Now Reading
Grāmata ar 35 novennām

Grāmata ar 35 novennām

Izdevniecība „ACTIO” laidusi klajā grāmatu „Novennas”, kurā ir apkopotas 35 šāda veida lūgšanas no Baznīcas tradīciju bagātīgā lūgšanu klāsta. To vidū ir novennas Vissvētajai Jēzus Sirdij, Jēzus Svētā krusta godam, Dieva Svētā Gara godam, Lurdas Dievmātei, Marijas Bezvainīgajai Sirdij, Svētās Ģimenes godam, svētā Jāzepa godam, par žēlastībām svētā Franciska Ksavera godam, svētajai Terēzei no Bērna Jēzus bezcerīgā situācijā un daudzas citas.

Sarmīte Kvēpa, kas ir šīs grāmatas izdošanas iniciatore, jautāta, kā radās iecere, atbildēja: „Pirms pāris gadiem man bija neveiksmes (tagad pat neatceros kādas). Atceros tikai to, ka ļoti lūdzos, lai Dievs man palīdz, un apsolīju kā gandarījumu izdot grāmatu ar reliģisku saturu. Nepatikšanas atrisinājās, bet īsti nevarēju saprast kādu grāmatu varētu izdot. Pagājušajā gadā iegādājos grāmatiņu „Novenna Nemitīgās Palīdzības godam”. Grāmatiņa man kļuva ļoti tuva. Dažas novennas man bija iedevuši draugi rokrakstā. Sāku domāt, ka varētu izdot novennu grāmatiņu, jo novennas dod tik daudz cerību. Sāku apvaicāties paziņu vidū, vai kāds varētu dot man padomu, kur novennas meklēt. Pilnīgi negaidīti man ieteica griezties pie tulkotājas Martas Jances. Satikāmies, un viņa man palīdzēja realizēt šo ieceri.”

Grāmatiņas teoloģiskais konsultants priesteris pr. Andris Kravalis, Lic. Theol. Ievadā skaidro novennas izcelsmi un nozīmi: „Svētajos Rakstos (Apd 1, 14) redzam, kā apustuļi kopā ar Jēzus Māti Mariju un svētajām sievietēm, paklausot Jēzus pavēlei, gaidīja lūgšanā, lai tiktu ietērpti spēkā no augšienes. Novenna ir katoliska deviņu dienu lūgšana, kas cieši saistīta ar neatlaidību un tiekšanos pēc pilnības (3 reiz 3). Vārds novenna cēlies no latīņu vārda „novem”, kas nozīmē „deviņi”. Deviņu dienu lūgšanas izcelsme meklējama Svētā Gara atnākšanas notikumā Vasarsvētkos. Patiesībā tā bija pirmā novenna Baznīcas vēsturē, un šajā lūgšanā atklājās mācekļu vienprātība, paklausība un mīlestība uz Kristu.

Lai auglīgāk sagatavotos atsevišķu Baznīcas liturģisko svētku svinēšanai, labi noder novenna, jo tā dod iespēju efektīvāk lūgt Dievu, izmantojot svēto starpniecību, un labāk iepazīt un asimilēt viņu garīgo mantojumu. Īpaši efektīvu novennas lūgšanu dara līdzdalība Euharistijas svinēšanā Svētajā Misē, Dieva Vārda lasīšana, Rožukroņa lūgšana un vēl citu lūgšanas formu izmantošana. Protams, ne lūgšanu daudzums, bet mīlestības spēks un evaņģēliskā dedzība aizkustina Dieva Sirdi. Ir labi novennas lūgšanu sasaistīt ar svēto sakramentu žēlastībām un īpaši Izlīgšanas sakramenta saņemšanu novennas sākumā.”
Grāmata ir saņēmusi Rīgas arhibīskapa-metropolīta Zbigņeva Stankeviča Imprimatur. To var iegādāties Rīgas Metropolijas kūrijas grāmatu galdā, veikalā „Amnis” (Rīgā, Lāčplēša ielā 37), Viļānu draudzes grāmatu galdā, kā arī 14. un 15. augustā Aglonā.
LRKB IC
Scroll To Top