Iznākusi jauna grāmata – „Pārnākšanā Romā. Rome Sweet Home”

Izdevniecība „Kala Raksti” laidusi klajā Skota un Kimberlijas Hānu grāmatu „Pārnākšanā Romā. Rome Sweet Home”. „Tajā stāstīts, kā mēs atklājām katoļu Baznīcu kā apsolīto zemi,” grāmatas priekšvārdā saka tās autori, teologu pāris – kādreizējais prezbiterāņu mācītājs Skots un viņa sieva Kimberlija.

Kad Skots izlemj sekot Kristum, viņš kāri lasa Lutera un Kalvina darbus, kļūdams par pārliecinātu antikatoli. Kā krietnam protestantam piedienas, Skots dedzīgi un uzcītīgi iedziļinās Dieva Vārdā – līdz pats sabīstas no saviem atklājumiem.

Kimberlija sākotnēji nav tik kategoriska, taču viņa ir augusi prezbiteriāņu mācītāja ģimenē un vēlas palikt precējusies ar prezbiteriāņu mācītāju, par kādu ir kļuvis Skots. Taču Skots pēc ilgstošām studijām aizvien vairāk pārliecinās, ka Dievs viņu aicina Romas katoļu Baznīcā!
Saistošais un aizkustinošais konvertēšanās stāsts mudina katoļus no jauna atklāt savas ticības bagātības. Hānu ģimenes liecība var palīdzēt brāļiem un māsām no protestantu draudzēm labāk iepazīt katoļu Baznīcas mācību, bet jebkuram ieinteresētam lasītājam dziļāk izprast atšķirības starp dažādām konfesijām.

Tomēr stāsts ir ne tikai par to, kā laulāts teologu pāris no protestantiem pārtop par katoļiem, bet arī par to, ka Dievs spēj radikāli mainīt cilvēka iesakņojušos uzskatus un likt tam doties gluži jaunā virzienā. Vai mēs vienmēr esam atvērti Dieva plāniem?

Skots un Kimberlija Hāni godīgi un sirsnīgi dalās savos dziļākajos pārdzīvojumos un cīņās. Turklāt, pat runājot par visnopietnākajām tēmām, viņi to prot darīt ar smaidu, tāpēc Hānu liecības piesaista klausītājus un lasītājus visā pasaulē.

Grāmatu „Pārnākšanā Romā. Rome Sweet Home” no angļu valodas tulkojusi Anna Auziņa, tās literārā redaktore – Aija Balode, māksliniece – Laura Feldberga un teoloģiskais konsultants pr. Andris Kravalis.

Grāmatu var iegādāties Rīgas Metropolijas kūrijas grāmatu galdā M. Pils ielā 2, Rīgas Garīgā semināra grāmatu galdā Katoļu ielā 16, draudžu grāmatu galdos, kā arī „Mieram tuvu” tīmekļa vietnē .

www.mieramtuvu.lv, LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti