Arhibīskapa vizīte Itālijas ziemeļos

Runājot ar vecākiem, bīskaps uzsvēra, ka katoliskā izglītība ir pozitīvs izaicinājums pašreizējai krīzei, kas, protams, ir ekonomiska, bet jo īpaši garīga. Darbojoties kopā, skolotāju, vecāku, kristīgās un civilās sabiedrības pienākums un aicinājums ir audzināt jaunākos, lai viņi spētu īstenot savu dzīvi, dāvājot paši sevi citiem, skaistumam, beznosacījumu attiecībām, lai viņi veidotos par patiesi gudriem un jūtīgiem cilvēkiem, kas atver sirdis Dievam un dzīvei ar Viņu. Lai pasaule patiesi atjaunotos, ir jāveidojas par “jauniem cilvēkiem”, kas apzinās to, ka ir radīti pēc Dieva attēla.

Z.Stankevičs tikās arī ar Brešas bīskapu Lučiano Monari, kuram pastāstīja par Katoļu Baznīcu Latvijā, kā arī ar diecēzes “Caritas” organizācijas direktoru diakonu Džordžo Kotelli. Ar viņu tika pārrunātas iespējas sadarboties, lai veicinātu solidaritātes un brīvprātīgā darba mentalitāti sabiedrībā. Pateicoties Adro Sākumskolas koordinatorei Paulai Amarelli (kas citastarp sadarbojas ar RKĢ), arhibīskapam bija iespēja tikties ar izdevniecības “La Scuola” vadību, ar kuru arī tika pārrunātas sadarbības iespējas. Šī izdevniecība vairāk nekā pirms gadsimta tika dibināta, lai veicinātu kristīgās domas iesakņošanos kultūrā un sabiedrībā.

Arhibīskapa vizītes laikā no 21. līdz 23. septembrim Adro Madonna della Neve skolā notika asociācijas “Punto Missione ONLUS” (sadarbībā ar kuru RKĢ jau divus gadus notiek jauniešu apmaiņas projekti) un citu brīvprātīgo organizāciju rīkotais ikgadējais labdarības pasākums “Verso l’Altro”, kura laikā dalībniekiem bija iespēja iepazīt brīvprātīgo darbu, dažādas iespējas palīdzēt, kā arī pašiem apdomāt iespēju palīdzēt. Bīskapam tika veltīts 21. septembra vakara koncerts, ar kuru pasākums tika atklāts.

Kristīgo dzīvi raksturo trīs būtiskas dimensijas, kuras nodrošina harmonisku un auglīgu attīstību. Tās ir kultūra, mīlestība un misija. Arhibīskapa vizītes laikā visas šīs dimensijas tika pārdomātas, kā arī radās domas par to attīstību nākotnē. Uzticēsim Svētajam Garam, lai Viņš palīdz šīs Baznīcas dārzā iesētās sēklas izaudzēt.

Karmelītu tēvs Andželo Lanfranki, no itāliešu valodas tulkoja Ilze Mežniece

Attēlos: Tikšanās Madonna della Neve skolā, attēlā pa kreisi: Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs, karmelītu tēvs Andželo Lafranki un Madonna della Neve skolas vecāku konsīlija prezidents Ilārijs Gaņi

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti