Now Reading
Veidot savu dzīvi uz Dieva Vārda pamata

Veidot savu dzīvi uz Dieva Vārda pamata

Aizvadīti Krāslavas un sv. Ludvika Romas katoļu draudzes lielākie svētki – sv. Mocekļa Donata atlaidas. Tā bija jau 222. reize kopš 1790. gada, kad pāvests Pijs VI iedibināja sv. Donata 40 stundu atlaidas – pirmajā svētdienā pēc sv. Apustuļu Pētera un Pāvila dienas. Bet Romas kareivja, kurš zvēriski nomocīts kristiešu vajāšanu gados, pīšļi un asinis uz Krāslavu tika atvestas 1775. gadā.

Draudzes debesīgajam patronam un visa novada aizbildnim veltītie dievkalpojumi pulcināja daudz dievlūdzēju no tuvākām un tālākām vietām. Tie sākas jau 28. jūnija vakarā ar Sv. Misi un Euharistisko procesiju. Pa vidu piektdien un sestdien tika svinētas vēl divas Mises, svētdien – viena. Starplaikos notika Vissvētākā Sakramenta adorācija. Katru rītu pēc procesijas tika dziedāta Visu svēto litānija, bet vakaros kapličā – Litānija sv. Donata godam.

Draudzes prāvestam Eduardam Voroņeckim vadīt dievkalpojumus un uzklausīt daudzās grēksūdzes palīdzēja priesteri no Krāslavas un kaimiņu dekanātu draudzēm.

30. jūnija vakarā svinīgi tika sagaidīts Rēzeknes – Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis, kurš tovakar celebrēja arī Sv. Misi. Bet svētdien, noslēguma Svētajā Misē, ekselence bērniem un jauniešiem piešķīra Iestiprināšanas sakramentu.

Trijās svinību dienās bīskapa un priesteru sprediķi bija labas ticības mācības stundas visiem klātesošajiem. Savā svētrunā noslēguma dievkalpojumā Latgales augstais gans pievērsa Dieva tautas uzmanību negatīvai mūsdienu tendencei pasaulē un arī Latvijā, kad kristīgā ticība tiek uzskatīta par atpalicību un ka tā publiski nekādā veidā neesot jāpauž, kad šķietamās mīlestības vārdā tiek attaisnota viszemiskākā rīcība. Bet Svētajos Rakstos, Evaņģēlijos nav nekāda relatīvisma, tur labais ir skaidri atdalīts no ļaunā. Kristus neatceļ 10 Dieva baušļus, tieši otrādi – paaugstina morāles prasības, skaidri un gaiši labu sauc par labu, ļaunu par ļaunu. Bīskaps atgādināja, ka mēs esam tikai Dieva radības, kas nav noteicējas ne par dzīvību, ne par nāvi. Latgales garīgais vadītājs aicināja savā dzīvē nopietni par pamatu ņemt Kristus mācību, jo, kā rāda ikdiena, no ļaunuma bez Dieva palīdzības atbrīvoties nav iespējams.

Sv. mocekļa Donata godam veltītajās svinībās piedalījās arī īpaši viesi. Svēto apustuļa Pētera un Pāvila svētkos vakara Sv. Misi kopā ar Balbinovas prāvestu Genādiju Alferovu vadīja priesteris no Viļņas Rimantas Gudjelis. Viņš savā sprediķī īsi prezentēja arī projektu „Lietuvas karaļa Mindauga un karalienes Martas skulptūru izveidošana un izvietošana Aglonas Bazilikas dārzā”. Dievkalpojumā piedalījās Lietuvas Republikas vēstnieks Latvijā Ričardas Degutis. Pirmā svinību diena noslēdzās ar emocionālu, saviļņojušu Viļņas sv. Kristofera kamerorķestra koncertu profesora Donatus Katkus vadībā. Pirms koncerta diriģents pauda patiesu prieku par to, ka piepildījās viņa senlolotais sapnis – pabūt sava Debesu aizbildņa svētvietā.

Jau trešo gadu pēc kārtas pie krāslaviešiem viesojās koris no Polijas „Ojczyzna”, kas ar savu skaisto dziedājumu kuplināja divas Sv. Mises.

1. jūlijā, noslēguma dievkalpojumā, piedalījās politiskais padomnieks no Polijas vēstniecības Latvijā Grzegorz Szopinski, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs Juris Dambis ar ģimeni, Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks ar kundzi, Daugavpils dekāns Aleksandrs Madelāns, pareizticīgo tēvs Rostislavs.

Noslēguma uzruna (tā tika teikta poļu, krievu, latviešu un latgaliešu valodā) bīskaps J. Bulis pateicās visiem klātesošajiem par kopējām lūgšanām, organizatoriem un dalībniekiem – par skaistajām svinībām, aicināja vienmēr dzīvot draudzībā ar Dievu, mīlēt un stiprināt savu valsti, kas ir mūsu mājas, kas vieno visu tautību cilvēkus, apgūt valsts valodu, mācīt jaunajai paaudzei latgaliešu, savu senču valodu, kura izsenis turpina skanēt mūsu baznīcās Dieva godam.

Genovefa Kalviša, Krāslavas draudze
Foto: Aleksejs Gončarovs

Scroll To Top