Now Reading
Rīgas arhidiecēzē trim priesteriem piešķirti jauni nomināti

Rīgas arhidiecēzē trim priesteriem piešķirti jauni nomināti

2012. gada 18. jūnijā Rīgas arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs Stankevičs piešķīra jaunu nominātu priesterim Jurim Škaparam, Lic. Iur. Can., priesterim Marcinam Vozņakam, Lic. Theol., un priesterim Ivaram Babrim.

Priesteris Juris Škapars tiek atbrīvots no prāvesta pienākumiem Rīgas Kristus Karaļa draudzē un iecelts par viceprāvestu Madonas draudzē ar dzīves vietu Madonā, Liepājas ielā 13.

Priesteris Marcins Vozņaks tiek iecelts par prāvestu Rīgas Kristus Karaļa draudzē ar dzīves vietu Meža prospektā 86-1.

Priesteris Ivars Babris tiek iecelts par vikāru Ogres draudzē ar dzīvesvietu Ogrē, Meža prospektā 1.

LRKB IC

Scroll To Top