Kaņepenes svētkos aizlūdz par Latvijas ģimenēm

5. augustā, Kaņepenes svētku noslēgumā, Skaistkalnes Dievmātes – Latvijas Ģimeņu Aizbildnes svētnīcu piepildīja kupls skaits svētceļnieku no dažādām Latvijas pilsētām. Dienā, kad tika atzīmēta arī baznīcas 320 gadu jubileja, tajā atradās arī ceļojošā Čenstohovas svētglezna.

Svētku Svētās Mises, kuru vadīja Jelgavas diecēzes bīskaps Edvards Pavlovskis, galvenais nodoms bija lūgt par Latvijas ģimenēm. Lai tās būtu stipras Dievā, lai būtu mīlestība un miers, lai Latvijas ģimenes nebaidītos no ieņemtās dzīvības, lai ģimenēs bērni augtu mīlestībā uz Dievu un vecākiem, un savu tēvzemi Latviju. Lai Latvijas ģimenēm nekad netrūktu dienišķās maizes. Dievkalpojumā piedalījās arī Bauskas dekāns Jānis Zviedrāns, Paulīniešu klostera priekšnieks Hoduns Staņislavs OSPPE, kā arī priesteri, kas vada svētceļniekus uz Aglonu un bija apstājušies Skaistkalnē.

Svētās Mises sprediķī E. Pavlovskis teica: “Šodien mēs svinam Dievmātes kā Ģimeņu Aizbildnes svētkus. Evaņģēlijā dzirdējām pasludināšanas vēsturi. Marija ir izvēlēta par Dieva Dēla māti. Marija neteica eņģelim “jā”, jo viņa tagad būs Pestītāja māte un sēdēs līdzās Dieva otrai personai debesu tronī. Viņa saka: „Lūk, es esmu Kunga kalpone.” Tātad viņa nostājas Dieva priekšā kā katrs cilvēks, kā Dieva kalps. Dievs ir tas, kas visu vada. Mēs cilvēki esam Viņa kalpi. Šī Dieva gribas pieņemšana ir Marijas paraugs mums katram. Viņa nesaprot kas notiek, bet Marija tomēr saka eņģelim, lai notiek pēc Dieva prāta. Viņa līdz galam to nesaprot un nevar izskaidrot, bet zina, ka Dievs viņu vada un vada šo atpestīšanas vēsturi. Šajā brīdī parādās arī Marijas lielā vienotība ar Dievu un upurgatavība. Viņa pazemībā pieņem šo Dieva gribu, kaut gan, zinot Vecās Derības pravietojumus, viņa zina, ka šim Izredzētajam būs daudz jācieš.”
Jelgavas bīskaps pievērsa uzmanību arī tiem draudiem, kas šodien vērsti uz ģimeni. “Ir labi, ja cilvēkam ir tāda laime bijusi kā augt labā, dievbijīgā, saticīgā un tikumīgā ģimenē. Cilvēks visu dzīvi par to atceras kā par tādu gaišu notikumu,” sacīja bīskaps. “Liela sāpe ir cilvēkam, ja viņam trūkst ģimenes. Visos laikos ļaunais gars, kas ir cilvēka šīs zemes un mūžīgās dzīves ienaidnieks, vienmēr cīnās pret ģimeni. Ļaunais gars nav muļķis. Viņš zina, ka iznīcinot ģimeni, viņš iznīcina tautu. Tas, kas cīnās pret ģimeni, cīnās arī pret valsti. Ļaunais gars ir tas, kas cenšas iestāstīt, ka graut ģimeni brīvības vārdā tas ir labi. Ka nav ko mocīties ģimenē, ir jābūt brīviem. Ģimene nav iedibināta tāpēc, lai tajā mocītos, bet tāpēc, lai tanī labi dzīvotu. Tāpēc dārgās katoļu ģimenes esat labas savā būtībā, esat dievbijīgas, tad jūs būsiet stipras ģimenes. Ja jūs kopīgi lūgsieties, kopīgi pieņemsiet svētos sakramentus jūs būsiet stipra ģimene, kādu gaida jūsu bērni, mūsu valsts, mūsu tauta un visa pasaule. Un kādus grib jūs redzēt Dievs. Dievs iedibināja Laulības sakramentu, lai stiprinātu ģimeni. Ģimene, kurā kopā lūdzas, kopā arī dzīvo. Neaizmirstiet savas ikdienas lūgšanas!”
Bīskaps aicināja visus lūgties par Latvijas ģimenēm, kā arī aicināja rūpēties un neaizmirst vecākos ģimenes locekļus.
Pēc svētku Mises ceļojošā Čenstohovas Dievmātes ikonas kopija svinīgā procesijā tika nesta līdz Lietuvas robežai un nodota Paņevēžas bīskapam Jonasam Kauneckim un Lietuvas pārstāvjiem.
Katedrāle.lv, foto: Anita Sosnare

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti