Now Reading
Ieskats jauniznākušajā žurnālā „Mīliet viens otru”

Ieskats jauniznākušajā žurnālā „Mīliet viens otru”

„„Kā Tēvs Mani ir mīlējis, tā Es jūs esmu mīlējis. Palieciet Manā mīlestībā”. Neaizmirsti! Lūk, kāds ir Mans bauslis: „Mīliet cits citu, tāpat kā Es jūs esmu mīlējis,” tas nozīmē, ka jums jāmīl ar Manu mīlestību, atdodot pat savu dzīvību par tuvāko. Euharistija jums dod un pieprasa pārdabisko mīlestību uz Dievu un uz visiem cilvēkiem, pat ienaidniekiem,” lasām žurnālā „Mīliet viens otru” publicētajā Kristus vēstījumā kādai rumāņu mūķenei komunisma vajāšanu laikā.

Šis vēstījums ir viens no brīnumiem, par ko stāsta latviešu valodā pirmo reizi izdotais krāsainais žurnāls „Mīliet viens otru”. Jaunais izdevums ir pieejams Kūrijas grāmatu galdā, Rīgā, kā arī katoļu draudžu grāmatu galdos.

Kādas vēl tēmas lasītājam piedāvā jaunais žurnāls? Vairāki raksti ir veltīti Gvadalupes Dievmātei. Pirmais no tiem iepazīstina ar Gvadalupes Dievmātes gleznu, kas datējama ar 1531. gadu un, tāpat kā Turīnas līķauts un Augšāmceltā Jēzus sejas attēls no Manopello, nav cilvēka roku, bet Dieva darbs. „Šis mākslas darbs ir pārāks par visu, ko jebkad ir radījis izcilākais mākslinieks,” savulaik apliecināja meksikāņu gleznotājs Migels Kabrera. Turklāt glezna ar savu simbolismu ietvēra skaidru Svēto Rakstu vēstījumu actekiem. Kas liecina par gleznas dievišķo izcelsmi, un ko tajā saredzēja 16. gs. acteks? Par to rakstā „Acheiropoietus no Gvadalupes”. Nākamais raksts skaidro nepieciešamību veltīt sevi Bezvainīgajai Marijas sirdij, jo tas ir labākais līdzeklis, kā cīnīties pret ticības Dievam zaudēšanu, ko Dievmāte, parādoties Gvadalupē, Lurdā, Fatimā, kā arī citviet, pielīdzinājusi vislielākajai cilvēka traģēdijai. Kā veltīt sevi Bezvainīgajai Marijas sirdij un kā sakārtot savu dzīvi tā, lai būtu laiks lūgšanai, darbam un atpūtai? Par to rakstā „Glābiņš vislielākā ļaunuma priekšā”. Savukārt rakstā „Atklāsmes uz Tepeijaka kalna” var uzzināt par to, kā uz Huana Djego apmetņa 1531. gada 12. decembrī radās Dievmātes attēls un kāds brīnums notika šī indiāņa beatifikācijas dienā, 1990. gada maijā.

Žurnālā plaši aplūkotas arī dzīvības aizstāvības un ģimenes dzīves tēmas. Poļu mediķa Tadeuša Vasiļevska liecība vēsta par viņa ceļu no darba in vitro programmā līdz naprotehnoloģijai. Iepazinis šo neauglības ārstēšanas metodi, ārsts T. Vasiļevskis to uzskata par vienīgo iespējamo. Kāpēc? Atbildes uz to rodamas rakstā „No in vitro līdz NaPRO tehnoloģijai”. Raksts „Dzīvība vai nāve?” aicina iestāties par nedzimušo bērnu aizstāvību. „Var gadīties, ka pēdējā dienā Jēzus teiks: „Viņi nogalināja mani mātes klēpī, bet tu paliki vienaldzīgs,” brīdina autors. Raksts „Gaismas zīme nedzimušo aizstāvībai” stāsta par brīnumu, kas notika Mehiko Gvadelupes Dievmātes bazilikas sanktuārijā, abortu upuriem veltītajā Sv. Misē. Žurnālā var izlasīt arī poļu pāra – Mariuša un Kamilas – liecību par cīņu, kas bija jāaizcīna, lai varētu cienīgi apbedīt savu pirms dzimšanas mirušo meitiņu Lūciju. Savukārt poliete Kasja rakstā „Šķiršanās ir elles vārti” liecina par Dieva dziedinošo spēku viņas laulībā tad, kad jau bija uzsākta šķiršanās prāva. Tāpat žurnāla lappusēs var izlasīt liecības par iesaistīšanos Šķīsto Siržu Kustībā un skaidrojumu par šo kustību, kas aicina izvēlēties šķīstību – mīlestības ceļu.

„Mīliet viens otru” aplūko arī no kristietības atšķirīgas garīgās prakses. Raksts „Musulmaņi atveras patiesībai” ietver Betlēmē dzimušā izraēliešu arāba Valida un Abdula no Saūda Arābijas liecības par to, kā un kāpēc viņi no musulmaņiem kļuva par kristiešiem. Raksts „Par ko tev nepastāstīs krišnaīti?” ir kāda cilvēka stāsts par viņa krišnaisma pieredzi, šīs reliģijas „zemūdens akmeņiem” un viņa ceļu uz kristietību un priesterību. Rakstā „Uzmanību, bioētika!” žurnāls brīdina no garīgām briesmām, kādās var nokļūt, meklējot palīdzību pie dziedniekiem, kā arī atbild uz jautājumiem: Ko darīt slimībā? un Kāds ir risinājums, ja kāds jau ir pielietojis netradicionālo medicīnu un iesaistījies okultismā?

Vēsturiski izglītojošs ir raksts „Neapstrīdamā patiesības liecības”, kas vēsta par atrastajiem Kumrānas papirusiem, Oksfordas un Barselonas papirusiem; to izpēte apstiprina, ka Jauno derību I gs. sarakstījuši apustuļi. Vēsturiski fakti aplūkoti arī rakstā „Mīti par Viduslaikiem”, kas atklāj Rietumu un Austrumu Krusta karu iemeslus.

Ticību stiprinošas un uz lūgšanu pamudinošas ir liecības par Dieva žēlsirdības kronīša lūgšanas spēku. Pr. M. Frankovskis rakstā „Kungs ir žēlsirdīgs un labvēlīgs” liecina par kāda cilvēka izveseļošanos no vēža, kas notika, lūdzoties Dieva žēlsirdības kronīti. Savukārt rakstā „Tagad varu mirt” Violeta no Vācijas liecina par Dieva žēlastības brīnumaino darbību viņas vecmāmiņas dzīvē.

Arī lasītāji no Latvijas ir aicināti žurnāla redakcijai sūtīt savas liecības par piedzīvotajām žēlastībām, kuras saņemtas, uzticoties Dieva žēlsirdībai!

Žurnāla „Mīliet viens otru” vēsture saistās ar 1975. gadu, kad priesteris Meščinskis, kas pieder Kristus kopienai ārvalstīs dzīvojošajiem poļiem, sāka izdot nelielu žurnāliņu. Padomju varas neapstiprinātus materiālus tai laikā drukāt nevarēja, tāpēc tas tika kopēts dažos desmitos eksemplāru. Pēc šī priestera nāves, 90. gadu sākumā, darbu žurnālā sāka tā tagadējais galvenais redaktors pr. Mečislavs Petrovskis. Ja sākuma žurnāls iznāca dažos tūkstošos eksemplāru, tad tagad tam ir ap 200 000 tirāža Polijā vien, bet kopā ar tulkotajiem žurnāliem tie ir ap 1,5 miljoni eksemplāru. Tagad žurnāls iznāk 14 valodās – poļu, krievu, angļu, vācu, slovāku, čehu, rumāņu, ungāru, ukraiņu, spāņu, arābu, bulgāru, lietuviešu un latviešu. Atbildīgais par žurnāla izdevumu latviešu valodā ir pr. Arnis Maziļevskis.

LRKB IC

Scroll To Top