Now Reading
Var iesniegt pieteikumus konkursā “Latvijas sakrālais mantojums”

Var iesniegt pieteikumus konkursā “Latvijas sakrālais mantojums”

Rietumu Bankas labdarības fonds sadarbībā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju izsludina projektu konkursu „Latvijas sakrālais mantojums”. Šī konkursa ietvaros tiks atlasīti un finansēti projekti, kuru rezultāts ļaus saglabāt reliģisko draudžu kultūras un vēstures pieminekļus.

“Mūsu mērķis ir atbalstīt projektus, kuri ļaus saglabāt nākamajām paaudzēm iepriekšējo gadsimtu sakrālo mantojumu to sākotnējā, autentiskā veidolā. Nepieciešams pasargāt to kā no laika ritējuma ietekmes, tā arī nemākulīgas, kaitējošas iejaukšanās. Mūsu galvenā prioritāte šajā projektā – tie kultūras pieminekļi, kuri jau atrodas bēdīgā stāvoklī un prasa nekavējošu rīcību restaurācijā vai konservācijā,” atzīmē Inga Šīna, Rietumu Bankas labdarības fonda valdes priekšsēdētāja.

„Objekti, kas pieder reliģiskām konfesijām un draudzēm, ļoti bieži ir vieni no nozīmīgākajiem arhitektūras un mākslas pieminekļiem ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē. To renovācija un uzturēšana pienācīgā stāvoklī ir svarīga sabiedrībai ne tikai no garīgā, bet arī vēsturiskā un kultūras viedokļa. Tie ir saistīti ar tautas vēsturi, atmiņām un garīgumu. Pat tie no mums, kuri ir tālu no reliģijas, gūst spēcīgas emocijas un estētisku pieredzi, apmeklējot unikālu dievnamu,” piebilst Inga Šīna.
Iesniegt projektu finansējuma saņemšanai var ikviena Latvijas reliģiskā organizācija, kurai pieder vai valdījumā ir vietējas vai valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
Projektiem pieejamais finansējums konkursa ietvaros – 15 000 latu, vienam projektam – līdz 3000 latiem. Pieteikumus var iesniegt līdz 31.augustam.
Plašāka informācija par konkursu pieejama Rietumu Bankas labdarības fonda mājaslapā (http://ejuz.lv/7tbqx).
Pēdējās desmitgades laikā Rietumu Banka un Rietumu Bankas labdarības fonds ir sniedzis atbalstu visām lielākajām Latvijas reliģiskajām konfesijām. Tai skaitā tika piešķirts finansējums vecticībnieku draudzes baznīcas remontam Liepājā, pareizticīgo draudzei Valkā, restaurēti Sv. Jāņa baznīcas vitrāžas, finansēti Rīgas Vissvētākās Trīsvienības Romas katoļu baznīcas celtniecības darbi u.c.

Rietumu Bankas labdarības fonds

Scroll To Top