Now Reading
Aizsākas Vispasaules svētdarīšanas dienai veltīti pasākumi

Aizsākas Vispasaules svētdarīšanas dienai veltīti pasākumi

25. oktobrī Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē Liepājas diecēzes priesteris Edijs Silevičs svinēja primīcijas Svēto Misi, un tās laikā priesteris Modris Lācis iesvētīja kustības „Pro Sanctitate” veidoto izstādi „Izsalkuši pēc kopīgas maizes”, kas veltīta Ticības gadam un bīskapa Boļeslavu Sloskāna kā ticības liecinieka piemiņai.
 
Šī Svētā Mise jauniešiem ievadīja kustības „Pro Sanctitate” rīkotos pasākumus, kas būs veltīti vispārējam aicinājumam uz svētumu un Vispasaules svētdarīšanas dienai un notiks Rīgā, Kuldīgā, Jelgavā, Daugavpilī, Krāslavā un Jēkabpilī.

Uzrunājot jauniešus, priesteris E. Silevičs sprediķī analizēja trīs būtiskus pieturas punktus – uguni, kristību un šķelšanos, kas minēti Lūkas evaņģēlijā (Lk 12, 49-53): „Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: “Es atnācu uguni mest uz zemi, un ko gan vēlos? Kaut tā jau degtu! Bet man jāpieņem kristība, un cik ļoti norūpējies esmu, kamēr tas notiks. Jūs domājat, ka Es atnācu zemei dot mieru? Nē, Es jums saku, bet šķelšanos. Jo no šī laika pieci vienā namā būs sašķelti: trīs pret diviem un divi pret trim. Tēvs nostāsies pret dēlu, un dēls – pret tēvu, māte – pret meitu, un meita – pret māti, vīramāte – pret savu vedeklu, un vedekla – pret vīramāti.”

Kā skaidroja priesteris E. Silevičs, uguns ir simbols Dieva klātbūtnei pasaulē. Šī uguns bez mēra izlejas brīdī, kad Jēzus sevi atdod par pasauli, ļaujot sevi sist krustā. Caur krustu pasaulē ienāk Dieva spēks, kas salauž nāves varu, un Dieva patiesība un mīlestība aizdedzina pasauli. Jēzus ciešanu kristība ir pamats Dieva uguns nākšanai pasaulē. Tā kā cilvēkam ir dota brīvā griba, ikviens var izvēlēties – pieņemt vai noraidīt šo mīlestības uguni. Cilvēkam, kas to pieņem, tā kļūst par dzīvības, prieka un svētuma avotu, bet tam, kas to noraida – par ciešanu avotu. Dievs vienmēr ir mīlestība, taču, ja cilvēks nostājas Dieva mīlestību, tā viņam kļūst par uguni, kas liek ciest.

Sākoties Svētuma nedēļai, kustība „Pro Sanctitate” aicina pārdomāt šos trīs būtiskos aspektus, kopā ar visiem svētajiem izdzīvot aicinājumu uz svētumu un apmeklēt izstādi Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē!

Santa Freimane/ kustība „Pro Sanctitate”, LRKB IC
Foto: Santa Freimane

 

Scroll To Top