Now Reading
Rīgas Sv. Terēzes no Bērna Jēzus draudze apciemo Zilo Krustu

Rīgas Sv. Terēzes no Bērna Jēzus draudze apciemo Zilo Krustu

1. jūlijā Rīgas Sv. Terēzes no Bērna Jēzus draudzē notika mūsu draudzes locekļa, režisora Jāņa Logina dokumentālās filmas „Zilais Krusts” prezentācija, kuras ietvaros draudzē viesojās evaņģēliskās kristiešu draudzes „Zilais Krusts” prezidents Kārlis Dreimanis un ansamblis „Ir dzīvot vērts”. Pasākuma noslēgumā tikām uzaicināti apciemot „Zilo Krustu”.

Ar šo draudzi mums jau sen ir draudzīgas attiecības. Mūsu draudzes baznīcā ansamblis „Ir dzīvot vērts” ierakstīja koncertu, kā arī tika uzņemti filmas kadri.

22. jūlijā, Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadienā, pēc Sv. Mises kopā ar mūsu priesteri Pēteri devāmies uz „Zilo Krustu” Lēdmanē apciemot mūsu brāļus. Lēdmanē varējām redzēt Dieva žēlastības darbus, kas atgriež visus cilvēkus pie Sevis, īpašs prieks par tiem, kas kādu laiku ir staigājuši maldu ceļus, bet tagad ir atgriezušies Dieva, mīļotā Tēva, mājās.

Pasākumu ievadīja svētbrīdis, kurā uzrunu teica arī mūsu priesteris, atgādinādams, ka visi esam Dieva bērni, visi esam aicināti būt par Kristus lieciniekiem, būt atbalsts un stiprinājums viens otram un mūsu līdzcilvēkiem. Kopīgi slavējām Dievu, pateicāmies par ticības dāvanu, saņemtajām žēlastībām un iespēju būt kopā. Pēc kopīgām pusdienām, par prieku mūsu bērniem, jauniešiem un arī mums pašiem, apmeklējām „Trušu karalisti”, kur katru lietu mūsu brāļi no „Zilā Krusta” ir taisījuši ar izdomu un mīlestību, izpauzdami savus talantus un dāvādami prieku sev un citiem. Īpašs prieks bija bērniem, kuri varēja barot trušus, kazas un citus dzīvniekus, atrast kādu baraviku un izšūpoties šūpolēs.
Esam pateicīgi Dievam, ka šajā katoļiem tik svarīgajā dienā varējām būt sadraudzībā ar citiem kristiešiem, viens otru stiprinādami un atbalstīdami, būt kopā tieši ar šiem cilvēkiem un redzēt mūsu Dieva lielos žēlastības darbus, iepazīt cilvēkus, kuru sirdis ir atvērtas Dieva Vārdam.

Domājam, ka būs vēl citi braucieni uz šo skaisto un viesmīlīgo vietu. Tur top vēl daudz kas interesants – meža takas, trose, par kuru laisties lejā, kempings, pat Zooloģiskais dārzs dāvinās interesantus putnus.

Būsim par svētību un stiprinājumu viens otram!

Rīgas Sv. Terēzes no Bērna Jēzus draudzes vārdā – Ēvija

Scroll To Top