Now Reading
Noslēgusies Eiropas Bīskapu konferenču ģenerālsekretāru tikšanās

Noslēgusies Eiropas Bīskapu konferenču ģenerālsekretāru tikšanās

No 28. jūnija līdz 2. jūlijam Edinburgā, Skotijā, tikās Eiropas Bīskapu konferenču ģenerālsekretāri. Šāda veida saiets notiek gadā reizi un šogad tas bija jau 40. pēc kārtas. Tā temats bija „Ticības publiska liecināšana”. Tikšanās dalībnieki vadījās no pārliecības, ka jaunā evaņģelizācija ir aicinājums uz iekšēju ticības dzīves atgriešanos. Tieši tāpēc, tai ir arī sabiedriskā dimensija, kas skar visas Eiropas sabiedrības jomas. Bīskapu konferenču pārstāvji uzsvēra, ka Eiropas nākotne ir atkarīga arī no atjaunotas ticības liecības politikā, jo prāts, ko apgaismo ticība, spēs atrast atbilstošas atbildes uz pašreizējiem politiskajiem un ekonomiskajiem izaicinājumiem.

Baznīca apzinās, ka tā ir aicināta būt par sabiedrības balsi, kas atgādina, ka bez Dieva cilvēka dzīve, gan tās personiskajā, gan kopienas dimensijā, nespēj pilnīgi īstenoties. Pašreizējā individuālistiskā, materiālistiskā un hedonistiskā kultūra, ir ceļš bez izejas. Kā risinājumu tikšanās dalībnieki piedāvāja intelektuālo atjaunotni. Tas nozīmaē, ka gan bīskapiem un priesteriem, gan reliģiskajiem un lajiem ir jāattīsta spēja publiski liecināt ticību mūsdienu pasaulei. Tas atbilst arī pāvesta aicinājumam Ticības gadā uzsākt jaunās evaņģelizācijas gājumu.

Baznīca nepiedāvā pašreizējo problēmu tehniskus risinājumus, bet tā ir pārliecināta, ka ticības apgaismots prāts var atrast veidus, kā nest cerību Eiropas sabiedrībai. Pestīšana nenāk no politikas, bet no Dieva, un tie, kas ļauj Dievam sevi apgaismot, spēj nest Viņa gaismu pasaulei.

Eiropas Bīskapu konferenču ģenerālsekretāri apliecināja solidaritāti ASV Bīskapu konferencei brīdī, kad Atlantijas otrā pusē ar vairāku likumu sēriju tiek pakļauta riskam reliģiskā brīvība. Ģenerālsekretāri atgādināja, ka tad, kad reliģisko brīvību reducē līdz parastai sirdsapziņas brīvībai, un kristīgajai ticībai liedz būt klātesošai sabiedrībā, to izjūt visa sabiedrība. Vislielāko uztraukumu rada tas, ka valsts vēlas uzspiest Baznīcām vairākas prakses, kas ir pretrunā ar ticīgo sirdsapziņu.

Eiropas Bīskapu konferenču ģenerālsekretāru tikšanas laikā tika nolasīta arī atskaite par Eiropas Bīskapu konferenču finansējumu. Ar to iepazīstināja Šveices Bīskapu konferences ģenerālsekretārs Ervins Tanners. Izriet, ka valstis Bīskapu konferences atbalsta tikai minimāli. Lielākā ienākumu daļa nāk tieši no ticīgajiem. Mediji šai ziņā bieži vien manipulē ar nepatiesu informāciju, Baznīcu tēlojot kā privileģētu institūciju.

Tāpat tikšanās dalībnieki aplūkoja ekumenisko situāciju. Vietējo Baznīcu līmenī tā, izrādās, ir auglīgāka, nekā starptautiskajā līmenī. Baznīcas dod priekšroku sadarbībai konkrētu projektu labā. Pie tam, labāk parasti sokas divpusējais Baznīcu dialogs, nekā dialogs starp vairākām Baznīcām.

Tika nolemts, ka nākamgad Eiropas Bīskapu konferenču ģenerālsekretāru tikšanās notiks Varšavā, Polijā, no 27. līdz 30. jūnijam. Jāpiebilst, ka Eiropas Bīskapu konferenču padomē šobrīd ietilpst 33 Bīskapu konferences.

I. Šteinerte/ Vatikāna Radio

Scroll To Top