Publicēts vēstījums Pasaules tūrisma dienai

Pontifikālā migrantu un ceļotāju pastorālās aprūpes padome ir sagatavojusi vēstījumu Pasaules tūrisma dienai, kas tiks atzīmēta 27. septembrī. Svētais Krēsls ir pievienojies ANO iniciatīvai svinēt Pasaules tūrisma dienu jau kopš pirmās reizes, izmantojot izdevību veikt dialogu ar civilo sabiedrību, piedāvājot tai savu devumu, kas ir balstīts uz Evaņģēlija vērtībām, un tai pašā laikā cenšoties arī pievērst visas Baznīcas uzmanību tūrisma sektoram, tā ekonomiskajam un sociālajam līmenim, kā arī jaunās evaņģelizācijas kontekstam.

Vēstījumā atgādināts, ka šī gada aprīlī Kankunā, Meksikā, pēc Pontifikālās migrantu un ceļotāju pastorālās padomes ierosmes, tika atzīmēts Pasaules tūrisma jomas pastorālās aprūpes kongress, kas jau sācis nest savus pirmos augļus.

„Pēdējos gadu desmitos tūrisms ir audzis īpaši straujā ritmā,” atzīmēts kardināla Antonio Marija Veļjo parakstītajā vēstījumā. Šāda izaugsme, kam ir pozitīvi efekti, var vest pie nopietnas ietekmes uz vidi, tai skaitā ir pārspīlēts enerģijas patēriņš un piesārņojums.

Vēstījumā norādīts, ka tūrisms ir jāpiemēro klimatiskajām izmaiņām, samazinot gāzu izplūdi atmosfērā. Tomēr tūrisms vienlaikus ir gan viens no globālās sasilšanas faktoriem, gan arī tās upuris. Baznīca no savas puses nevar piedāvāt tehniskus risinājumus un šie risinājumi nevar būt tikai tehniski, politiski un ekonomiski vien. Svarīgs ir ētiskais aspekts, un tieši ētiskos orientierus Baznīca cenšas piedāvāt. Vēstījumā uzsvērts, ka jebkura attīstība un izaugsme ir atkarīga no katra indivīda un no visu cilvēku kopējā labuma. Jau pieminētā kongresa dalībniekiem Kankunā, pāvests Benedikts XVI vēstījumā atgādināja, ka uz tūrisma jomu attiecināma Baznīcas sociālā mācība, veicinot ētiska un atbildīga tūrisma kultūru, cieņu pret cilvēkiem, tautām un ekoloģisko vidi.

Pontifikālās migrantu un ceļotāju pastorālās aprūpes padomes vēstījumā paskaidrots, ka vides ekoloģiju nav iespējams nošķirt no cilvēka ekoloģijas, proti, no integrālās katra cilvēka attīstības. Tai pašā laikā nedrīkst nošķirt arī skatījumu par cilvēku un dabu no saiknes, kas tos vieno ar savu Radītāju. Tāpēc, vispirms ir jāveicina tāda izglītība, kuras mērķis ir attīstīt mentalitāti, kas ved pie jauniem dzīves stiliem. Šādai, prāta un sirds pārveidošanai, ir jāved pie prasmīgas sadzīves, kur valda savstarpēja cieņa starp cilvēkiem un dabu.

Pāvests Benedikts XVI vēstījumā 2010. gada Pasaules miera dienai ir norādījis, ka „veids, ar kādu cilvēks izturas pret apkārtējo vidi, ietekmē veidus, ar kādiem viņš izturas pats pret sevi. Tāpēc mūsdienu sabiedrība ir aicināta pārskatīt savus dzīves stilus, kas daudzviet pasaulē ir tendēti uz hedonismu un patēriņu, kā arī uz vienaldzību pret zaudējumiem, ko šie dzīves stili nes.”

Vēstījumā Pasaules tūrisma dienai Pontifikālā migrantu un ceļotāju pastorālās aprūpes padome aicina īstenot konkrētas iniciatīvas, kas ir enerģētiski efektīvas, taču nekaitīgas videi. Sadarboties tiek aicināti visi sektori – uzņēmumi, vietējās kopienas, valdības un tūristi. Visiem ir jāuzņemas atbildība, lai tūrisms attīstītu savu potenciālu, apzinoties, ka apbrīnojot dabas un tautu skaistumu, varam nonākt pie tikšanās ar pašu Dievu.

I. Šteinerte/ Vatikāna Radio

Vēstījums Pasaules Tūrisma dienai ( IT, FR, EN, DE, ES, PT)

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti