Now Reading
Par jūlija priesteru konferencē runāto

Par jūlija priesteru konferencē runāto

Rīgas Garīgajā seminārā no 2. līdz 5. jūlijam norisinājās ikgadējās Jelgavas un Rīgas diecēžu priesteru rekolekcijas, kuras vadīja izcils rekolekciju vadītājs, priesteris Vilfrīds Hāgemans (Wilfried Hagemann) no Vācijas. Rekolekciju tēma bija: „Marija – kristieša un priestera modelis”. Bijām patiesi iepriecināti par šī priestera erudīciju un dziļo garīgo pienesumu, ko caur konferencēm varējām saņemt. Vadītājs aicināja aplūkot Kristus dzīves svarīgākos notikumus ar Marijas acīm un, lai arī pasniegtā viela bija garīgi dziļa, tomēr tā tika ietērpta vienkāršā valodā, ilustrējot ar piemēriem un liecībām no paša priestera dzīves.

Ceturtdien, noslēdzot rekolekcijas, notika priesteru konference, kuru vadīja metropolīts Zbigņevs Stankevičs un kurā klātesoši bija arī kardināls Jānis Pujats, Jelgavas diecēzes bīskapi – Edvards Pavlovskis un emeritus Antons Justs, kā arī abu diecēžu priesteri. Konferencē tika pārrunāti šādi jautājumi:

1. Bīskaps aicināja priesterus uzraudzīt dažādās svētceļnieku grupas un sekot līdzi, kas vada šīs grupas uz dažādām svētceļojumu vietām.

2.Tās liturģiskās drēbes vai citi paramenti, kuri savu laiku ir nokalpojuši, nav jāmet ārā, bet jāinformē bīskapu, kurš tad parūpēsies par to, lai tie tiktu cienīgi izmantoti.

3. Vēsturiski materiāli, ja tādi ir draudzēs, tad tie ir jānodod diecēzes kūrijas arhīvam.

4. Mātes Terēzes māsas Ludzas ielā, Rīgā jau ilgāku laiku ar labiem panākumiem organizē Labā Gana katehēzes. Bīskaps aicināja prāvestus savās draudzēs sameklēt cilvēkus, kuri būtu gatavi iesaistīties šajā projektā, un arī savās draudzēs rīkot šādas katehēzes.

5. Tuvojas jauno audzēkņu uzņemšana Rīgas Garīgajā seminārā. Prāvestiem ir pienākums rūpēties un atbalstīt jaunos aicinājumus, puišus, kas savā sirdī jūt aicinājumu uz priesterību.

6. Rīgas Katoļu ģimnāzijā šoruden iespējams sāks mācības 130 bērni. Tas ir liels progress, bet skola varētu uzņemt pat vairāk par 200 bērniem. Lai skola izdzīvotu arī finansiāli, nepieciešami skolēni. Lūgums prāvestiem un draudžu locekļiem visādos veidos atbalstīt šo katolisko skolu.

7. Rīgas arhidiecēzes Jauniešu dienas notiks no 21. līdz 23. septembrim Alūksnē. Atbildīgais – Madonas dekanāta dekāns pr. Vjačeslavs Bogdanovs.

8.Par Pasaules Jauniešu dienām 2013. gadā Riodeženeiro, Brazīlijā, atbildīgs ir priesteris Andris Kravalis.

Pr. Ilmārs Tolstovs
www.tolstovs.blogs.lv
Twitter @ilmarst

Scroll To Top