Now Reading
Sējas laiks ir sācies

Sējas laiks ir sācies

“Brāļi, kas skopi sēj, tas skopi pļaus, bet, kas sēj bagātīgi, tas arī pļaus bagātīgi. Katrs lai dara, tā, kā viņa sirds liek, neskumstot un nejūtoties piespiests, jo priecīgu devēju mīl Dievs. Bet Dievs ir spējīgs jums bagātīgi dot visādas žēlastības, lai jūs vienmēr būtu visā pārtikuši un bagāti ar ikvienu labu darbu.” (2 Kor 9, 6-8)

Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta Katehēzes metodiskais centrs uzsāk jauno mācību gadu rosīgā svētku noskaņā. Institūta pastāvēšanas 20 gadu jubileja sakrīt ar pāvesta Benedikta pasludināto Ticības gadu, kurš sāksies šī gada 11. oktobrī. Ticības gads būs labvēlīgs laiks, lai mēs – ticīgā tauta dziļāk un pamatīgāk izprastu kristīgās ticības pamatu, kas ir sastapšanās ar Notikumu, Personu, kura piešķir mūsu dzīvei jaunus apvāršņus un izšķirošu virzienu. (Ticības doktrīnas kongregācija, Pastorālie ieteikumi ticības gadam, 6. janvāris, 2012. gads)

Tieši šī notikuma priekšvakarā 6. oktobrī Terēzes no Lizjē svētku noskaņā RARZI aicina visus RARZI un Katehētikas institūta tagadējos un bijušos darbiniekus, pasniedzējus, absolventus un studentus uz svētku pasākumu, lai kopīgi pateiktos Dievam par Institūta 20 gadu darbības laiku, dalītos atmiņās un arī saredzētu Institūta perspektīvas un izaicinājumus.

Ticības gads sakrīt ar divu katoļu Baznīcā ievērojamu notikumu jubilejām – Vatikāna II koncila atklāšanas Pētera bazilikā 1962.gada 11.oktobrī 50 gadadienu un Katoļu Baznīcas Katehisma izsludināšanas 1992. gada 11.oktobrī 20 gadadienu.

Tik bagātīgā nozīmīgu jubileju gadā arī Katehēzes metodiskais centrs vēlas pasniegt dāvanu Baznīcai – mācību līdzekļu komplektu mācību grāmatu – darba burtnīcu „Gandarīšanas un Euharistijas sakramenta saņemšana 8-10 gadus veciem bērniem”. Tas būs šāda veida pirmais mācību līdzeklis Latvijā, ne tulkots, ne adaptēts, bet pašmāju radīts, līdz ar to mūsu Latvijas bērnu situācijai, apstākļiem un pieredzei atbilstošs. Mācību līdzekļa atvēršanas svētki ir paredzēti nākamā gada septembrī, jaunā katehēzes mācību gada sākumā. Lai šī iecere varētu īstenoties, mums ir ļoti nepieciešamas jūsu lūgšanas.

Lieliska dāvana Jubilejas gadā ir arī Katehētu kurss RARZI mūžizglītības programmas ietvaros, kurš sasaucas ar Institūta pirmsākuma – katehētu izglītošanas – uzdevumu.

Jubilejas gadu Katehēzes metodiskais centrs ievadīs ar otro katehētu semināru “Garīgais Impulss 2”, kas notiks 21. – 23. septembrī un šoreiz aicinās katehētus no visiem Latvijas reģioniem pulcēties Bruknā, lai sadraudzībā, lūgšanās un interaktīvās nodarbībās saņemtu impulsu un stiprinājumu jaunajam katehēzes mācību gadam. Ceru, ka semināra gaitā saņemsim Svētā Gara iedvesmu kāda projekta dzimšanai, kas sekmēs mūsu bērnu un jauniešu iespējas labāk iepazīt un aktīvāk iesaistīties savas draudzes un visas Baznīcas dzīvē.

Katehēzes metodiskais centrs dod pienesumu ne tikai bērnu izglītošanā Baznīcas ietvaros, bet arī nes kristīgās vērtības vispārizglītojošās skolās, šobrīd īstenojot Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta līdzfinansētu projektu „Kristīgo vērtību un tradīciju integrācija izglītošanas un audzināšanas darbībā Rīgas vispārizglītojošās skolās”, kurš turpināsies līdz šī gada 15. novembrim.

Secinājums ir viens – darba pilnas rokas.

Tāpēc būsim ļoti priecīgi, ja atbalstīsiet Katehēzes metodiskā centra ieceres un darbus ar lūgšanām, padomiem, ierosinājumiem un praktisku līdzdarbību, tādējādi attīstot un pilnveidojot katehēzi, kuras mērķis ir „novest līdz vienotībai ar Jēzu Kristu: vienīgi Viņš var vest pie Tēva mīlestības Svētajā Garā un darīt mūs par līdzdalībniekiem Svētās Trīsvienības dzīvē” (Jānis Pāvils II, Ap. pamud. “Catechesis tradendae”, 5).

Nāciet talkā šajā svarīgajā darbā! Katehēzes centrs var kļūt par jūsu kalpošanas vietu.

Lai svētīgs un ražens jaunais mācību gads!

Lolita Ērgle
RARZI Katehēzes metodiskā centra vadītāja

Scroll To Top