Dieva godam. Bija dzīvespriecīga, un vienmēr bija prieks ar viņu būt kopā, saka U. Cēsnieks.

Bīskaps Antons Justs, emeritus, atzīst, ka darbs, ko LTV režisore Indra Bebre veica Latvijas labā, ir paliekošs. Paliks arī mīlestība – viņa prata mīlēt, veidot dialogu ar otru. „Lai Dievs viņai paver Debesu vārtus!” lūgšanā saka A. Justs.

Mūžīgo mieru dod viņai, Kungs, un mūžīgā gaisma lai atspīd viņai!

LRKB IC
Foto:  www.pravoslavie.lv

Scroll To Top