Now Reading
Šķilbēnos iesvēta Žēlsirdīgā Jēzus altārgleznu

Šķilbēnos iesvēta Žēlsirdīgā Jēzus altārgleznu

Šķilbēnu Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīcā 1. jūlijā iesvētīja Žēlsirdīgā Jēzus altārgleznu. Svinīgajā Svētajā Misē piedalījās priesteri Staņislavs Prikulis, Ivars Vigulis un Antons Prikulis. Lielo žēlsirdīgā Jēzus svētgleznu viena gada laikā uzgleznoja māksliniece Astra Ločmele-Ambarova no Balviem.

„Šo darbu gleznoju pa maziem posmiņiem, jo nebija laika gleznot intensīvi. Tas man bija liels pārbaudījums, kā tikšu galā ar uzticēto uzdevumu. Tas bija arī emocionāls pārdzīvojums, kā uzgleznot ne tikai tēlu, bet tādu svētgleznu, kas spēj uzrunāt cilvēkus,” atklāj māksliniece Astra Ločmele – Ambarova. „Māksliniekiem ir grūti runāt par savām gleznām, vieglāk ir teikt – skatieties un vērtējiet. Ja cilvēks, vērojot gleznu, to sajūt, tas arī ir pats svarīgākais, ka glezna uzrunā. Tas man bija liels izaicinājums. Galvenais mērķis nebija precīzi nokopēt, bet uzgleznot tā, lai tēls uzrunā. Šo svētgleznu gleznoju dzīvojamajā istabā. Kad to aizveda prom, bija tukšuma sajūta, jo veselu gadu dzīvoju ar sajūtu, ka Jēzus gaida mājās, tagad gaidīs baznīcā Rekovā. Šobrīd ir gandarījuma sajūta, ka veicu šo darbu. Paldies Dievam, ka varēju to izdarīt, jo ļoti daudz laika paņem cīņa ar dzīvi, un mākslai atliek maz laika. Reliģijas motīvs gleznošanā man ir tuvs. Reliģiskās tēmas gleznas ir grūti gleznot tieši pārliecības dēļ, ja netic, tad nevar gleznot un panākt emocionālo saiti ar cilvēku. Ja tic, tad izdodas”, ir pārliecināta gleznotāja.

Žēlsirdīgā Jēzus svētglezna ir Jēzus žēlsirdības vēsts pasaulei, ko Viņš uzticēja māsai Faustīnei “Stāsti pasaulei par manu bez¬galīgo žēlsirdību! Lai Žēlsirdības svētki kļūst par atgriešanos un aizsardzību visām dvēselēm, īpaši grēciniekiem”. Kungs lūdza māsai Faustīnei, lai tiktu uzgleznota žēlsirdīgā Kristus ikona. Vienkāršai poļu klostermāsai Faustīne, kas dzīvoja 20. gadsimta sākumā, tas bija grūts uzdevums – doties pie Baznīcas autoritātēm, lai pastāstītu savas atklāsmes un Dieva gribu. Faustīne tika uzklausīta un pēc viņas atklāsmēm tika uzgleznota Žēlsirdīgā Jēzus svētglezna. Žēlsirdības kronītis un Žēlsirdības litānijas lūgšana šodien ieņem nozīmīgu vietu ticīgo garīgajā dzīvē.

“Svētgleznas ievietošana baznīcā nav tik daudz Šķilbēnu draudzes iniciatīva, tā ir Jēzus iniciatīva – glābt nabaga grēciniekus. Godināsim šo svētgleznu – Žēlsirdīgo Jēzu, tā ir pēdējā cerība grēciniekiem. Žēlsirdīgā Jēzus svētgleznā zilais stars simbolizē Kristības sakramentu, sarkanais – Svēto Komūniju. Svarīgākais, ka tas, ko redzēja māsa Faustīne, ieraudzīs visa pasaule -mīlestības un žēlsirdības starus,” tā šo notikumu vērtē Šķilbēnu Sāpju Dievmātes Romas katoļu priesteris Ivars Vigulis.

Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

Scroll To Top