Atvadīšanās no priestera Jāņa Budkāna

26. septembrī no Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas baznīcas tika pavadīts pēdējā gaitā priesteris Jānis Budkāns. Uz bērēm bija sapulcējušies daudzi priesteri, kas kopā ar viņu studēja Rīgas Garīgajā seminārā, bija viņa studenti, kolēģi, kalpojot draudzēs, kā arī daudzi ticīgie.
Sprediķi Svētās Mises laikā teica kardināls Jānis Pujats, kas sirsnīgi pateicās priesterim Jānim Budkānam par viņa kalpojumu: „Padomju laikā viņš bija pieteicies Garīgajā seminārā, bet tad viņu iesauca dienestā un pēc tā vairs neļāva turpināt studijas. Un viņš izvēlējās laicīgo profesiju un nostrādāja līdz saviem pensijas gadiem. Un tad Kungs viņu uzrunāja kā muitnieku Mateju: „Seko man!” Tas bija jau valstiskās neatkarības laiks. Un viņš uzsāka priestera gaitas, kā tāds 11 stundas strādnieks, ar lielu novēlošanos, 1995. gadā, un tā nostrādāja 17 gadus un saņēma savu denāriju. Pateicība aizgājējam un visiem priesteriem par viņu darbu. Labs, kārtīgs priestera darbs ir ticības apliecinājums Dievam un arī tuvākmīlestības apliecinājums.”
Savukārt arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs izcēla divas priestera Jāņa Budkāna īpašības: „Viņš mīlēja biktskrēslu un pie viņa stāvēja rindas uz grēksūdzi. Viņš ieklausījās cilvēkos, un šai ziņā lai viņa piemērs paliek par iedvesmu avotu un aicinājumu visiem priesteriem un arī semināra audzēkņiem, topošajiem priesteriem. Vēl viena īpašība, kas viņam piemita, ko var ņemt par piemēru, ir tas, ka viņš mīlēja grāmatas. Viņš dzīvi par visu interesējās. Patiesībā, darīja to līdz pēdējam laikam. Arī tad, kad jau bija uz gultas, viņš klausījās, kas notiek pasaulē, Baznīcā. Uzrunājoša ir viņa atvērtība uz dzīvi, apkārtējo realitāti un vēlme izzināt pasauli, ticības patiesības. Tas priesteriem un nākošajiem priesteriem ir ārkārtīgi svarīgi – būt zinātkāriem, būt atvērtiem uz jauno, interesēties par to, kas notiek, un studēt, lasīt, padziļināt savas zināšanas. Mēs no viņa to varējām mācīties.”
Savukārt priestera Jāņa Budkāna kursa biedrs priesteris Viktors Stulpins teica: „1995. gada 11. jūnijā Rīgas Sv. Jēkaba katedrāles altāra priekšā nostājās trīs jaunekļi, lai saņemtu Priesterības sakramentu, bet viņiem līdzās nostājās vīrs ar sirmu galvu, arī lai saņemtu Priesterības sakramentu. Tādā veidā piepildījās priestera Jāņa jaunības ilgas kalpot Dievam, kalpot Dieva tautai kā priesterim. Jau tajā dienā, kad viņš nostājās altāra priekšā, viņš centās augumā iztaisnoties līdz ar mums jaunajiem, turējās braši, bet ne tikai tajā dienā. Viņš sāka dedzīgi kalpot šeit seminārā, pēc tam Madgalēnas draudzē. Gatavoja homīlijas, rakstus „Mieram tuvu”, piekrita lasīt dažādus priekšlasījumus… Vārdu sakot, visā centās turēties līdzi jaunajiem līdz pat pēdējam brīdim.”
Vairāki no runātājiem pieminēja priestera Jāņa Budkāna grāmatas, kuras mantojumā saņems Rīgas Garīgais seminārs. Rektors priesteris Pauls Kļaviņš sirsnīgi pateicās priesterim Jānim, gan par to, ka bija vienmēr gatavs teikt priekšlasījums, gan arī par grāmatām, kuras semināra nākamās paaudzes varēs lasīs. Savukārt „Dzintara” pārstāve Rudīte Veitmane teica, ka Jānis Budkāns ir bijis ļoti progresīvs priesteris un viņa bibliotēku mēs vēl novērtēsim.
Priesteris Jānis bija liels latīņu valodas cienītājs. No Īrijas bija ieradies priesteris Andris Solims, kurš izpildīja Jāņa Budkāna savulaik izteikto vēlēšanos – bērēs latīņu valodā nodziedāt ekzekvijas, t.i. psalmu dziedājumus, kurus dzied mirušo nodomā.
Kā beidzamais īsu uzrunu teica Rīgas Sv.Marijas Magdalēnas draudzes prāvests Andris Kravalis, kurš norādīja, ka priesteris Jānis vienmēr ir iestājies par visu latgalisko – gan valodu, gan tradīcijām, un pateicās tiem cilvēkiem, kas pēdējos mēnešos par viņu rūpējās. „Man bija iespēja viņam pēdējās nedēļās nest Svēto Komūniju, ko viņš vienmēr vēlējās. Un viņam bija žēlastība to saņemt arī pēdējā vakarā, pieņemt to apzinīgi. Viņš arī sacīja, ka cieš, bet šīs ciešanas upurē, un apsolīja to darīt gan par aicinājumiem, gan par semināru. Paldies visiem, kas apliecināja viņam mīlestību, ticību, un iepriecināja tēvu Jāni!” teica A.Kravalis.
 LRKB IC, foto Ingrīda Puce

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti